(14.50 hodin)
(pokračuje Okamura)

A to je ten rozdíl, o kterém tady vlastně od začátku hovoříme, že si někdo popletl svoji funkci s tím, že hájí menšiny. A to neříkám etnicky, ale naopak ti, kteří to platí, jsou naopak ta většina, ta pracující většina, a na ty bychom neměli rozhodně zapomínat.

To je ten problém, proč já už jsem říkal, když jsme začínali v podstatě toto projednávat, že v žádném případě nepodporuji rozšíření pravomocí ombudsmana, pakliže tam bude člověk typu paní Šabatové. Protože to sice nemáme personifikovat, ale vzhledem k tomu, že je zvolena poslanci ČSSD, ANO, TOP 09 a dalšími ještě na dalších pět let, tak skutečně to musíme z tohoto pohledu vidět. My nejsme na konci období, my jsme na začátku toho období, kdy poslanci ANO, ČSSD, TOP 09 a další, jestli si vzpomínám dobře, veřejně podpořili volbu paní Šabatové a přihlásili se k tomu, že se budou hájit na prvním místě zájmy Romů, zájmy muslimů a zájmy dalších. Není možná situace, že se učitel bojí dát třeba špatnou známku ve škole proto, že má za žákyni muslimku. To je příklad ze západní Evropy. Není možné, aby ombudsmanka, takto vysoce veřejně postavený činitel, najímala nebo posílala nějaké nastrčené Romky, které provokují v realitní kanceláři a pak se podivným způsobem vžijí do situace diskriminované menšiny a žádají ještě odškodné. Od toho tady máme třeba Českou obchodní inspekci v jiných případech, která to má v popisu práce, že hlídá kvalitu spotřebního zboží a podobně, ale nechápu, kde tyto nápady bere ombudsmanka. Já vůbec nechápu ani, kdo to platí, kde na to berou čas vlastně ti lidé, že se vymyslí provokatéři, kteří provokují majoritní společnost, a potom ještě po ní žádají odškodné. Přece v té realitní kanceláři konstatovali jenom fakt, že majitelé bytů nechtějí pronajímat - bojí se pronajímat, ne nechtějí, oni se bojí pronajímat ve většině romské menšině byty. A naopak je to problém i mých romských přátel, kteří si na to stěžují. Jsou to slušní lidé, často mají vysokoškolské vzdělání a holt mají problémy taky takové. Ale řešení není přece to, že potrestáme majoritu, která za to nemůže, že se nějaká skupina chová neadekvátně a často parazituje na majoritní společnosti, tak ji ještě prostě potrestáme. To prostě akceptovatelné není.

A já když je tady vidím oba dva, tak bych je chtěl opravdu vyzvat, aby nezapomínali, kdo je tady majoritní společnost, kdo je platí ze svých daní, a aby se vrátili k tomu, že lidská práva mají mít všichni, a hájili opravdu rovnoměrně práva všech. A to já jsem sám napůl žlutý, jak víte, a říkám to s tím, že sám bych si mohl hrát na nějakého diskriminovaného, když mi nadávali celé dětství tady do Číňanů, do Vietnamců, což jsem na rozdíl od pana Dienstbiera a paní Šabatové zažíval na vlastní kůži, takže nejsem nějaký teoretik, ale jsem naopak praktik. Ale rozhodně cesta proti diskriminaci nevede tímto, co vy předvádíte. To tedy absolutně ne.

Cesta je taková, že začnou pracovat, že začnou společnosti ukazovat, že jsou přínosem, a nikoliv přítěží. A k tomu je musíme vést ne tím, že posíláte nějaké nastrčené provokatérky do realitní kanceláře, aby terorizovaly slušné firmy a majoritní společnost. Tímto to skutečně nevede. A od té doby, co pracuji, tak žádnou diskriminaci nezažívám, to vám můžu říct. Dvacet let se mi nikdo pro můj vzhled absolutně neposmívá a nemám s tím vůbec žádné problémy. Takže to je ten návod z praxe. A vy teoretici, kteří jste to v životě na vlastní kůži nezažili, tak nám tady předvádíte svoje experimenty.

Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Přednostní právo pana předsedy Kalouska. Upozorňuji všechny, kteří se hlásí s technickými poznámkami, že jsme mimo bod, to znamená pouze přednostní práva.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Už jsem nechtěl zdržovat, ale když vidím, že se nehlásí předseda poslaneckého klubu Úsvit, tak jsem ho přece jenom chtěl vybídnout k určité aktivitě, protože jsem přesvědčen, že hájí-li práva české většinové společnosti etnický Japonec, neměl by se Černoch nechat zahanbit. (Pobavení v sále.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Budeme tedy pokračovat bodem

120.
Zpráva České národní banky o inflaci - leden 2015
(Zpráva o měnovém vývoji za 2. pololetí 2014)
/sněmovní tisk 405/

Zprávu předkládá pan guvernér, tak prosím aparát Sněmovny, aby zajistil přítomnost pana guvernéra... Už vstoupil do jednací síně. (Guvernér přišel a usedá na místo.) Vítám mezi námi pana guvernéra České národní banky pana Miroslava Singera.

Podle zákona číslo 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, je Česká národní banka povinna podávat Poslanecké sněmovně nejméně dvakrát ročně k projednání zprávu o měnovém vývoji.

Pan guvernér si teď sedl, ale já ho prosím, aby se znovu postavil a ujal se slova u řečnického pultu a uvedl nám zmiňovanou zprávu. Prosím, pane guvernére.

 

Guvernér ČNB Miroslav Singer Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vážené paní poslankyně, páni poslanci, páni ministři, dovolím si opět stručně na pravidelném vystoupení, které zde probíhá dvakrát do roka, zhodnotit, jak se vyvíjela česká ekonomika podle zprávy o inflaci číslo jedna z roku 2015 na konci loňského a na počátku letošního roku a pak i říct, co čekáme od roku příštího.

Především česká ekonomika v loňském roce velmi zdravě rostla po většinu roku více než dvouprocentním tempem. I zpomalení z konce roku je spíše dáno poklesem stavu zásob, což není tak dramatický jev svědčící jen o tom, že se současně prodává. O tom také svědčí růst hrubé přidané hodnoty, stejně tak vývoj průmyslové produkce, tržby v maloobchodě, stavební výroba i důvěra firem i domácností v českou ekonomiku.

To vše se pak promítlo do velmi dobrých výsledků na trhu práce. Obecná míra nezaměstnanosti klesla pod 6 %, v únoru podíl nezaměstnaných pod 7 %, což jsou dva údaje. Počet volných pracovních míst je nejvyšší za zhruba šest let. Dynamika mezd v podnikatelské sféře mírně zrychlila těsně pod 2 %, v nepodnikatelské dokonce těsně pod 4 %. Průměrná míra inflace byla velice nízká, dosáhla 0,4 %. I v tomto roce, podotknu, setrvává jenom velmi mírně nad nulou, což je hluboko pod tolerančním pásmem České národní banky. Nicméně je to způsobeno v tuto chvíli primárně nepříliš dobrým vývojem v eurozóně, který se stále ještě promítá k nám, a pro nás příznivým vývojem na cenách ropy.

Pokud jde o prognózu, prognóza je založena na předpokladu stability tržních sazeb na tzv. technické nule a používání kursu jako nástroje měnové politiky do konce roku 2016, tedy na celém horizontu. Následný pak návrat do standardního režimu nebude znamenat posílení kursu na úroveň před vstupem do toho režimu, protože mezitím prosáknou ceny i mzdy do nominálních veličin.

Stávající prognóza očekává, že se celková inflace i měnověpolitická bude po tento rok právě vlivem poklesu cen ropy a deflačních tendencí v eurozóně pohybovat kolem nuly, možná se dostane i do lehce záporných hodnot v druhé půlce roku, ale pak by se měla poměrně rychle přehoupnout a posunout se tolerančně k dvouprocentnímu cíli. To znamená, že v příštím roce už by průměrná inflace měla být na úrovni 1,8 %.

Co se týče růstu ekonomiky, tam očekáváme velmi příznivé hodnoty - letos o 2,6 %, příští rok o 3 %. Na trhu práce se růst ekonomiky projeví dalším zvyšováním zaměstnanosti, poklesem míry nezaměstnanosti a samozřejmě to vše bude tlačit i na růst mezd v podnikatelské sféře.

Jak už jsem říkal, propad cen ropy, což je jedna z těch složek odchylky od cíle, vnímáme jako jev pozitivní, výjimkujeme ho, a neprosáknou-li jeho dopady nebo dopady nějakých jiných nepříznivých jevů do druhotných protipoptávkových tlaků v české ekonomice, můžeme jej v zásadě ignorovat.

Ve střednědobém horizontu budou z hlediska vývoje klíčové tři věci: účinnost opatření Evropské centrální banky v boji s deflací - víte, že Evropská centrální banka poměrně výrazně začala uvolňovat měnovou politiku -, tržní vývoj kursu koruny a vývoj mezd v domácí ekonomice. Vzhledem k tomu, že dva z těchto faktorů se zatím vyvíjejí v protiinflačním směru, konstatovali jsme, že rizika prognózy jsou protiinflační. Současně jsme samozřejmě konstatovali, že jsme připraveni případně upravit měnovou politiku, pokud by se ta rizika naplňovala příliš výrazně. Musím nicméně říct, že v tuto chvíli odchylky od očekávaného vývoje nejsou dramatické, s výjimkou cen ropy, které, jak už jsem říkal, jsou pro nás příznivý jev.

Tímto si dovolím skončit a jsem samozřejmě připraven odpovědět na vaše otázky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP