(17.20 hodin)

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, ne, nebudu navrhovat přikázání zemědělskému výboru, jak slyším, považoval bych to za zhůvěřilost.

Já jenom chci upozornit, že v nedávné době, když jsme začali projednávat tuším energetický zákon, a přikázali jsme ho do mnoha výborů - samozřejmě s nejčistšími úmysly, že? - tak se pak ukázalo, že je to cesta, která vede k zesložitění procedury projednávání zákona. Já se obávám, že i tady by to bylo složitější a že výsledek by vůbec neodpovídal tomu, co si přejeme my, natožpak tomu, co si přejí občané. Já nebudu navrhovat žádné přikázání výboru, jen chci inzerovat, že poslanecký klub KSČM bude hlasovat pouze pro přikázání výboru petičnímu, kam to bezesporu patří. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura, potom předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek, potom paní poslankyně Hnyková. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nejdřív krátká reakce na předřečníka. Já tu souvislost úřadu ombudsmana a petičního výboru fakt nevidím. Já to tam nevidím. Já nevím, jestli ombudsmanka poslala petici petičnímu výboru, který to bude projednávat, ale klidně to podpořím v rámci dobrých vztahů uvnitř Poslanecké sněmovny.

Já chci navrhnout, abychom prodloužili lhůtu o 30 dnů, protože evidentně to bude projednávat (nesrozumitelné) pouze garanční výbor, a myslím, že je to rozumné. To znamená, dávám návrh na prodloužení lhůty na projednání ve výborech o 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak. Dobře, poznamenal jsem si to. To je problematické. S faktickou poznámkou - pane předsedo (Kalousku), jestli k faktické poznámce paní předsedkyni výboru petičního poslankyni Rujbrové dáte přednost? Prosím, paní předsedkyně, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová: Pane předsedající, pan poslanec Stanjura tady není tak dlouho. Buďte tak laskav a vyřiďte mu, že petiční výbor se tematikou ombudsmana zabýval od roku 1999, kdy příslušný zákon byl přijat. Projednává zprávy o činnosti ombudsmana, které předkládá Poslanecké sněmovně, projednává závěrečný účet a rozpočet úřadu ombudsmana a spolupracuje s ním ve všech lidskoprávních tématech, která jsou součástí jiných zpráv nebo návrhů zákonů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, nyní pan poslanec Kalousek, poté paní poslankyně Hnyková a poté pan poslanec Kubíček. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte, já už to nechci zdržovat. Jenom jsem chtěl uklidnit pana kolegu Kováčika, který tady vyjádřil obavu z toho, abychom hlasovali tak, jak si přejí občané. Já jsem přesvědčen, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, že v tomto tématu si občané nepřejí vůbec nic, že je jim to úplně ukradené. Tady si něco přeje pan ministr Dienstbier, koalice mu to pouští v rámci nějaké solidarity, občané z opozice to chtějí zamítnout, protože to vidí jako zbytečné, a mimo zdi této instituce je to každému úplně jedno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak to byl názor pana předsedy klubu TOP 09. Nyní paní poslankyně Hnyková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Dobré odpoledne, vážené kolegyně a kolegové. Já bych požádala, aby to bylo přiděleno i výboru pro sociální politiku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Výbor pro sociální politiku. Tak má vypadat příspěvek. Prosím, pan poslanec Kubíček.

 

Poslanec Roman Kubíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já navrhuji přidělení výboru kontrolnímu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Kterému výboru? Já jsem vás neslyšel. Kontrolní výbor, ano. Děkuji.

Jediný návrh, o kterém nemohu dát hlasovat, pan předseda klubu ODS mě asi vnímá, protože návrh na zkrácení lhůty k projednání lze předložit jenom v rozpravě a ten byl předložen mimo rozpravu. (V sále je velký hluk, různí poslanci něco vykřikují.) Ale i to je stejné podle zákona o jednacím řádu.

Prosím, pan poslanec Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedající. Procedura s počtem těchto návrhů se stala do té míry komplikovanou, že se o ní musíme poradit a zvážit to. Prosím o dvouhodinovou přestávku na poradu poslaneckého klubu. Děkuji. (Hluk v sále ještě zesiluje.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já tomu rozumím, ale věřte mi nebo ne, i když se diskutovala otázka, jestli lhůty k projednání mají být předmětem i jednání o přikázání výborům, Sněmovna k tomu nedospěla, čili my jsme to v jednacím řádu nechali v původním znění. Kdybyste požádal některého z ministrů, aby otevřel rozpravu, bylo by to jednodušší, protože já bych o tom rád nechal hlasovat, ale víte, že bych porušil jednací řád, a to ode mne určitě neočekáváte.

Ještě před přestávkou na poradu klubu TOP 09 předseda klubu ODS? Nechce, dobře.

V tom případě mi nezbývá nic jiného než vyhovět předsedovi klubu TOP 09 a přerušit jednání do 18.25 hodin. (Ozývají se výkřiky nesouhlasu.) Půl? Pardon, omlouvám se, to je vynikající. Takže 17.55 hodin. Já jsem vám rozuměl, že žádáte hodinu. (Hlasy ze sálu opravují, že žádost byla dvě hodiny.)

Omlouvám se panu poslanci Kalouskovi. Já jsem rozuměl opravdu hodinu. Pan kolega hovoří velmi potichu a v tom hluku jsem to přeslechl. Takže ano, děkuji.

Nezbývá mi nic jiného než - předtím, než přeruším schůzi a vyhlásím přestávku pro poradu klubu TOP 09, nechám ještě hovořit předsedy výborů, kteří svolávají své výbory či podvýbory, a potom oznámím zítřejší program schůze, abych vyhověl jednacímu řádu.

Slovo má pan kolega Tejc. Prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, děkuji. Dovolím si požádat o to, aby se u klavíru sešli poslanci ústavněprávního výboru, jak jsme byli dohodnuti, po skončení schůze, což je právě teď. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Ještě pan ministr Dienstbier? Nechce. Pan předseda Kolovratník. (Poslanci se začínají rozcházet.) Ještě jsem nevyhlásil přestávku, vážené paní kolegyně a páni kolegové! Já ji samozřejmě vyhlásím, ale řekl jsem, až splním zákon o jednacím řádu, to znamená, až ohlásím zítřejší pořad jednání.

Pan předseda volební komise Martin Kolovratník. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já moc děkuji. Kolegyně, kolegové, od volební komise vyhlašuji novou lhůtu na podávání návrhů na změny v orgánech Poslanecké sněmovny. Je to tradiční, pravidelně se opakující lhůta, takže nová lhůta na změny v orgánech je do tohoto pátku 3. dubna do 12 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi. Pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Prosím poslanecký klub teď hned v prostorách klubu. Aparát prosím o zajištění občerstvení, čeká nás dvouhodinová diskuse. (Smích v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pokud už nikdo nemá žádné organizační sdělení, tak předtím, než vyhlásím přestávku na poradu klubu TOP 09, oznamuji vám, že se sejdeme zítra v 9 hodin ráno a začínáme blokem bodů z třetího čtení. Tím jsou body 81, 82 a 84, dále bychom pokračovali bodem 67, 27 a 129, který byl dnes zařazen. Ostatní body budou podléhat případnému jednání zítra mezi 9 a 9.30.

Děkuji vám. Přeji vám hezký večer a končím dnešní jednací den.

 

(Jednání skončilo v 17.28 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP