(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, aha - já jsem chtěl oslovit členy vlády, ale nevidím zde ani jednoho ministra... Už dorazil pan ministr Dienstbier, takže můžeme pokračovat - vážený pane ministře, zahajuji odpolední jednání 27. schůze Poslanecké sněmovny, a než začneme projednávat body, které jsme si pevně zařadili, požádám předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledkem volby, která proběhla před polední přestávkou.

112.
Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena
Rady pro rozhlasové a televizní vysílání - 2. kolo

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak děkuji za slovo a i já přeji dobré odpoledne. Seznámím vás tedy s oním výsledkem volby Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Avizuji, že úspěšného kandidáta námi zvoleného bude jmenovat na návrh Poslanecké sněmovny pan premiér. V této volbě bylo vydáno 167 hlasovacích lístků, stejný počet, tedy 167 lístků, byl odevzdán. Byly to lístky platné i neplatné. Pro Miroslava Konvalinu bylo odevzdáno 55 hlasů, pro Ivana Krejčího bylo odevzdáno 106 hlasů, takže v tomto druhém kole byl zvolen Ivan Krejčí. Tím volba končí a já mohu konstatovat, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání bude kompletní.

Děkuji za slovo.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane předsedo. Tím jsme se vypořádali s volebním bodem a budeme pokračovat bodem

21.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb.,
o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
/sněmovní tisk 379/ - prvé čtení

Tímto tiskem jsme se zabývali v úterý 7. dubna na 26. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme jej přerušili do doby přítomnosti veřejné ochránkyně práv paní Anny Šabatové. Paní ombudsmanka je zde přítomná, já ji tímto vítám v Poslanecké sněmovně. Podmínka pro projednávání tohoto bodu byla tedy splněna.

U stolku zpravodajů již zaujali svá místa pan ministr Dienstbier a zpravodajka paní poslankyně Adamová.

Připomínám, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu a nyní bychom měli rozhodnout o přikázání tohoto tisku dalším výborům k projednání. Upozorňuji, že obecná rozprava byla ukončena, a já tedy pouze zrekapituluji, jaké návrhy zazněly v rámci přikazování. Bylo navrženo přikázat tento tisk petičnímu výboru, výboru pro bezpečnost, výboru pro obranu, výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, stálé komisi pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny, výboru pro sociální politiku a výboru kontrolnímu. Žádné další návrhy na přikázání neregistruji ani zde v té rozpravě nezazněly, takže jediné, co nás v této fázi čeká, je hlasování.

Ještě přivolám kolegy a kolegyně z předsálí, všechny vás odhlásím, protože číslo na tabuli je podstatně vyšší než počet kolegyň a kolegů v sále. Prosím o novou registraci, a jakmile se ustálí počet přítomných na tabuli, budeme hlasovat. O garančním výboru jsme již rozhodli a nyní tedy pouze sedm hlasování o přikázání jednotlivým výborům. Já budu postupně přednášet jednotlivé návrhy a nechám o nich hlasovat.

 

Nejprve je zde návrh na přikázání výboru petičnímu.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 52, přihlášeno je 101, pro 99, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Další návrh je, aby byl tento tisk přikázán výboru pro bezpečnost.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 53, přihlášeno je 107, pro 31, proti 61. Tento návrh nebyl přijat.

 

Další návrh o přikázání výboru pro obranu.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 54, přihlášeno je 115, pro 28, proti 71. Návrh nebyl přijat.

 

Další návrh: přikázat výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 55, přihlášeno je 120, pro 22, proti 71. Tento návrh nebyl přijat.

 

Další návrh: přikázat stálé komisi pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 56, přihlášeno je 125, pro 45, proti 65. Tento návrh nebyl přijat.

 

Další návrh: přikázat výboru pro sociální politiku.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 57, přihlášeno je 129, pro 43, proti 65. Návrh nebyl přijat.

 

A poslední návrh je o přikázání kontrolnímu výboru.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo souhlasí s návrhem přikázat kontrolnímu výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 58, přihlášeno je 133, pro 33, proti 76. Tento návrh nebyl přijat.

 

Tím pádem konstatuji, že jsme kromě garančního výboru, kterým je výbor ústavněprávní, tento tisk přikázali ještě k projednání výboru petičnímu.

Mám zde poznámku, že pan poslanec Stanjura navrhl prodloužení lhůty o třicet dní, ale tento návrh není hlasovatelný, protože nezazněl v obecné rozpravě. (O slovo se hlásí poslanec Stanjura.) Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane předsedo, to je docela možné, to já už si fakt nepamatuji, jak to přesně bylo. Ale co si pamatuji, že jsem tady kladl konkrétní dotazy na ministra Dienstbiera a ten se prostě neobtěžoval odpovědět. To si myslím, že to je hrozná škoda. Pak se bude divit, když ten zákon neprojde. Já tedy doufám, že neprojde. Ale já jsem se ho ptal například, jestli si myslí, že soukromý vlastník si může vybrat nájemce, a odpovědi jsem se nedočkal, přestože pan ministr nám jako ukazoval, co všechno. A já bych byl rád a chtěl bych ho vyzvat, když už ten bod máme, aby se nebál odpovídat a nebál se říkat, co si o tom vlastně myslí. Takhle si myslím, že debata nemá probíhat - že kladete konkrétní dotazy a ministr sedí, vybraní vlajkonoši ukazují takhle (poslanec Stanjura otočením palců naznačuje, jak hlasovat) a nic se nedozvíme. To já si myslím, že by takhle úplně být nemělo. A argument, že to bude diskutovat ve výboru, no tak to je sice pravda, ale mnozí jsme v jiných výborech než v ÚP nebo v petičním, mnohým poslancům jste svým hlasováním vzali možnost se k tomu podrobně vyjádřit ve výborech, o to delší bude debata v druhém čtení. No, proč ne, my to určitě vydržíme.***
Přihlásit/registrovat se do ISP