(10.50 hodin)
(pokračuje Babiš)

Zavedení rovného důchodu na úrovni cca 30 % průměrného celostátního výdělku a vytvoření univerzálního sociálního důchodového pojištění, financovaného z pojistného.

Český třetí penzijní pilíř je bezkoncepční směsicí dvou zcela rozdílně regulovaných složek se zapojením poloviny veškerého obyvatelstva díky výrazné fiskální podpoře. V zásadě jde o neuspořádaný neoliberální systém soft compulsion, měkká povinnost, čili vlastně jde o druhý penzijní pilíř podle klasifikace Světové banky. Zde je k úvaze především aplikace liberálního a sociálnědemokratického přístupu v podobě zrušení fiskální podpory, kompenzovaného snížením dosavadní beztak vysoké sazby pojistného na důchodové pojištění. Obecně vzato si lze představit i sjednocení státní podpory a celého systému státní regulace, a to až po transformaci na systém fondového sociálního starobního pojištění s možností individuální alokace prostředků klientů i do soukromých penzijních fondů podle vzoru švédské prémiové penze.

Nový český druhý penzijní pilíř je neoliberálním systémem jiného typu soft compulsion, již ze systémového hlediska je tedy nadbytečný a současná vláda počítá se zrušením. Je účelné využít zahraniční zkušenosti, férově snížit státní důchod u těch, kteří budou aktivně trvat na pokračování účasti v tomto pilíři i za situace, že bude ukončeno poskytování státní podpory 3 % ze mzdy, a systém nechat samovolně vyhnít.

Podnikové penzijní fondy jsou dosud zakázány, ač jsou nejjednodušším řešením pro zohlednění specifických odvětví ekonomiky, například hornictví.

Při jisté dávce vstřícnosti by se všechny tři vládní subjekty mohly shodnout na předcházejících kapitolách doporučované zásadní racionalizace stávajícího českého penzijního systému, jejímž výsledkem by byl první pilíř ve formě rovného důchodu se sazbou cca 30 %, doplněný upraveným příspěvkem na bydlení pro seniory, dále druhý pilíř ve formě NDC a třetí pilíř v některé ze čtyř možných variant. Zásadním přínosem této racionalizace by byl transparentní a srozumitelný penzijní systém a redukce pojistného na důchodové pojištění, vytvářející prostor pro snížení daňového zatížení práce, které nám důrazně a opakovaně doporučuje Evropská komise.

Já jsem chtěl jenom informovat, že - jak jsme byli vyzváni - Ministerstvo financí a já osobně se tomu věnujeme už dlouhodobě. Přijdu a navrhnu nějaký nový systém, protože se tady dvacet let o něčem bavíme a stále máme deficit. Ve finále to bylo jednoduché - buď budou peníze na penze, nebo nebudou. Určitě přijdeme s návrhem. Děkuji. (Potlesk ze středu sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím s faktickou pana poslance Kalouska a potom se připraví pan poslanec Benda. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Pan ministr financí neuvedl autora té analýzy, a to není podstatné. S celou řadou věcí, které zazněly v těch závěrech, se dá srdečně souhlasit. Rovný důchod na úrovni zhruba 30 % současné mzdy je nepochybně řešením ke stabilizaci důchodového systému. Jenom si nejsem jist tou větou, že je to tak snadné.

Ono, pane ministře financí, současná výše důchodů je zhruba 40 %, to znamená snížit to na 30 % znamená snížit důchody o čtvrtinu. Jistě, to vyřeší deficit. Ale máte-li pocit, že je to tak snadné, hurá do toho! Já se na ten návrh těším. Znamená to předložit důchody o čtvrtinu nižší podle toho, co jste tady četl. Já se velmi těším na to, až to předložíte.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Bendu. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, dámy a pánové, když jsem poslouchal kolegu Urbana a čtení pana ministra, tak mě jenom tak napadlo: Můžeme vykládat nejrůznější technikálie, můžeme vykládat, jak něco zracionalizujeme, převedeme ze 30 % na 40 % a podobné věci. Dokud nenajdeme odvahu říci dnešní střední a mladé generaci, že mají tak málo dětí, že základní problém je přece v tom, že oni musí, nebo my musíme, já jsem ještě v tomto věku, zaplatit důchody svým rodičům a ještě si ušetřit na svoje, že jsou nejbohatší generací v dějinách České republiky, a to přes všechny řeči o spálené zemi, a že prostě takhle to být musí, jinak to znamená, že sem přivezeme, jak snil kdysi Vladimír Špidla, půl milionu nebo milion lidí buď z východu, nebo možná dneska jsou volně na jihu. Tak bez toho nic neuděláme. Buď to přiznáme těm lidem na férovku, že prostě při dnešní natalitě není možné, aby neměli na své důchody našetřeno, a průběžný systém je nesmysl, nebo jim to nepřiznáme a budeme říkat tyto věty o racionalizaci a další a další věty. Já myslím, že takhle se musíme před veřejnost postavit, a potom máme šanci uspět s nějakou důchodovou reformou.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím s faktickou pana ministra financí. Prosím, pane ministře, vaše dvě minuty.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, paní předsedající. Pan kolega Kalousek nezklamal. Nejdřív jsme vyzýváni, abychom s něčím přišli, a když přijdeme, tak a priori je to špatně. Proto vlastně naše země nikdy neměla žádnou vizi od revoluce, proto nikdy koalice a opozice nebyla schopna nic dát na papír. Myslím si, že strategie některých věcí, jako jsou důchody nebo energetika nebo dopravní infrastruktura, by se měla dělat na desítky let. Na tom bychom se měli shodnout. Ale v naší Sněmovně je pravděpodobně taková tradice, že cokoli se tady navrhne, a priori je to špatně. Mně je to líto.

Já budu příští týden na oficiální návštěvě ve Spojených státech, také na pozvání hnutí No Labels. To je hnutí, které se snaží přesvědčit demokraty a republikány ve Spojených státech, že by měli mít společnou vizi. Společnou vizi Ameriky, kdy budou mít vyrovnaný rozpočet, kdy vyřeší důchody, energii. Já nevím, jestli tady vůbec má smysl se snažit o nějakou dohodu, když a priori co se tady řekne, tak je zamítnuto, kritizováno, hned je člověk ponižován, výsměch. Takže já nevím, jestli to tady má smysl.

Možná by lidé chtěli slyšet, že se chceme na něčem domluvit. A ty důchody tady řešíte dvacet pět let, ty komise o ničem. A jaký je výsledek? No tak minus 200 miliard nebo minus 40 miliard každý rok. Nic nebylo vyřešeno. Já jen říkám, že možná bychom konečně mohli být konstruktivní a snažit se na něčem domluvit, ale evidentně tady se dělá politika těch bodů --

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane ministře, váš čas!

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Politika těch bodů, kolik bodů dáme do médií, kolikrát napadneme toho ministra nebo kolegu. To je ta politika.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane ministře, já se moc omlouvám.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Ne, už končím. Ne politika řešení problémů. Jo? Takže zkusme se o tom bavit objektivně, ne a priori co řekne Babiš -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já se moc omlouvám, ale opravdu -

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Co řekne Babiš, tak Kalousek řekne, že je špatně.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Musím dodržet limit.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Chtěli jste něco slyšet, tak já to předložím do konce června.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nechci vás, pane ministře, vypínat.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Končím.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Prosím pana poslance Kalouska s faktickou. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte, pane ministře, já se teď ve vší zdvořilosti musím ohradit. Dovolávám se svědectví svých posluchačů a koneckonců i stenozáznamu. Já jsem ani jednou neřekl, že je to špatně. Já jsem naopak řekl, že s mnoha závěry té analýzy, jejíhož autora neznám, lze souhlasit a že je zcela nepochybné, že pokud dnes jsou průměrné důchody zhruba na 40 % průměrné mzdy, tak rovný důchod na úrovni 30 % průměrné mzdy, jak jste tady citoval, je nepochybně řešením deficitu na důchodovém účtu. To jsem řekl a odvolávám se na to. Já jsem ani jednou neřekl, že to je špatně. Já jsem jenom řekl, že polemizuji s tím, že to je tak snadné, protože si nemyslím, že to je politicky průchodné, ale že se těším na tu diskusi, až to předložíte. Ani jednou jsem neřekl, že to je špatně. Nepochybně to je řešení. Snížení důchodů o 25 % je nepochybně řešení stávající situace. Jenom nevím, jak moc je politicky průchodné. Neřekl jsem nic víc, nic míň, a myslím si, že to byla velmi zdvořilá poznámka, která naopak ocenila relevanci vašich argumentů. Ale jsou to technické argumenty, a když se tak dívám na vaše koaliční partnery, tak fakt nevím. (Smích, potlesk vpravo.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP