(10.20 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pan zpravodaj je velmi rozčilený, že zapomíná oslovovat poslance tak, jak má, ale to není důležité.

Když jsme u toho tisku, tak bych byl rád, kdyby nám mohl odcitovat z návrhu zákona, kde se píše o tom, o čem hovořil, že budou garantovány všechny zdroje těch, kteří tam vložili. Mohl byste to, pane zpravodaji prostřednictvím paní místopředsedkyně, nám odcitovat, když tak vášnivě tady něco říkáte, kde to v tomto tisku najdeme? Já jsem to tam nenašel. Možná jsem špatně hledal, možná je to někde v důvodové zprávě. Ani tam jsem to nenašel. Takže když tak plamenně hovoříte k tomuto návrhu zákona, tak prosím, řekněte nám, ostatním členům Poslanecké sněmovny, kde to v tom tisku najdeme, co jste tak plamenně řekl, a jak jsem rozčileně reagoval na vystoupení jednoho z poslanců v předcházející rozpravě. Jinak to jsou jenom informace jedna paní povídala. Černé na bílém to, jsem pevně přesvědčen, v tisku není, ale mohu se plést. Pokud mi pan zpravodaj ukáže, že to v tisku je, tak přijdu zpátky k mikrofonu a omluvím se jemu a vám ostatním za svou nepozornost, že jsem to v tom tisku nenašel. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s přednostním právem pana poslance Laudáta, potom se připraví pan místopředseda Sněmovny Gazdík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Já jsem si už vzal přednostní právo, protože bych se nedočkal a potřebuji udělat nějaké jednání.

Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, jen několik poznámek. Nevím tedy, proč pana zpravodaje něco zvedlo ze židle. Pan Gabal řekl naprostou pravdu. Možná že si pan zpravodaj neuvědomuje. Jsou dvě dimenze: Jednak komunisté kradli materiální statky a kradli lidem, kteří si je poctivě vydělali, a za další ukradli budoucnost. Vy možná peníze vrátíte, ale kradete budoucnost tamhle těm mladým lidem na galerii. Marně jsem tu žádal při prvním čtení, aby byl tento bod přerušen. Myslím si, že zodpovědné nakládání s tak zásadní věcí, jako je, z čeho budou žít naši následovníci, další generace v penzi, ve stáří, vám nestálo ani za to, aby se bod přerušil a přišli jste sem a řekli: ano, my máme tuto představu podloženou ekonomickým modelem, udržitelnosti modelu. Tak to vám nestálo za to. Ale co jste za partu, když vám nestojí ani za to, aby u takto zásadní věci byla ministryně práce a sociálních věcí? Co jste to těm lidem na náměstích při posledních volbách namlouvali? Tady se dívám rovně dopředu na poslance hnutí ANO.

Pokud jde o pana kolegu Zavadila, on řekl, že to bylo pragmatické chování sociální demokracie. Z hlediska technologie moci to bylo pragmatické. Pro mě to byl sprostý nezodpovědný populismus, to, co udělali, co říkali a co teď chtějí zrealizovat. To není o ideologii. Ideologický problém zcela elementárně leží někde jinde. Měl by tu vystoupit Babiš, měl by tu vystoupit Sobotka a říci: Vážení občané, to, že platíte do sociálního systému na své důchody, samozřejmě s nějakou solidární složkou, to nejsou vaše peníze, to jsou naše peníze, my si je budeme přerozdělovat. My soudíme, že alespoň v nějaké části, a v tom druhém penzijním systému to bylo pouze v minimální části, jsme řekli občanům: Ne. To jsou vaše peníze, vy se musíte začít elementárně starat, vaše odpovědnost je, jakou životní úroveň budete mít ve stáří.

Stát může pohlídat, aby tam byla dostatečná míra solidarity. Vy nevíte, s čím sem přijdete. Skončí to tak, že budete nabízet nejenom současným, ale i dalším ročníkům důchodců žebračenky, přidáte tu stovku, tu čtyřicet korun. Ale toto není řešení. Čím dál větší část stárnoucí populace se bude propadat do chudoby a v podstatě do bezvýchodné situace. Já jsem zažil diskuse v minulých obdobích, kdy říkal jeden z vašich hlavních protagonistů sociální demokracie v oblasti sociální politiky: Proč my to tady budeme řešit? Vždyť přece penzijní systém se dostane do deficitu podle demografických prognóz za 15 let, ať si to potom řeší ti politici. A vy přesně v tomto už to takto nehlásáte, protože mezitím přišla krize v roce 2008 a penzijní systém vzal za své a propadl se do deficitu ne za 15 let, ale v průběhu jednoho roku.

Myslím si, že to, co skutečně děláte, je neuvěřitelné, a znovu opakuji: To, co říká pan Gabal, je naprostá pravda. Ono nejde o to chovat se jen tak, že my vám ty peníze přece vrátíme, ale vy kradete budoucnost. A myslím si, že i průměrný fond, a to vám tu určitě ministr financí potvrdí, tak pokud se nějaký fond chová jakž takž zodpovědně, konzervativně, tak, aby přidal dvě stovky měsíčně, na to snad vydělá a už je srovnatelný s tou obrovskou hlásnou populistickou politikou státu.

Jelikož si myslím, že zodpovědné je opravdu nejdříve přijít s tím "my máme toto řešení, jsme přesvědčeni o tom díky číslům, že toto řešení je udržitelné", to jste neudělali, takže já dávám procedurální návrh, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do doby, než vláda předloží Sněmovně alespoň strategický materiál, jaký penzijní systém v České republice chce. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji. Jelikož se jedná o procedurální návrh, necháme o něm hlasovat bez rozpravy. Svolám kolegy z předsálí, jestli tam někteří jsou, všechny vás odhlásím, znovu poprosím, abyste se přihlásili svými kartičkami.

 

Nyní budeme hlasovat o procedurálním návrhu na přerušení projednávání tohoto bodu do doby, než vláda předloží strategický materiál týkající se této problematiky.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 134, do kterého je přihlášeno 157 přítomných, pro 35, proti 112. Konstatuji, že návrh byl zamítnut.

 

Nyní prosím k mikrofonu s faktickou poznámkou pana poslance Tejce. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Skoro ani nevěřím vlastním očím a uším, co vše tady slyším z pravé části našeho sálu. Slyšel jsem potlesk, když tu znělo, že bychom měli najít konsenzus. No, já jsem pro, ale vzpomínám si na debatu, která tu byla před dvěma třemi lety, když tu vládla tehdy ODS, TOP 09 a Věci veřejné, a tehdy žádný konsenzus a snaha o něj tady z jejich strany nezaznívaly. My jsme tu naopak dlouhodobě upozorňovali na to, že bez konsenzu se dál nedostaneme. To, co děláme dnes, je jen zastavení nárůstu problému, který jste nám tu zanechali a který my musíme řešit tím, aby nevzrůstal počet lidí, kteří budou v systému, který bude nutné revidovat. Takže nic jiného než to, že se zastavuje nárůst počtu lidí v tomto pilíři, se dnes neděje.

Já jsem pro to, abychom hledali konsenzus, ale když tu slyším například od pana poslance Laudáta, že senioři by se měli bát toho, jak bude vládnout tato koalice, myslím, že nebudou dobře vzpomínat na to, jak vládla koalice minulá. Myslím si, že každý si pamatuje, jak to bylo s důchody, jak se rušila valorizace a co jsme všechno museli vracet zpět a nově nastavovat, aby se seniorům a důchodcům vedlo lépe.

Jestli někdo říkal, že máme jistotu, že soukromé penzijní fondy budou garancí těch, kteří budou za 20, za 30 nebo za 40 let v důchodu, tak já říkám, že žádnou garancí nejsou. Jedinou garancí je dobře fungující stát, dobře fungující ekonomika, průběžný systém, který bude doplněn třeba právě třetím pilířem, ale říkat, že chceme konsenzus, prohlasovat si, co chceme, a potom říkat: bez konsenzu to nemůžete změnit, to není správné - není to něco, na co bychom my měli přistupovat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji za dodržení časového limitu a máme zde tři faktické poznámky. S první prosím k mikrofonu pana poslance Laudáta, připraví se pan poslanec Stanjura a pan poslanec Zdeněk Ondráček. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP