(16.10 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Já se bojím takových těch vágních formulací, které jsou v tom návrhu zákona, které se dají vykládat různě. To znamená, když budu například citovat navržený § 3: "Významná tržní síla je takové postavení odběratele, v jehož důsledku si odběratel může vynutit bez spravedlivého důvodu výhodu vůči dodavatelům..." a teď to pokračuje. Co je to spravedlivý důvod? To je podle mě velmi subjektivní a to možná podle mě také ukazuje četnost těch pokut, že se velmi těžko dokazuje, že něco bylo nebo nebylo sjednáno ze spravedlivého důvodu. Já, který jsem příznivec smluvní volnosti, tak říkám, že smlouvy přece podepisují dobrovolně obě dvě strany. Pokud někdo tu smlouvu podepsat nechce, tak ji podepsat prostě nemá. To si myslím, že je poměrně jednoduchá zásada, a nevěřím tomu, že ta regulace, protože nic jiného než regulace tohle není, něco přinese. Může to přinést, v důsledku to může přinést zvýšení cen pro spotřebitele. O tom se ale moc nemluví. Sice tak decentně je v té důvodové zprávě odůvodnění napsané, že skupinou, na kterou to dopadne, jsou kromě odběratelů, dodavatelů také spotřebitelé.

Ale chtěl bych říct, pokud je úmyslem navrhovatele, aby za zboží, respektive potraviny odběratel platil více dodavatelům, tak co to udělá s konečnou cenou. Pokud se podíváme, já jsem tam nenašel, a bylo by to možná dobré, pokud se vytipují společnosti, které podle navrhovatelů by mohly porušovat zákon o významné tržní síle, tak by bylo dobré projít jejich účetní uzávěrky za minulé roky a zjistit, jakých zisků dosahují. A tam je nějaký prostor pro snížení marží, anebo bude prostor prostě pro zvýšení tržeb a zvýšení cen. Protože tady někdo chce páchat dobro a já se obávám, že to dobro padne na spotřebitele, že prostě za ten nákup zaplatí stejně. Argument, to, že lidé nevědí, co kupují, a kupují si věci, které neodpovídají té ceně, já prostě neberu. Já si myslím, že jsme dospělí, zodpovědní a každý z nás si umí vyhodnotit, zda to, co kupuje, zda potřebuje a zda podle našich představ ta cena odpovídá tomu charakteru výrobku.

Druhý dotaz, který bych měl na pana ministra, a zřejmě ta odpověď byla obsažena v tom, že to navrhoval jako ministr zemědělství. Přece v těch řetězcích, o kterých se bavíme a kterým takhle dáváme černého Petra a ukazujeme na ně prstem, že to jsou ti špatní, se neprodávají pouze potraviny, ale prodává se tam mnoho jiného zboží. Ale toho se ten navrhovatel nedotýká a já se ptám proč. Proč se nedotýká toho dalšího zboží, proč to zůstává pouze u potravin. Ne že bych to navrhoval, abych nebyl špatně pochopen, že bych chtěl rozšířit portfolio výrobků nebo služeb, které jsou tímto návrhem zákona dotčeny. Ale já tomu prostě nerozumím. Nevidím v tom návrhu zákona žádnou kvantifikaci ekonomických dopadů - jak na odběratele, tak na dodavatele, tak na spotřebitele. A to si myslím, že pokud ten zákon je tak důležitý, jak nám tvrdí vládní koalice, tak by to tam bezesporu být mělo. Co očekávají navrhovatelé v okamžiku schválení toho zákona, dejme tomu v té podobě, jak ho předložili? Co se vlastně změní proti dnešku? Kdo na tom bude profitovat a kdo na tom bude tratit? A pro mě, podotýkám potřetí, jsou nejdůležitější spotřebitelé, ti, kteří nakupují. Ti by na tom měli profitovat. To si myslím, že by byl rozumný záměr. Jinak si myslím, že to je střelba špatným směrem. Já nemám rád, když v té debatě, a ono to není jednoduché - dodavatel, odběratel, možná nějaký prostředník, smluvní podmínky, konkurence na trhu, náročný zákazník - dělat toho spravedlivého a říkat, jak jsme si vybrali jednu skupinu, o které říkáme, to jsou ti špatní v celém tom prostředí těch mnoha hráčů na tom trhu, tak najednou jsme našli, nebo aspoň (nesrozumitelné) našli ty špatné, na které se zacílí.

Třetí dotaz, který bych měl na pana ministra, je k výši možných pokut. To souvisí s tím, že říkám, že tam nejsou ekonomické dopady toho návrhu. Mohl byste, pane ministře, příkladem říct, pokud by ÚOHS přistoupil k té variantě pokuty jednoho procenta z čistého obratu, kolik ten obrat čistý dělá u společností, kterých by se tento zákon mohl týkat? Ať si uděláme představu, kolik je reálná výše možné pokuty v korunách, a ne v procentech. Já za sebe říkám, že nevím, jak velký čistý obrat mají a jestli jedno procento je 800 milionů nebo 80 milionů anebo osm. No, to nebude osm, to si řekněme. A je to podle mě velmi závažné, protože i při porušení zákona by pokuta neměla být likvidační.

A potom, jestli máte informaci - ten zákon se tváří, že chce chránit dodavatele do řetězců. To je velmi často diskutováno, velmi často to obhájci tohoto návrhu zákona zmiňují. Jestli máme nějakou relevantní informaci, kolik dodavatelů do řetězců v minulých letech zkrachovalo z ekonomických důvodů. Protože to je podle mě pádný argument. Pokud jsme schopni mít nějakou takovou statistiku, mít takové údaje, a to číslo nebude malé, tak je to určitě podnět k zamyšlení. Opět, ten návrh zákona žádnou takovou informaci nepřináší, takže se máme spíš rozhodovat na základě pocitů a dojmů než na základě faktů a tvrdých čísel.

Chtěl bych požádat pana ministra, jestli by mi mohl odpovědět na ty otázky. Já bych pak pokračoval, ať jich nedávám tolik v jednom vystoupení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zbyňku Stanjurovi. Řeknu zatímní pořadí: s faktickou poznámkou nejdříve vystoupí Petr Bendl, pak paní kolegyně Balaštíková, potom s přednostním právem pan poslanec Laudát a pak řádně přihlášený pan poslanec Herbert Pavera. Nyní tedy faktická poznámka pana poslance Petra Bendla. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Mně předtím ten čas vypršel, tak se pokusím teď ještě efektivněji využít ty dvě minuty.

Já bych se obrátil s dotazem na ministra zemědělství, aby nám řekl, kterým oblastem tento návrh pomůže, jaké efekty od toho očekává, co konkrétního tento návrh přinese, jakým způsobem bude případně i Ministerstvo zemědělství vstupovat do těch vztahů apod., protože si myslím, že se ho to týká. Tady říkal ministr průmyslu a obchodu, že v minulém nebo předminulém období jim to předkládal jako ministr zemědělství, tak bych chtěl vědět, zdali to má spočítáno Ministerstvo zemědělství, tento návrh, neboť se to týká potravin.

A jenom pro vaši informaci, zhruba denní obrat řetězců, když tady Zbyněk Stanjura mluvil o tom, že se to týká pokuty 1 % obratu apod., denní obrat řetězců je někde kolem 800 milionů korun. Denní obrat. Takže to bychom opravdu měli vědět, o jakých částkách se bavíme, a proto bych prosil ministra zemědělství, zdali by nám to osvětlil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bendlovi. Nyní paní poslankyně Balaštíková, také s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Margita Balaštíková: Dobrý den, kolegyně a kolegové. Já bych prostřednictvím vás, pane předsedající, chtěla kolegovi Stanjurovi říci, že jsem si ty ekonomické rozbory řetězců udělala. Mohu vám říci, že jediné, co je, že jim klesají tržby, ale zisky rostou. Takže se vás chci zeptat, kdo tedy platí ten rozdíl. Jsou to naši dodavatelé. Naši dodavatelé, kteří mohli vyrábět pro Českou republiku, platit tady daně, zaměstnávat lidi. A v konečné fázi stejně to také zaplatil spotřebitel. Takže tak to je.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní poslankyně, i za dodržení času. A nyní tedy s přednostním právem pan poslanec František Laudát jako předseda klubu TOP 09. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Jakožto člověk, který tráví tady a v jiných pozicích spoustu času, jsem odkázán na velké prodejny a vzkázal bych vaším prostřednictvím paní kolegyni Balaštíkové, že od jisté doby jsou i pro klienty těch prodejen zjevné příznaky toho, že začali šetřit velice brutálně, a místo padesáti pokladen jsou otevřeny čtyři. A myslím si, že když se vezme cena vstupu nebo prostě dodavatelů, takže spíš ta pravda bude někde jinde. Oni výrazně šlápli na brzdu, bohužel pro zaměstnanost, říkám bohužel pro zaměstnanost velice špatně.

Nicméně jsem rád, že tedy konečně vím, kdo je původcem toho původního zákona, protože před těmi nějakými, já nevím, třemi lety, bylo to ještě - o tom vím, že pan Faltýnek pobíhal po moravských krajích a vykřikoval, jaký zločin jsme se pokoušeli udělat směrem k zemědělcům. Já jsem přesvědčen o pravém opaku. Tak aspoň vím, kdo tedy je původcem. Ale předpokládám, že v normálně fungující vládě záležitosti kolem financí předkládá ministr financí, záležitosti kolem hospodářství, pravidel hospodářské soutěže atd. předkládá pan ministr průmyslu a obchodu, záležitosti kolem dopravy předkládá pan ministr dopravy.***
Přihlásit/registrovat se do ISP