(14.20 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Že to naše veto není motivováno principiálním nesouhlasem s těmi body, které navrhujete, ale jistým protestem vůči liknavé, pomalé a lajdácké práci vlády, která se vždy na poslední chvíli vzbudí a mimo řádný legislativní proces chce něco mimořádně zařadit.

A já to říkám zejména s reflexí veřejných výroků pana předsedy Faltýnka, který v případě biopaliv mnohokrát říkal: Protože opozice v čele se zločinným Kalouskem obstruovala zákon 418, tak nám nezbývá nic jiného než v zákoně 417 ukončit tu daňovou podporu. Ale my všichni víme, že v zákoně 418 žádné obstrukce nebyly, že o tom byla pouze široká debata, že vláda, která dobře ví a dobře věděla rok a půl, že ten termín jí končí 30. června 2015, na to s odpuštěním kašlala celou dobu. Dala to na poslední chvíli na krizovou linku projednávacích lhůt, a pak se strašně divila, že o tom Poslanecká sněmovna chce diskutovat. Pravda, kdybychom to dělali jako ve firmě, kdybychom nediskutovali, drželi ústa, srazili kramfleky, tak to možná prošlo. Ale diskuse není obstrukce, prostřednictvím pana předsedajícího pane předsedo. Tady nebyla jediná obstrukce. Tady byla jenom diskuse a tuším, že v té diskusi jste nejvíce minut měl vy. Pak máte tu drzost říkat veřejnosti, že my jsme něco obstruovali. Ne. My jsme prosím pěkně diskutovali o zákonu, který ta vláda položila na poslední chvíli s vědomím, že už je za hranicí svých časových limitů. Příčinou nebyla obstrukce opozice, protože se žádná obstrukce nekonala. Příčinou byla lajdácká, špatná a opožděná práce vlády! Jako ve všech těch bodech, které jste se teď snažil prosadit s panem kolegou Sklenákem. A lajdáckou, špatnou a nezodpovědnou práci vlády my podporovat nebudeme.

Naopak nás mimořádně zaujalo, že zatímco na minulé schůzi se Sněmovna usnesla, a poměrně velkou většinou, že má vystoupit pan ministr financí, aby sdělil svůj názor na audit Ministerstva financí na monitorovací systém, to je usnesení Sněmovny, kterým Sněmovna o něco takového žádá pana ministra financí, tak že vláda nic takového na tuto schůzi nezařadila. To pro vládu, která se Poslanecké sněmovně zodpovídá, není vůbec podstatné, že Poslanecká sněmovna vládu o něco takového požádala. No tak si o to žádejte, my to stejně neuděláme! Já si myslím, že byste to udělat měli, protože pro to hlasovali i vaši vládní poslanci, a proto si dovoluji navrhnout zařazení nového bodu na příští úterý, jako první bod, a sice Informace ministra financí o auditu auditního orgánu Ministerstva financí o monitorovacím systému evropských fondů pro finanční periodu 2014 až 2020. Zdůrazňuji, že tím jenom reflektuji úkol Sněmovny, na kterém se Sněmovna usnesla. A fascinuje mě, že vláda neměla tolik zodpovědnosti, aby tento bod, protože ho měla za úkol, zařadila na program této Sněmovny sama. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. A jenom co se týče omluv, pan poslanec Bezecný je zde. Dalším přihlášeným je pan předseda Černoch.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji. Já bych chtěl jenom upřesnit. Jedná se o informaci vlády. To znamená, ten bod není o nějakém grilování, je to v rámci bodu, o kterém mluvil pan kolega Stanjura, usnesení číslo 2. Myslíme si, že povinné kvóty a tento bod jako takový je velmi vážné a velmi důležité téma. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Okamuru.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás požádal o zařazení na program schůze nového bodu s názvem Výzva poslancům Evropského parlamentu k odmítnutí jakéhokoliv diktátu Evropské unie na přijímání imigrantů. Dovolte mi krátce zdůvodnit, proč toto navrhuji.

Výzva bude znít: Vážené kolegyně, vážení kolegové. Povinné přijímání určitého procenta imigrantů není reálné řešení problémů, ale další problémy do Evropy přináší. Rozhodování o tom, jestli nějaká členská země Evropské unie přijme, či nepřijme imigranty, případně kolik, musí zůstat právem každé jednotlivé suverénní země. Vyzýváme vás, zástupce občanů, hlasujte v souladu s vůlí většiny občanů a odmítněte kvóty, které by jednotlivým zemím Evropské unie diktovaly, kolik musí přijmout imigrantů. V případě, že by politici nedbali hlasu občanů a kvóty pro imigranty podpořili, tak považujeme na nutné vyvolat celostátní referendum na toto mimořádně závažné téma, aby občané mohli dát jasně najevo svůj názor, podle kterého se politici musí řídit. Konec té výzvy.

Důvodem mého návrhu je to, že díky Lisabonské smlouvě je Česká republika bohužel zčásti nesvéprávná a v současnosti může šílené plány na přerozdělování ekonomických imigrantů zarazit jen Evropský parlament. Přijímání a přerozdělování všech imigrantů znamená jediné: je to signál všem převaděčům, ale i ekonomickým imigrantům, že se Evropská unie s imigrací, včetně té nelegální, smířila a že dveře do Evropy jsou otevřené hledačům lepšího života z celé Evropy. Česká republika je a musí zůstat suverénním státem. Součástí naší suverenity je i naše právo rozhodovat, koho do naší země pozveme a koho ne. O tom, zda některá země přijme větší množství imigrantů, by dokonce neměli rozhodovat poslanci či vlády, ale sami občané v referendu, protože následky takových rozhodnutí nakonec ponesou oni všichni.

Bohužel můj návrh zákona o celostátním referendu tato Sněmovna před rokem zamítla. Občané tak nemohou vyjádřit svůj nesouhlas, a zavázat tak vládu k tomu, aby jednala ve prospěch voličů. Proto přicházím s tímto bodem, abychom vyzvali Evropský parlament společně, aby se takto zachoval. Tím, že se v naší zemi začnou usazovat ilegální imigranti z naprosto jiného kulturního světa, žádný problém neřešíme, ale naopak vytvoříme další obrovský problém, a to přímo u nás doma. Je naprosto nemyslitelné, abychom do křesťansko-židovské Evropy lákali muslimy. Našli bychom mnoho islámských zemí, které jsou bohatší než většina zemí Evropy a mají bezesporu ekonomickou sílu se o své souvěrce postarat. Je pozoruhodné, že tyto země se o své souvěrce postarat nechtějí. To, co je naopak bezpodmínečně potřeba, je pravý opak. Vlády evropských zemí by se měly shodnout na nulové toleranci jakékoliv nelegální imigrace. Tento signál je nutný proto, aby se zastavil příval ekonomických imigrantů, který se dnes stal už slušným komerčním byznysem jak pro pašeráky lidí, tak pro lidskoprávní firmy. A samozřejmě tím, co je potřeba udělat, je omezit či zrušit štědrý sociální systém v mnoha evropských zemích, který je právě tím lákadlem pro tyto mafie.

Děkuji za pozornost a prosím vás o podporu. Je to výzva Evropskému parlamentu, aby právě postupoval tímto způsobem. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já mám ještě doplňující dotaz. Ve vaší přihlášce máte, že to chcete zařadit na kdy, na dnešek?

 

Poslanec Tomio Okamura: Tak já bych navrhl, abychom si tu výzvu odsouhlasili již dnes po pevně zařazených bodech. Myslím, že to není nic proti ničemu, a myslím, že bychom se na tom měli shodnout skrz politické spektrum. Já nevyzývám vládu. Mně je jasné to, co říkal tady pan předseda. Já o tom vím, o tomto usnesení. To znamená, nemá smysl k tomu vyzývat vládu, vláda jedná v souladu s tímto usnesením, ale je potřeba vyzvat Evropský parlament, aby se zachoval. A já jenom za sebe říkám, že už jsem dnes oslovil i politické partnery v zahraničí, aby se k této výzvě postupně přidávali. Pokusme se z českého Parlamentu iniciovat celoevropskou výzvu společně. Můžeme jako malá země toto udělat a celoevropskou výzvou odstartovat tlak na Evropský parlament, abychom tomuto jednání společně zabránili. Není to ani levicové ani pravicové, můžeme se na tom společně shodnout, dnes si to odsouhlasit a jít dál. A prosím vás o podporu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a poprosím nyní k mikrofonu pana poslance Kolovratníka.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobré odpoledne ještě jednou za volební komisi. Já bych rád dal vysvětlení a poté dva návrhy, které se týkají těch zmíněných volebních bodů, které byly navrženy, nebo byly součástí bloku návrhů z grémia.

Tak za prvé návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení není možné volit zítra, protože u tohoto druhu volby musí proběhnout zákonná desetidenní lhůta mezi projednáním ve volební komisi a samotnou volbou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP