(18.00 hodin)
(pokračuje Jurečka)

Tato debata je o těchto racionálních věcech, a ne o tom, jestli si to tady někdo vymyslel, či nevymyslel. Ano, v Německu, ve Španělsku a v jiných státech jdou tou cestou, že postupně zvyšují minimální podíl bez podpory přimíchávaných biopaliv v naftě a benzinu. Nás to možná bude čekat v budoucnu taky, ale to není záležitost této debaty a tohoto zákona.

K záležitostem, které zde byly dále diskutovány, bych chtěl říct, jestliže tady zazněla řepková lobby, tak bych chtěl upozornit, že skoro necelých 50 % biopaliv se vyrábí z cukrové řepy. Jestli v České republice chceme po roce 2018, kdy padnou cukerné kvóty v EU i v ČR, udržet pěstování cukrové řepy a bavit se o nějaké budoucnosti tohoto sektoru, tak bez biopaliv z cukrové řepy to nepůjde.

Pokud se tady zmiňovala záležitost, kdo stanovil výši spotřební daně, které ministerstvo. Počítal to Výzkumný ústav zemědělské techniky pod Ministerstvem zemědělství na počátku roku 2013. Následně ten materiál musel být předložen Evropské komisi a ty výpočty musely být obhájeny. Jestli to napsal nějaký úředník, taková představa je naprosto lichá a děsí mě, když to říká dokonce bývalý ministr.

Je potřeba si uvědomit, že oproti předchozímu stavu, jak tady říkal pan poslanec Fiedler, také nějakou daň konečně vybereme, protože ta koruna osmdesát bude dělat daňový výnos odhadem 310 až 350 mil. Kč ročně.

Teď k tomu, co tady bylo skloňováno několikrát. Otázka té připomínky. Možná teď udělám něco, co není v českých politických kruzích úplně běžné, a sice přiznám chybu. Přiznám chybu částečně vlastní a chybu svého resortu. Ta připomínka, která tam byla vložena v rámci meziresortního připomínkového řízení k novele zákona o spotřební dani, tu připomínku tam dal externí poradce ministerstva. Na legislativně právním odboru nezkoumali věcnost připomínky a to, že je v rozporu s materiálem, který byl předložen v srpnu loňského roku, a tu připomínku tam uplatnili.

Ano, Miroslav Kalousek určitě může oprávněně namítnout, a kdokoli, kdo tady sedíte, ministr to má vědět. Ano, ministr má vědět naprosto všechno, a vlastně touto optikou by měl přečíst každý dokument, který podepíše. Denně podepisuji možná desítky kilogramů materiálů a není v lidských kapacitách ministra všechny přečíst. Jestli je tady ministr, někdo z bývalých ministrů, který řekne přečetl jsem vždycky všechno, tak si myslím, že nemluví pravdu. Na rovinu říkám otevřeně, přiznal jsem to i novinářům, ano ta chyba se stala, udělal jsem opatření, aby se příště systémově taková chyba neopakovala. Já ji přiznávám, za tuto chybu se omlouvám.

Nicméně věcně diskuse o tom, jestli biopaliva ano, či ne, tato debata se odehrála v srpnu loňského roku, kdy na vládě byl schválen materiál podpory využití biopaliv v dopravě do roku 2020. Dneska řešíme technickou novelu, která říká zdaníme vysokoprocentní biopaliva, ta byla teď úplně osvobozena od daně, a vůbec neřešíme množství. To se tady neřeší. A pak nám Evropská komise do toho říká: chceme, aby minimální množství bylo v každém litru povinně.

Děkuji za pozornost. (Potlesk několika poslanců.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane ministře. Eviduji tři faktické poznámky, první je pan poslanec Laudát, po něm pan předseda Kalousek a poté pan poslanec Korte. Jenom ještě než vám dám slovo, zeptám se pana ministra, zda s přednostním právem, nebo s faktickou poznámkou. S přednostním právem, ano. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, to jsem velice rád, protože jsem zrovna chtěl znovu vyzvat ministra životního prostředí, ať se z hlediska ekologie postaví k této záležitosti, zda v tomto rozsahu pěstování řepky a dalších technických plodin pro biotunely, jestli je to to pravé pro českou krajinu. Možná byste, pánové, co jste tady tak pro to holdovali, zatím jsem zaevidoval tři, mluvili jinak, kdybyste se šli v zimních měsících napást na řepkové pole. Pak byste mluvili možná jinak.

Chci říci, že to, co je primárně, nevím, čemu tleskáte, prostě tady je velký problém a to je gigantický střet zájmů. Dlouho jsem nechápal, jak vypadá rekonstrukce státu. Děkuji za dnešní diskusi. Teď už jsem pochopil, jak že ta rekonstrukce státu, ta transparentní mezinárodní má vypadat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane ministře Jurečko prostřednictvím předsedajícího, nechci se přít, kolik zásadních připomínek do roka dává ministr, těch zásadních. Já jsem byl zvyklý ty zásadní tedy číst. Ale dobře. Připustíme-li, že jste nevěděl, co připomínkujete, pořád ještě platí, že ta připomínka nebyla stažena. Ministerstvo zemědělství neřeklo, že to není pravda. Pro vás jenom přestala být zásadní. Přestože dál jste přesvědčen v připomínkovém řízení, že řepka škodí krajině, už to pro vás není tak zásadní a jste ochoten smířit se s tím, že ministr financí napsal: nevyhovuje se. To se stalo. Vy jste neřekl to je nepravdivá připomínka. Ta připomínka je tady dál, platí, Ministerstvo zemědělství říká: škodí to krajině, pouze pan ministr už to nevidí až tak zásadní. To je skutečný stav. Pokud to pro vás už není zásadní, prosím, ale pro nás to zásadní je, když váš úřad tvrdí, že to škodí krajině, a tvrdit to nepřestal. To za prvé.

Za druhé, prosím, má-li být stoprocentní přimíchávání 4 až 6 %, nemáme s tím žádný problém, ale potom zdaňme naplno čistá biopaliva. Protože zůstane-li daňová úleva u čistých biopaliv a bude-li povinné přimíchávání, co se stane? Byznys s čistými biopalivy pojede dál, protože to bude atraktivní palivo cenově, ale vedle se bude povinně přimíchávat a sečtou se efekty dvou podpor a to je přesně to, proti čemu já tady protestuji. Zaveďme povinné přimíchávání a zrušme daňové zvýhodnění, pak to bude přesně tak, jak to po nás chce Evropská komise. Ale vy to chcete dvakrát! To je na tom to nemravné. (Potlesk vpravo.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Korte a připraví se pan poslanec Volný. Máte slovo.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pan ministr pasáček vepřů nám vysvětlil velmi podrobně, proč je třeba přimíchávat biolíh do pohonných hmot. Bohužel nám nevysvětlil, proč je třeba ho dvojnásobně dotovat. Já bych prosím toto vysvětlení nyní od něj chtěl.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane poslanče, já bych vás zase požádal, abychom se navzájem oslovovali bez vzájemných urážek. Nyní požádám pana poslance volného o jeho faktickou poznámku.

 

Poslanec Jan Volný: Ještě jednou, páni kolegové, chtěl bych reagovat na slova pana kolegy Laudáta, jak plundrujeme řepkou českou krajinu a půdu. Já jsem se chtěl zeptat prostřednictvím pana předsedajícího pana Laudáta a pana kolegy Kalouska, jestli mysleli na ochranu krajiny, na ochranu půdního fondu, na fiskální politiku státu a na blaho prostých občanů, když schvalovali podporu a dotace solárním elektrárnám. Je to věc, která nemá v Evropě vůbec srovnání, a myslím, že to má daleko větší neblahé dopady do půdního fondu, do ekonomiky státu a do blahobytu našich občanů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Schwarz. Máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Pokusím se v těch dvou minutách odpovědět s velkou radostí. Solární energetiku, tak jak se začala rozvíjet, jsem nazýval solárním sajrajtem. Nebyl jsem ve Sněmovně, když tady sociální demokracie a další strany prosadily, nalevo, jediná ODS má čisté svědomí z tehdejší doby. Myslím, že to byl rok 2004, zákon o podpoře obnovitelných zdrojů. Nebyl jsem tady, když jedna sociální demokratka, která se té problematice vůbec nevěnovala, sem předhodila pozměňovací návrh při dalším projednávání a nasměrovala to na trajektorii tunelování veřejných i privátních zdrojů, spotřebitelů energie, ale hlasoval jsem pro to, aby byl solární byznys zdaněn. Nepodpořil jsem jako jediný tehdy ještě z ODS poslanec důvěru Fischerově vládě, a pak v éře pana Fischera, a pak se stalo to, co se stalo, že se nějakým způsobem prošvihlo zablokování nemravných příjmů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP