(17.10 hodin)

 

Poslankyně Markéta Adamová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já bych jenom stručně shrnula, jak proběhlo jednání o tomto vládním návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a zákony s ním související.

První čtení, které bylo zahájeno na schůzi 21. ledna 2015, bylo v obecné rozpravě přerušeno, a to tedy pro žádost o účast paní ombudsmanky Anny Šabatové. Na tomto jednání ale již do té doby padly dva návrhy na zamítnutí. Jeden jsem podávala přímo já a jeden pan kolega poslanec Karel Fiedler, který jej dnes zopakoval, a k tomuto návrhu ještě přibyl třetí návrh na zamítnutí, tedy jménem paní poslankyně Černochové za klub ODS. Dále ještě máme další návrh a to je na vrácení předkladateli k přepracování.

Zákon, jak již tady bylo mnohokrát zmíněno v celé té diskusi, se zaměřuje na dvě nové pravomoci pro veřejného ochránce práv. Jedním je oprávnění, které umožňuje ombudsmanovi podávat k Ústavnímu soudu návrh na zrušení zákona či jeho části, a druhé navrhované opatření je podání veřejné žaloby, tzv. actio popularis, v oblasti diskriminace.

Musíme se vypořádat s těmito návrhy, které, jak říkám, byly třikrát na zamítnutí a jeden na vrácení k přepracování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce. S přednostním právem se přihlásil ještě pan předseda klubu ODS. Potom bych se pustil do hlasování. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Abych komplexně posuzoval tu debatu, ne výčtově. Pan ministr zapomněl, že mnohé z těch výtek, které zněly z téhle strany, zněly i z téhle strany. Já vím, že se vám to nehodí a že neslyšíte, nebo děláte, že neslyšíte vystoupení vašich kolegů třeba z vaší vlastní politické strany, kteří věcně říkali to samé co pravice. Tak proč neřeknete těm kolegům, že jsou úplně vedle, jako moji kolegové, kteří podle vás jsou úplně vedle?

Já vám, pane ministře, položím úplně jednoduchou otázku a prosil bych odpověď ano, nebo ne. Nemusíte mě samozřejmě nikam (nesrozumitelné). Když mi neodpovíte, neodpovíte. Má soukromý vlastník právo pronajmout svůj prostor pro bydlení nebo podnikání, komu chce, nebo ne? To je jednoduchá otázka. Poprosil bych, abyste odpověděl ano, nebo ne bez dlouhých vývodů a filozofických úvah.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi klubu ODS. Myslím, že jsme rozpravu skončili, a budeme se zabývat tím, co přednesla paní zpravodajka. (Poslanec Stanjura mimo mikrofon: Můžete mi odpovědět?) Myslím si, že pan ministr nemusí odpovídat, je to jenom na jeho vůli, jestli chce, nebo nechce. Myslím, že pro otázky byla doba v rozpravě, ale to ponechávám samozřejmě na vůli těch, kteří mají právo přednosti podle zákona o jednacím řádu.

V tomto ohledu budeme hlasovat podle zákona o jednacím řádu nejdříve o návrhu, který přednesl pan poslanec Marek Benda, tak jak ho paní poslankyně Adamová zmínila, a to je návrh na vrácení navrhovateli k dopracování. Nejdřív vás všechny odhlásím, zagonguji, abych přivolal případně kolegy z předsálí. Požádám vás o novou registraci, prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Jakmile se ustálí počet přihlášených, budeme hlasovat o návrhu pana poslance Marka Bendy, kterým bychom vrátili předložený návrh zákona navrhovateli k dopracování, a to v hlasování pořadové číslo 60, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro vrácení. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 60, z přítomných 155 pro 61, proti 47, návrh nebyl přijat.

 

Nyní se vypořádáme s návrhy, které padly v rozpravě, a to nejméně třikrát, a to je návrh na zamítnutí.

Je to hlasování pořadové číslo 61, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro zamítnutí tohoto návrhu zákona. Kdo je proti zamítnutí? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 61, z přítomných 157 pro 52, proti 51, ani tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat, a to návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Podle novely zákona o jednacím řádu organizační výbor navrhl přikázat návrh k projednání petičnímu výboru, a to jako výboru garančnímu. Má někdo návrh na jiný garanční výbor? Není tomu tak. Je tomu tak, pan poslanec Schwarz. Prosím o klid, pan poslanec Schwarz předloží návrh. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Dobrý podvečer, kolegyně, kolegové, pane místopředsedo. Čekal jsem ústavněprávní výbor. Nebyl, tak ho navrhuji. Prosím ústavněprávní výbor.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, je to protinávrh proti tomu, jak navrhl organizační výbor. Ještě někdo? Pan kolega Marek Benda ještě jiný garanční výbor. Jednáme jenom o garančních výborech. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Benda: Domnívám se, že nejednáme jenom o garančním výboru, ale opravte mě. My určíme garanční výbor, ale současně můžeme přikázat více výborům.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ale to jsem, pane poslanče, podle zákona o jednacím řádu chtěl navrhnout. Až rozhodneme garanční výbor, pak teprve podle zákona o jednacím řádu předkládáme návrhy k přikázání jiným výborům.

 

Poslanec Marek Benda: Pak se hlásím až později. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Věděl jsem, že budete znát tento text jednacího řádu.

 

Nyní rozhodneme nejdříve o protinávrhu, tzn., aby garančním výborem byl výbor ústavněprávní.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 62, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 62, z přítomných 158 pro 123, proti 16. Garančním výborem se stal výbor ústavněprávní.

 

Nyní budeme jednat o návrzích, kterým dalším výborům chce Poslanecká sněmovna přikázat. Vzhledem k tomu, že organizační výbor navrhl přikázat petičnímu výboru, beru to jako hlasovatelný návrh, který byl předložen Sněmovně. Kdo dál? Pan kolega Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Myslím si, že vzhledem k tomu, co zažíváme, říkal jsem, že to nebudu personifikovat, s veřejným ochráncem práv, že se to začíná stávat otázkou naší bezpečnosti, takže navrhuji, abychom to přikázali výboru pro obranu a bezpečnost. (Smích v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, já vás požádám o upřesnění. Výbory máme odděleny. Řekněte který.

 

Poslanec Marek Benda: Zapomněl jsem, že jste ho stačil oddělit. Jenom pro bezpečnost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, výboru pro bezpečnost. Pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek jistě obohatí počet výborů. Prosím Sněmovnu o klid. Slovo má pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: To upřesnění pana poslance Bendy mně přišlo silně diskriminační, takže navrhuji i výbor pro obranu. (Smích v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Paní poslankyně Jana Černochová jistě s nějakým návrhem dalšího výboru přichází. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Jistě, pane místopředsedo. Tím, že jsem tady zmiňovala šátkovou aféru, myslím si, že určitě by k tomuto tématu rozšíření pravomocí paní ombudsmance měl co říct školský výbor.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Výbor pro vědu, vzdělání, mládež a tělovýchovu. (Hluk v sále.) Já jsem si to poznamenal. Petiční výbor, výbor pro obranu, výbor pro bezpečnost a výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Hlásila se paní poslankyně Maxová. S faktickou poznámkou, pane předsedo. Ještě paní poslankyně, než budete mít slovo, požádám opravdu Sněmovnu o klid! Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Radka Maxová: Děkuji. Já bych chtěla požádat Sněmovnu, aby přikázala tento tisk stálé komisi pro rodinu, rovné příležitosti a lidská práva. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, stálá komise, která je rozšiřující pro petiční výbor. Prosím, pan předseda klubu Pavel Kováčik. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP