(15.50 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Už to řekl můj kolega. Já bych prosil pana ministra, aby nepolemizoval s výroky, které jsme neřekli. To je taková oblíbená politická disciplína - vsugeruji, že něco řekl můj politický oponent, i když to neřekl, a potom proti tomu zásadně vystupuji.

My jsme mluvili o odpovědnosti. Já jsem se minulý týden dočetl v médiích, i v těch, která vlastní první vicepremiér této vlády, že vláda připravuje změnu zákona a že starosta bude hmotně odpovědný i za chybná rozhodnutí. Mně to přijde zvláštní a špatné. Uvidíme, jak to bude vlastně napsáno. A my se ptáme na tu odpovědnost v konkrétních kauzách konkrétních lidí, když vznikla státu škoda. To není o žádném zasahování politiků do něčeho. To není tak, že bychom chtěli, abyste vy nebo někdo jiný někomu zavolal a řekl: tohle zastav, tohle pusť, tohle ještě prověř. Já jsem slyšel z úst vládních politiků, že chtějí mít větší přehled o živých kauzách, aby byli schopni odpovídat na dotazy novinářů apod.

Nic z toho jsme tu neřekli, ale o odpovědnosti jsme připraveni se bavit. To je druhá mince toho, když někdo má být nestranný. V pořádku. Ale musí nést odpovědnost za své činy. A také hmotnou podle mého názoru. Anebo se nic nestane? Zaplatí to všechno vždycky daňoví poplatníci, když se někdo splete? Já si myslím, že to není správná cesta, aby to platili daňoví poplatníci, když se někdo splete. Nebudu za tím hledat špatný úmysl, budu za tím hledat jenom neprofesionální výkon typu, který vás pak nutí, abyste za ministerstvo podepsal nějakou dohodu o omluvě a vyplacení odškodného. To přece není věc, kterou ovlivnil kterýkoliv politik, ať už vládní, nebo opoziční. Tohle je přece na základě rozhodnutí soudu. Ale pak ta odpovědnost jasně vzniká a my se prostě ptáme - a nejenom v tomto případě, to je jeden z mnoha případů, já s vámi souhlasím, ať se to týká jenom poslanců nebo jenom starostů, na ty případy je víc vidět, to je jediný rozdíl. Na ty ostatní bohužel tolik vidět není a tam někteří mohou trpět ještě více.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Fiala, po něm pan zpravodaj Plíšek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Petr Fiala: Já se také budu obracet na pana ministra. Pane ministře, když jste sledoval debatu, tak jste si určitě všiml, že to nebyli jenom poslanci opozice. On vám to už říkal i pan poslanec Gabal. Byli to i koaliční poslanci vlády, protože mnozí poslanci, kteří ty kauzy sledují a věnují se tomu, mají pocit, že se tu děje něco nesprávného.

Já bych vám to chtěl říci úplně jednoduše. Tohle není žádné zvláštní politikum. Toto je přece jasná situace. Tady dochází k chybám. K těm chybám dochází opakovaně a k těm chybám dochází častěji, než je to v jiných případech běžné. Navíc z těchto chyb vznikají i škody, které stát musí platit. A mně připadá logické, že když tohle víme, že něco nefunguje, že se dějí chyby, že vznikají škody, tak se tím zabýváme.

Já jsem řídil spoustu institucí, a kdybych měl takovouhle situaci před sebou, tak si řeknu: buďto selhávají lidé, nebo je chyba v systému, ale něco je někde špatně a já s tím musím něco dělat. No a vy jste teď v situaci, kdy byste s tím měl něco dělat. Tak to neberte jako nějakou hru od opozice, berte to jako problém této společnosti, ke kterému se nějak musíte postavit. A to je to, co my po vás chceme.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Nyní pan zpravodaj Plíšek, po něm na poslanec Igor Nykl.

 

Poslanec Martin Plíšek: Ještě jednou pěkné odpoledne. Já si také dovoluji zareagovat na pana ministra, který si pochvaloval úžasnou dohledovou a dozorovou funkci státního zastupitelství. Je ale zajímavé, že dohledové státní zastupitelství do této kauzy vstoupilo až v momentu, kdy jednal mandátový a imunitní výbor opakovaně, kdy dospěl k nějakému závěru, kdy všichni členové výboru se shodli na tom, že doporučí buď nevydat, nebo se přitom zdrží hlasování. To znamená, blížilo se jednání Poslanecké sněmovny, na kterém - nechci předjímat - by se s největší pravděpodobností poslanci přiklonili k doporučení mandátového a imunitního výboru, a na základě toho najednou je tato žádost stažena.

Já tady chci upozornit ještě na jednu věc. To trestní stíhání nebylo zastaveno. Ono pokračuje. Policie pouze stáhla svoji žádost o vydání pana poslance Svobody. Takže je klidně možné, že jakmile se ta žádost znovu vyšperkuje, doplní o nějaké další informace, tak za nějakou dobu zde v téže kauze dostaneme žádost novou. V případě, kdyby Poslanecká sněmovna rozhodla na základě doporučení mandátového a imunitního výboru, tak by v této věci po dobu výkonu mandátu už se tak nemohlo stát. Takže to je skutečně skvěle fungující dozorová funkce státního zastupitelství!

Děkuji. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji Plíškovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Igor Nykl. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Igor Nykl: Pěkné odpoledne. Já bych měl dvě věci k opozičním poslancům, kteří tu vystupovali.

Nejdříve k panu Kalouskovi prostřednictvím předsedajícího. Já také považuji kauzu pana doktora docenta Svobody za nešťastnou, ale prosím pana poslance Kalouska, ať nepoužívá výrazy typu "úkol byl splněn, člověk byl pošpiněn a jedeme dál". Ať řekne, kdo dal úkol, jinak je to takové plácnutí a je to nefér ke všem. Takže to je k panu poslanci Kalouskovi.

A k panu poslanci Bendovi. On tady haněl státního zástupce Ištvana. Já si myslím, že symbolem horších státních zástupců jsou jména Grygárek, Rampula, Vesecká. Pan Ištvan určitě také mohl udělat nějaké chyby, ale ukázal například, kdo vlastně řídil Českou republiku, že ji neřídila vláda, ale paní Nagyová. To je velký záslužný čin. Jak to dopadne dál, to vyšetření, nevíme, ale nehaněl bych ho tak, jak se tady někteří snaží. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Nyklovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Blažek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Já reagovat musím. Sousloví "úkol byl splněn" vyplývá - a pan Kalousek má v tomto naprostou pravdu - z jednoduché věci. Státní zástupci a policisté jsou hodnoceni podle toho, kolik sdělí obvinění a kolik dají obžalob, nikoliv podle toho, jestli dávají smysl, nebo ne. Takže z jejich vidění světa byl úkol splněn. Je jim úplně jedno, co se odehrává s osobou, která byla obviněna. A to, jak řízení dopadne, se vůbec nijak neprojeví ani na jejich platech ani na jejich služebních postupech. Takže z tohoto pohledu ano, úkol byl splněn.

Pokud jde o paní Nagyovou, já to beru trošku nefér, tyhle poznámky, ale já zde prohlašuji, že jsem byl ministrem rok a mě paní Nagyová neřídila vůbec v ničem, do toho resortu vůbec nemluvila, a těch resortů je mnoho. Tyhle věci si nechte pro novináře z Mladé fronty a netahejte je sem! (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Blažkovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Kdybych se někdy dostal do rozporu s právem, což se mi ještě nikdy nestalo, i když se toho o mně hodně píše... (Smích z levé strany sálu.) No vážně se mi to nikdy nestalo, já jsem nikdy advokáta nepotřeboval. Tak kdyby se mi to někdy stalo a potřeboval bych advokáta, tak bych si vzal pana doktora Blažka, protože teď mě obhájil docela sofistikovaně.

Ale já budu upřímnější. Já jsem to myslel natvrdo. Jsem totiž přesvědčen, že byl splněn úkol někoho, kdo chtěl cíleně pošpinit pana docenta Svobodu. Já nevím, kdo to byl, ale jsem přesvědčen, že to zadání tam bylo, že tomu zadání bylo vyhověno a úkol byl splněn. Možná je to ode mě upřímnější vyjádření, než když někdo říká, že všetci kradnú, protože keď všetci, tak aj vy, pane doktore Nykle.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Mým prostřednictvím prosím. Děkuji. Nikdo další se do podrobné rozpravy nehlásí. Ptám se ještě jednou, jestli se hlásí někdo do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Končím tedy podrobnou rozpravu.

Ptám se pana zpravodaje na závěrečné slovo. Je to pouze návrh usnesení, takže poprosím pana zpravodaje, aby přednesl jednotlivé návrhy usnesení a já o nich dám hlasovat.

Přivolám naše kolegy z předsálí. Mám tady ještě žádost o odhlášení. Odhlašuji vás tedy všechny a prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Máme tu dva návrhy usnesení. První je návrh usnesení paní poslankyně Němcové a pana poslance Kalouska. Prosím pana zpravodaje, aby je postupně přednášel. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Martin Plíšek: Ano, takže ještě jednou pěkné odpoledne. Paní poslankyně Němcová navrhla následující usnesení:

Poslanecká sněmovna

I. bere na vědomí zpětvzetí žádosti o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Bohuslava Svobody ze dne 26. ledna 2015,

II. žádá ministra spravedlnosti a ministra vnitra o vysvětlení protichůdnosti postupu orgánů činných v trestním řízení ve věci žádosti Policie České republiky o vydání poslance Bohuslava Svobody k trestnímu stíhání.

Tak to paní poslankyně Němcová navrhla. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP