(11.30 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Než se dostanu k tomu, kvůli čemu jsem se přihlásil, tak krátká reakce na pana ministra. Ten návrh přece není vůbec o tom, že se mají upravovat nějaké úseky dálnic, aby se tam mohla zvýšit rychlost. To je zase protest proti něčemu, co nikdo nenavrhuje. To je velmi jednoduché. Návrh zní úplně jinak a je analogický tomu, co vy sám, pane ministře, navrhujete, a vaše ministerstvo, u silnic první třídy. Nenavrhujeme 150. My navrhujeme plus 20 tam, kde se to dá z mnoha důvodů vyhodnotit, že je to bezpečné. Není to žádné plošné zvýšení, není to nahodilé číslo, je to stejně systémové plus 20 na silnicích první třídy, kde to bezpečnost provozu umožňuje. Myslím, že jsme to dostatečně diskutovali ve druhém čtení i na hospodářském výboru, kterého jsem se účastnil.

Ale já jsem se přihlásil do rozpravy k jinému bodu. Panu ministrovi jsem se za to omluvil, protože v průběhu projednávání v prvním a druhém čtení unikl § 9. Říkal jsem, že zákon je takřka totožný s tiskem z minulého volebního období pod č. 1001, a v § 9 je podle mého názoru významná změna. Když jsem se pídil po tom, proč mi to uniklo a proč se to vlastně navrhuje, tak jsem zjistil, že změnu paragrafu navrhl bývalý ministr dopravy přímo na vládě, tzn. znění neprošlo vůbec připomínkovým standardním řízením a zcela nelogicky a nezvykle ministr ke svému vlastnímu návrhu až v průběhu projednávání na vládě podal pozměňovací návrh. Teď už budu vycházet, a prosím, ať to berou kolegové ze sociální demokracie jako mírnou spekulaci - údajně to bylo na tlak hejtmanů a požadavek hejtmanů.

Týká se to toho, že si kraje představují, že nebudou soutěžit se správou a údržbou silnic. Nejdříve vám ocituji stávající znění a pak navržené. Ve stávajícím znění se říká, že např. stát může převést správu silnic, které vlastní, a údržbu na jinou osobu, pokud bude postupovat podle zákona o veřejných zakázkách a pokud sjednaná cena bude odpovídat cenovým předpisům. To celé zmizelo z § 9 a otevírají se tam dveře k tomu, aby kraje mohly dělat bez soutěže. Existuje dlouholetý spor, který jsem vedl já, všichni mí nástupci i pan ministr např. o zimní údržbě silnic první třídy, kdy Ministerstvo dopravy a stát logicky chce soutěžit, některé soutěže máme za sebou a dochází ke snížení nákladů státu, a kraje to chtějí mít z ruky přes příkazní smlouvy. Myslím si, že stát jako správný hospodář soutěžit má. Nikdo nebrání tomu, aby krajské příspěvkové nebo obchodní organizace, které vlastní stát, se do té soutěže přihlásily, a pokud vyhrají, není žádný důvod, aby to nedělaly. Ale nemělo by se to dělat z ruky. Paragraf 9 v novém znění toto umožňuje.

Proto vznáším procedurální návrh k tomu, abychom tento tisk vrátili do druhého čtení, abychom toto, pokud bude většinová vůle, abychom to stihli ještě opravit. Pokud nebude, tak avizuji, že požádám kolegy v Senátu, aby se tomu věnovali v rámci projednávání v Senátu, protože nevěřím tomu, že je to úmysl Poslanecké sněmovny snížit možnost konkurenčního prostředí při správě a údržbě silnic. Spíše si myslím, že to je poměrně nestandardní tím, že to nebylo ani v připomínkovém řízení uplatněno, není to ani v důvodové zprávě, tak potom velmi jednoduše v tak rozsáhlém návrhu zákona taková změna unikne.

Současně chci říci, že platí naše slova z druhého čtení, že návrh zákona budeme podporovat, že budeme podporovat pozměňovací návrhy, které schválil a podpořil garanční hospodářský výbor. Toto spíš berte jako upozornění i s tou omluvou, že je to trochu pozdě. Já jsem si toho vědom, nicméně úplně pozdě ještě není, ještě to není ve Sbírce zákonů. A měli bychom hlasováním potvrdit, zda nám ta možnost nevadí, nebo nám ta možnost vadí, a pak jsme schopni ve spolupráci s Ministerstvem dopravy to ještě ve druhém čtení případně opravit. Není to ale věc, která by úplně zabraňovala přijetí tohoto návrhu zákona.

Děkuji za věcné posouzení této otázky a myslím si, že pokud stát v okamžiku, kdy dává peníze na dvojky a trojky, říká, že chce být účasten výběrových řízení na výdej těchto peněz, a je to správně, tak si myslím, že stát by současně neměl umožnit některé činnosti provádět bez soutěže. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Petr Kudela, připraví se pan poslanec Adamec.

 

Poslanec Petr Kudela: Dobrý den. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, paní kolegyně a páni kolegové, dovolil jsem si vystoupit při dnešním projednávání třetího čtení novely zákona o pozemních komunikacích k doporučení hospodářského výboru přijmout některé pozměňovací návrhy.

Na projednávání tohoto zákona mě zarazilo, že Ministerstvo dopravy v průběhu projednávání k některým pozměňovacím návrhům změnilo své stanovisko. Tuto změnu odůvodňovalo projednáním se Svazem měst a obcí, a proto projednávání materiálu na hospodářském výboru bylo ovlivněno právě stanovisky Ministerstva dopravy. Konkrétně chci reagovat na to, že novelou a pozměňovacími návrhy bereme Policii České republiky možnost vydat závazné stanovisko ke změně dopravního značení. Toto se mi nelíbí, protože my převádíme veškeré kompetence pro místní komunikace na obce prvního stupně, což je v pořádku, ale koordinační úloha v organizaci dopravy zcela vypadává. Nebudou to dělat ani obce třetího stupně a nebude to dělat ani policie, takže pan starosta, když přitlačí na svého úředníka na svém odboru dopravy, který vykonává státní správu na území jeho obce, a řekne "tady zakážeme tranzitní dopravu", tak úředník na jeho obci - protože kdo mu dává výplatu? pan starosta - provede úpravu takovou, která bude nekoordinovaná v celých liniích průjezdu.

Proto doporučuji, abychom u bodů A8, A11, které budeme hlasovat společně, jak je v návrhu společné hlasování jako třetí v pořadí, abychom u těchto bodů zaujali negativní stanovisko a zachovali koordinační úlohu Policie České republiky při úpravách dopravního značení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní tedy pan poslanec Adamec, následuje pan předseda Stanjura. Vy máte faktickou poznámku? V tom případě se omlouvám, pane poslanče. (Poslanec Stanjura dává přednost panu poslanci Adamcovi.)

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji pane předsedající, děkuji panu předsedovi našeho klubu.

Možná k několika mýtům o zvýšené rychlosti na dálnicích, protože jsem si s tím začal v prvním čtení a hodlám s tím pokračovat. Možná si někteří vzpomenete, že tu byly diskuse o možném zvýšení na 160 km, proč teď 150 km. Je to logika, hovořil o tom kolega Stanjura. Ale hlavně, co je potřeba říci, že argumentace pana ministra, a teď to nemyslím nějak špatně, je k něčemu jinému. Tady je to možnost povolení na některých úsecích, dokonce dočasná možnost, ne trvalá, a pomocí světelných značek - když se změní povětrnost, mění se podmínky.

Chtěl bych říci jednu věc. My jsme na hospodářském výboru argumentovali, že v Německu dochází k omezování neomezené rychlosti. Mě to vždycky hrozně baví, když si vybereme nějakou zem. Jednou je to Chorvatsko, podruhé je to Německo. Já mám tedy raději to Německo, to se přiznám, ale musím říci, že v Německu je to samozřejmě trochu jinak. Oni rychlosti omezují právě v těch místech, o kterých hovořil pan ministr, ale rozhodně výsledek tohoto omezování neomezené rychlosti, tam se nemluví o konečné rychlosti, nebude ten, že v Německu nebude kilometr dálnice, po které nebudete moct jet neomezenou rychlostí. Tak to prostě podle mne nebude, Němci si to ale vzít nenechají. Myslím si, že je potřeba se dívat i trochu dál do světa. Nechce to povolení rychlosti ad hoc všude, nebo kde se to prostě hodí, jakoby automaticky. Chceme, aby to proběhlo ve správním řízení za dozoru patřičných státních orgánů. Ale musím připomenout, že třeba v takové Austrálii, teď jsem četl nějaký odborný časopis, testovali nové porsche, testovali ho legálně 300 km v hodině, protože uvolnili některé dálniční trasy do vnitrozemí na neomezenou rychlost. Takže není úplně pravda to, že by se někde toto nedělo. Je potřeba to vnímat také tak, že ne všechny české dálnice...

Poprosil bych pana předsedajícího, aby mi zjednal pořádek. Já tu nepotřebuji poslouchat pana kolegu Humla.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás požádám, jestliže máte potřebu řešit nějaké věci, jděte do předsálí a nerušte se navzájem. Děkuji, můžete pokračovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP