(18.40 hodin)
(pokračuje Pavera)

A tak se ptám pana předkladatele novely zákona pana ministra Mariana Jurečky, proč již Česká republika nereaguje pružněji na informace z EU a nezačíná více využívat třeba biopaliva druhé generace, která jsou vyráběna například z kafilerních odpadů, tuků. Odpovím si sám. Protože to vyhovuje lobby, z níž jeden z nich sedí přímo ve vládě.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z lavic TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Eviduji tři faktické poznámky. První pan ministr Jurečka, po něm pan předseda Faltýnek a po něm pan poslanec Korte. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Milé kolegyně a vážení kolegové, já bych chtěl poprosit, když sem chodíte vystupovat k poměrně hodně odborné problematice a někdo vám napíše ten projev nebo si to někde stáhneme z Wikipedie, dejte to někomu, kdo se v tom opravdu vyzná, aby vám to zoponoval, abyste se tady neshazovali. Já jsem rostlinolékař, vystudoval jsem střední i vysokou školu. A kdybyste používali třeba na ošetření řepky ozimé Roundup s účinnou látkou glyfosát, tak nejenom že zničíte veškeré jednoděložné a dvouděložné rostliny, ale zničíte i tu řepku samotnou. (Potlesk některých poslanců.)

Pokud se bavíte o všech dalších pesticidních ošetřeních, ať už insekticidů, fungicidů a herbicidů, tak řepka nemá vyšší nároky na rozdíl, když to dám třeba do srovnání s pěstováním jarního ječmene. Počet fungicidních zásahů třeba u jarního ječmene sladovnického bude třeba ještě vyšší než u té řepky. Když se bavíme o těch insekticidních, to znamená účinné látky, které jste tady jmenoval, jako chlorpyrifos a podobně, je potřeba si uvědomit, že to jsou látky, které mají nějaký vývoj a víceméně do budoucna už jsou tady daleko, nebo i dnes v praxi účinné látky a postřiky, které jsou pro včely naprosto neškodné. Zemědělská veřejnost je začíná daleko více používat, a pokud by bylo pravdou to, co jste tady četl, tak by Ministerstvo zdravotnictví nikdy nemohlo povolit používání přípravku Nurelle D s účinnou látkou chlorpyrifos, pokud by byly tak závažné obavy z toho poškození zdraví občanů České republiky. Používají se přípravky, jako je Mavrik, (nesrozumitelné) a podobně, na bázi kyseliny citronové, které zdraví včel vůbec neohrozí.

Pokud jde o zmíněný problém kontaminace při pěstování řepky například tím, že se spotřebovává vysoké množství hnojiv, já vás můžu uklidnit: dávky dusíku při pěstování řepky jsou dneska v praxi stejné jako dávky pro pšenici ozimou anebo kukuřici.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane ministře, ale vaše dvě minuty vypršely. Když tak se přihlaste do rozpravy znovu. Děkuji vám, pane ministře.

Nyní tedy s faktickou poznámkou pan předseda Faltýnek a připraví se pan poslanec Korte.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji, pane předsedající. Já bych jenom s dovolením vaším prostřednictvím reagoval na kolegu Paveru, který mně položil nějaké otázky.

Za prvé, znovu bych opakoval ta čísla, aby nedocházelo k nějaké mýlce. V roce 2014 se sklidilo v České republice 1 537 320 tun semena řepky olejné na ploše 389 298 ha. Z toho bylo spotřebováno na výrobu řepky pro metylester řepkového oleje, pardon, na tento metylester řepkového oleje, 554 153 tun. Takže je to třetina z toho celkového objemu, který byl sklizen v České republice.

A ještě pokud se týká výrobců biopaliv druhé generace v Holandsku a Finsku, tak to jsou výrobci tzv. HVO, je to hydrogenovaný olej, který ale zatím Evropská unie neuznává jako biopalivo druhé generace. Ten se vyrábí z upotřebených olejů nebo tuků stejně jako v té firmě v Čechách. A když si vezmete, že se tady bavíme o celkovém objemu potřeby 300 tis. tun MEŘO a 120 tis. tun biolihu do benzinu, tak spotřeba, která se v České republice posbírá, těch upotřebených tuků nebo olejů se pohybuje v řádu desítek či tisíců tun. Já jsem tady v tom svém vystoupení hovořil o třech tisících tunách, které by bylo lze použít na výrobu tzv. biopaliva druhé generace v té firmě Oleochemical. Ale to znamená, že bychom museli ten upotřebený olej dovážet ze zahraničí a stali bychom se v podstatě odpadištěm Evropy. Takže já si osobně myslím, že tohle není cesta. Určitě je cesta prostě v jiných potenciálně vyzkoumatelných biopalivech druhé generace, o tom hovořil i místopředseda vlády Bělobrádek, že jsme asi podcenili ten výzkum.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane předsedo, ale i u vás vypršel čas pro faktickou poznámku. Já vám děkuji.

Nyní tedy pan poslanec Korte a po něm pan předseda Kalousek. Máte slovo.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji, pane místopředsedo. Já se velice omlouvám, že jsem monotematický, ale já jsem stále neslyšel odpověď na tu svoji otázku. Já nepochybuji o tom, že je třeba přimíchávat biolíh do nafty atd., ale neslyšel jsem odpovědět, proč musí být mrtvá cesta, to jest biolíh, první, nebo ta tzv. první generace, proč musíme prodlužovat její subvencování. Já bych prosil, aby mi to někdo kompetentní vysvětlil. Mně nejde o to, že musíme. Já se ptám, proč to musíme subvencovat. Je ta otázka zřetelná a jasná?

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní tedy pan předseda Kalousek s faktickou poznámkou a po něm pan předseda Stanjura. Máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já vám chci teď spíš jako předseda klubu TOP 09 než jako zpravodaj, pane ministře Jurečko prostřednictvím pana předsedajícího, poděkovat za dojemnou péči o odborné vzdělávání členů našeho klubu. Zní to mimořádně pikantně od člověka, který si není jist, jestli zásadní připomínku myslel vážně, nebo ne. Takže já se odměním otázkou: Ta připomínka stále platí. Ale připouštím, vy už ji nepokládáte za zásadní. Ale vyjmenovává velmi kompetentně negativní dopady pěstování řepky na krajinu a životní prostředí. Ta připomínka, kterou jste podepsal a nikdy nestáhl, jenom jste ji přestal pokládat za zásadní, začal jste říkat, že už vám nevadí, ta připomínka ve své odborné formulaci platí, nebo neplatí? Protože to je vážná věc. Pro vás třeba už zásadní není, ale pro nás ano. Pro mě, pro pana kolegu Paveru, pro pana kolegu Kučeru a pro celou řadu jiných z nás je odborné stanovisko Ministerstva zemědělství, do jaké míry je pěstování této plodiny škodlivé na krajinu a na životní prostředí, docela zásadní informace. A to je informace vašeho ministerstva, vámi podepsaná, pouze jste to přestal pokládat za zásadní. To je to jediné, co se stalo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy pan předseda Stanjura a po něm pan předseda Kučera. Jsou to všechno faktické poznámky. V pořadí tak, jak jste se přihlásili. Máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Docela se daří takový ten politický fígl, že se odvádí pozornost a uvádějí se detaily sice zajímavé, ale ne podstatné. Sice tu podstatnou větu řekl pan předseda Faltýnek a my všichni od dneška máme nové dilema, které jsem do dneška nevnímal. Teď ho budu možná parafrázovat, ne přesně citovat. Buď budeme podporovat byznys Agrofertu, nebo musíme vystoupit z Evropské unie. Musím říct, že do dneška mě takové dilema nenapadlo a je to poměrně vážné. A mě by zajímalo, jestli to myslí opravdu vážně , nebo si z nás dělá legraci s tím jeho: Omlouvám se. Celý život dělám v zemědělství a nedovolím si říct, že bych tomu rozuměl. Omlouvám se. A teď nás časuje, já bych řekl, osobními výpady. Ale opravdu máme dilema jako Poslanecká sněmovna - buď podpoříme tento byznys Agrofertu, nebo vystoupit z EU? Nic mezi není? Já si myslím, že mezi tím je mnoho jiných variant, které můžeme.

Přece všichni musí uznat, že kdyby si Evropa nevymyslela podporu biopaliv, tak by, říkám Evropa, uznávám, že to nebyl Agrofert, to uznávám, to bych nikdy neřekl. Evropa si to vymyslela, já jsem o tom už mluvil jednou, že obecně tím pokřivila trh. Ale to, že si to vymyslela, přece znamenalo, že to je lákavější k pěstování. A bez této umělé podpory, vymyšlené zejména zelenými a levicovými politiky, by se prostě pěstovalo té řepky méně. To si myslím, že je pravda. Je to logické. Když má někdo zajištěn odbyt, proč by to nedělal? Protože není... Každý, kdo podniká, a zná to pan předseda Faltýnek - není tak složité něco vyrobit. Složité je to prodat. A mít odbyt. A tady my rozhodujeme o byznysu pro firmu pana předsedy Faltýnka, kde je členem představenstva. A když to neschválíme, tak on říká: Musíme vystoupit z EU. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP