(17.50 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Myslím si, že to je také významný nástroj proti těm - jak to říct slušně - těm specialistům na tady to právo, protože to je jedna z nejhlavnějších taktik - vydržet nějak rok, nenechat si doručit, nedostavovat se, omlouvat se. Vydržet dva roky už bude výrazně těžší dle mého názoru. Takže trošička naděje. Něco v té Sněmovně občas děláme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Zbyněk Stanjura v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já budu mít opravdu krátké vystoupení. Slyšeli jsme z úst navrhovatele mimořádně kritický názor na činnost vlády. Tak jenom, pane náměstku, předsedou vlády je váš stranický kolega. Jen tak mimochodem. To je ta vláda, která to podceňuje a má špatné argumenty ve svém stanovisku. Já jsem si skoro jist, že pro to hlasovali i ministři sociální demokracie, pro stanovisko vlády, protože jinak by takové stanovisko neprošlo, protože z počtu mi vychází, že vaši straničtí kolegové museli navrhnout negativní stanovisko vlády.

A druhá věc. Protože jsem z Moravskoslezského kraje, tak mě by zajímalo, proč to řeší zastupitelstvo našeho kraje. Věc, která je bezesporu celostátního významu. Chystá se vládní návrh, ke kterému přijdou opravdu stovky pozměňovacích návrhů. Protože když se otevře jednou bodový systém, tak to si umím živě představit. Nicméně si myslím, že máme mnohé palčivější problémy v Moravskoslezském kraji než řešit to, jestli policista může zadržet řidičský průkaz na místě.

A teď jako právnímu laikovi, spíš jen pro pobavení. Tak je tam asi správná právní dikce, že policista může zadržet řidičský průkaz řidiči, který je podezřelý, že jel rychleji než. A já nerozumím tomu slovu podezřelý. Tak buď mu naměříme a jel víc, nebo mu nenaměříme a nejel víc. Možná mi to právníci vysvětlí, že je pořád podezřelý, ale když se měří ta rychlost, tomu policistovi to něco ukáže a z toho bychom měli vycházet. Ne že je podezřelý, že jel. Že je podezřelý, to jsou takoví ti, kteří to, ti policajti ne fyzicky, ale ti, kteří tam jenom dělají ty snímky. Ale to jen na okraj.

Já si myslím, že to je zase další zbytečný zákon. Já podporuji návrh pana zpravodaje, nebudu dávat, nechám to jemu, on už to avizoval, abychom to zamítli. Abychom se tomu věnovali ve vládní novele, protože bezesporu tam těch podnětů bude více.

Ale já nemohu vyvolat pana náměstka hejtmana, ale kdyby chtěl, kdyby mi odpověděl, proč to náš kraj řeší. Nemáme svých starostí dost jiných s kompetencemi, které má kraj? Nebo máme s piráty silnic nějakou mimořádnou horší zkušenost v našem kraji než jinde? Já si to nemyslím, že by to bylo horší než jinde. Neříkám, že je to lepší. Ale je to dneska minimálně podruhé. Ještě pochopím ten podle mě absurdní návrh, aby kraj měl svoji dálniční známku. To teda naše zastupitelstvo zaspalo. To bychom taky měli chtít, když bude v Karlovarském kraji za 300, tak by to mělo být i v Moravskoslezském za 300, ne-li za 280, protože u nás je vyšší nezaměstnanost, a nevím, neporovnával jsem průměrné mzdy. To bych tedy možná pochopil, i když bych pro to nebyl. Ale fakt si myslím, že nemá cenu ztrácet síly v debatě ve výborech k tomuto návrhu zákona.

Myslím si, že ten podnět chápeme, že možná mnohé z toho se uplatní v rámci debaty. Já to nechci ironizovat, ten návrh, protože nějaký racionální, já bych řekl tvrdý postup vůči pirátům silnic bychom měli najít a podle mě ten prostor bude ve vládním návrhu a pak podrobná debata, zejména v hospodářském výboru. Tam si to umím představit. Za sebe a za náš klub říkám, že podpoříme zamítnutí, nicméně v okamžiku, kdy přijde ten vládní návrh, tak se tímto nápadem necháme inspirovat a budeme o tom s kolegy v Poslanecké sněmovně debatovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Nyní je do rozpravy přihlášený pan zpravodaj, ale s vlastním diskusním příspěvkem, resp. procedurálním, pan poslanec Martin Kolovratník. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Připraví se František Laudát.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak jak jsem avizoval, budu stručný. Navrhuji Poslanecké sněmovně zamítnutí tohoto návrhu v prvním čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane poslanče. Kolega Laudát je připraven. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já zcela výjimečně podporuji kolegu Kolovratníka v tom, abychom zamítli tento návrh v prvním čtení, zcela výjimečně. Co se týká Moravskoslezského kraje, známky, já jsem tady nebyl a jsem zděšený, že takový návrh může projít a Moravskoslezský kraj by měl za (nesroz.) požadovat taky nějakou slevu.

A teď už zcela vážně k tomuto návrhu. Jestliže brečíte, že řidiči, kteří se dopustí dopravního přestupku, si dělají ze státní správy srandu, nedostaví se, neplatí, tak ve světě někde, například v Kanadě, se to řeší tak, že do nějaké doby za ten přestupek zaplatíte. Nezaplatíte, jde to automaticky k rychlému soudu, a pokud si nejste jisti tím, že jste nepřekročili tu rychlost nebo neporušili dopravní předpisy, tak během krátké doby vám to naskáče do takových částek a pak už může přijít exekuce. A mohu vám říct, když jsem se ptal, jak vysoká je efektivita, tak tam neexistuje, že by si někdo dovolil, pokud si hodně není jistý v kramflecích, se dostat před ten rychlosoud. Tak prosím přijďte s tím, že tam bude stupňovaná sankce za obstrukce z jakýchkoliv důvodů, a ono to začne fungovat, a poměrně rychle. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Laudátovi. To byl poslední přihlášený do rozpravy. (V sále je velký hluk. Poslanci se baví nahlas.) Protože nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane náměstku? Je zájem o závěrečné slovo. Prosím, pane náměstku, máte slovo.

 

Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Daniel Havlík Já děkuji panu poslanci Stanjurovi. Samozřejmě, ano, z Moravskoslezského kraje. No, je to jedna z věcí, která skutečně Moravskoslezský kraj trápí, protože bohužel množství lidí, kteří u nás na našich silnicích v okolí Ostravy a v Moravskoslezském kraji umírají, je každý rok vyšší a vyšší. Bohužel, počet právě těchto silničních pirátů se zvyšuje, a samozřejmě co se týká počtu dopravních nehod a počtu škod, neustále vzrůstají. Samozřejmě je to jedna z věcí, která nás bude trápit. Je to jedna z věcí. Samozřejmě jsou věci, které trápí více. Nicméně skutečně jsme zásadně proti tomu, aby tady bylo zajišťování řidičského průkazu, a víme, že třeba v Polsku tuto situaci řeší také radikálním způsobem. Domnívám se, že pokud nebudeme konečně řešit radikálním způsobem situaci u nás, v České republice, nikdy se nedostaneme na úroveň západní Evropy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu náměstkovi a ptám se pana zpravodaje, jestli má zájem o závěrečné slovo.

Paní kolegyně, páni kolegové, požádám vás o klid. Závěrečné slovo zpravodaje a budeme hlasovat o návrhu, který tady padl. Já počkám. Já tomu rozumím, že někteří máte jinou diskusi. Mohli byste být alespoň slušní vůči předkladatelům a zpravodajům, abychom věděli, o čem budeme hlasovat.

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já jako bývalý moderátor nemám problém dramaticky zvýšit kadenci svého hlasu, ale věřím, že to nebude potřeba.

Kolegyně, kolegové, já chci jen avizovat jenom to, co už jsem řekl, nebo připomenout ještě jednou. Je to sněmovní tisk 471, v systému už ho máme a budeme ho projednávat v podzimních měsících. Já budu zpravodajem jak pro hospodářský výbor, tak Sněmovnu. Za sebe chci říct, že osobně budu pro radikální zpřísnění trestu a opravdu radikální zavedení sankcí pro tzv. silniční piráty a pro ty, kteří opravdu nebezpečně a dramaticky porušují ustanovení o nejvyšší povolené rychlosti. Takže všechny tyto návrhy rád od vás budu sbírat, budu s vámi o nich diskutovat. Za sebe říkám, že je rád při projednávání toho zákona podpořím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za jeho závěrečné slovo a přistoupíme k hlasování. V rozpravě pan zpravodaj navrhl zamítnutí předloženého návrhu zákona. Protože jsem vás vyhnal do předsálí, tak vás zase odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

O návrhu na zamítnutí rozhodneme v hlasování 102, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro zamítnutí. Kdo je proti?

Děkuji vám. V hlasování pořadové číslo 102 z přítomných 141 poslanců pro 68, proti 37, návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP