(15.40 hodin)
(pokračuje Kalousek)

To jsou příklady, které teď tady mohu jmenovat. Řada z těch lidí byla zproštěna, stát se musel omluvit, zaplatit odškodné, ale praxe zůstává. Já jsem marně žádal nejvyššího státního zástupce mnohokrát, neboť jsem se vždycky domníval, ale jsem laik, že jeho úkolem je sjednocovat tuto jurisdikci. Dávat výkladová stanoviska. On se toho vždycky bál. On to nikdy neudělal. Takže tento bordel tady máme pořád.

Nicméně nic z toho nezbavuje vládu odpovědnosti. Zdůrazňuji, že tuto odpovědnost nesla i vláda Petra Nečase, protože já jsem tyto iniciativy jako ministr financí podnikal v době vlády Petra Nečase a vláda Petra Nečase neměla sílu sjednotit výkladová stanoviska pro účely praxe. Já se tady hlásím k té odpovědnosti. Nicméně to nezbavuje vládu ČR vrcholné politické odpovědnosti za to, že součást exekutivy - protože znovu opakuji, státní zastupitelství nemá nezávislé rozhodování, Policie ČR nemá nezávislé rozhodování, je to součást exekutivy, a vrcholnou politickou odpovědnost má vláda ČR. Orgány exekutivy tady jednoznačně vystavily našeho kolegu pana poslance Svobodu příkoří a bezpráví. Dokonce způsobem, který mu vůbec neumožňuje se hájit. On byl pošpiněn, a když byl úkol splněn a byl pošpiněn dostatečně, tak to obvinění bylo staženo. On nemá ani proti čemu protestovat, on už dneska nemůže být ani vydán ani obviněn. Opět vrcholnou politickou odpovědnost za toto nese vláda.

Já bych tedy velmi prosil o podporu návrhu usnesení, že Poslanecká sněmovna žádá předsedu vlády o veřejnou omluvu poslanci Svobodovi za bezpráví a příkoří, které mu způsobily orgány činné v trestním řízení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci, pokusil jsem se zapsat návrh usnesení.

Nyní má s přednostním právem slovo pan ministr spravedlnosti. Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, velice pozorně jsem poslouchal celou debatu, která je debatou nad mimořádně závažným tématem, ale po pravdě tématem, které se vůbec netýká jenom politiků. Uvědomme si, že každý, kdo je trestně stíhán, a ukáže se nakonec, že byl nevinný, tak je tím velice vážně poškozen ve svém okolí. To se týká úplně každého člověka. A nedá se nic dělat, v trestním stíhání k tomu vždycky docházelo, dochází a docházet bude. Aniž bych chtěl odlehčovat tu debatu, tak pokud vím, v knize Stínadla se bouří je popisována situace, kdy se to stane některým členům Rychlých šípů.

Jde o to, že toto prostě musí existovat, a je jenom otázka, nakolik jsme schopni to omezovat. Je pozoruhodné, že je to opozice, která dnes volá po větší ingerenci politiků do činnosti státních zastupitelství, jestliže ještě asi před měsícem ostře kritizovala Ministerstvo spravedlnosti, pokud se pokoušelo jakkoli omezit nezávislost státního zastupitelství. Je to dáno tím, že skutečně problematika je složitá a všechny možné pohyby jsou dvousečné.

My se domníváme, že jediné, co můžeme udělat, není, že si zajistíme nějaký nástroj zásahu do jednotlivých řízení, to nemůžeme dopustit, ale že to je zvyšování kvality těch řízení. Protože po pravdě, pokud se někdo domnívá, že když se udělá znalecký posudek a tam vyjde nějaké číslo, takže kdokoli něco koupí či prodá za cokoli, co se jakkoli odchyluje od tohoto čísla, tak postupoval chybně, no tak tím prokazuje značnou neznalost ekonomické reality. Takže z tohoto důvodu pracujeme na novém zákonu o znalcích, protože si myslím, že ten problém je z velké části problémem znalců, kteří tam to jedno číslo dají, to je úplně absurdní. Pracujeme, jak víte, na přípravě specializovaného státního zastupitelství, jehož cílem je, aby tam byli lidé, kteří tomu rozumějí. Tím si myslím, že značná část toho problému by mohla odpadnout.

Ale důvod, proč jsem v tuto chvíli vystoupil, je jiný. Je to to, že celkem myslím, že mohu rovnou splnit to, co se žádá v návrhu usnesení, tj. vysvětlit ten protichůdný postup. Tam je totiž ta situace prostá a paradoxně je to právě případ, kdy nám kontrolní mechanismy, které jsou nastavené v trestním řízení, fungovaly. Protože to, k čemu došlo, je, že městské státní zastupitelství na základě požadavku vrchního státního zastupitelství provedlo tzv. dohled nad činností obvodního státního zastupitelství, čili zkontrolovalo správnost postupu obvodního státního zastupitelství, zjistilo, že ten postup správný nebyl, a z tohoto důvodu uložili obvodnímu státnímu zastupitelství, aby návrh byl vzat zpět, protože se shledalo, že nebyl správný. Je poněkud paradoxní, jestliže dnes si stěžuje v podstatě tento ctěný orgán na to, že sice až ex post, ale přece jenom tedy bylo učiněno v tomto zákonu zadost a to právo tam nalezeno bylo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek, po něm pan poslanec Gabal. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Pane ministře, když jste řekl, že je paradoxní, když opozice teď volá po větší ingerenci politiků, tak jste nás buď neslyšel, nebo poslouchat nechtěl, nebo poslouchat neuměl. Připouštím, že tyto varianty se nevylučují. Po něčem takovém my tady nevoláme. My voláme po větší odpovědnosti. Po větší odpovědnosti orgánů exekutivy i po větší odpovědnosti jejich politiků, kteří samozřejmě jim nastavují zrcadlo té společenské poptávky. Vy i váš stranický šéf jste udělali politickou kariéru na základě výkřiků "všetci kradnú, všetci jsou zloději, zavřete je všechny, on si je pánbůh přebere".

Je logické, že orgány činné v trestním řízení, které se vám zodpovídají, na tuto společenskou poptávku slyší a chovají se stejně nezodpovědně jako vy ve svých veřejných vystoupeních. A my tady nevoláme po ničem jiném než po větší odpovědnosti politiků, aby bez jakýchkoli důkazů nikoho takto sprostě neobviňovali, jak máte ve zvyku vy a váš stranický šéf, a voláme po větší odpovědnosti orgánů činných v trestním řízení, protože když se někoho rozhodnou vláčet blátem a je to ústavní činitel, tak si musejí být vědomi toho, že ho likvidují už v okamžiku žádosti o jeho vydání. A když tu žádost stahují, tak mu ani nedávají možnost se hájit. A to je vaše odpovědnost, důsledek vaší neodpovědnosti, a já myslím, že se z toho vláda musí zodpovídat. (Potlesk z řad TOP 09)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Gabal, po něm pan poslanec Stanjura, po něm pan předseda Fiala. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji, pane předsedající. Já bych vaším prostřednictvím, protože pan ministr je tady nový, tak bych se mu představil. Já jsem poslanec KDU, a tudíž jsem koaliční. Pane ministře, jestli dovolíte, já jsem koaliční poslanec. Já nejsem opoziční poslanec.

A ještě jednu drobnost. Možná by vám neuškodilo, kdybyste si přečetl závěrečnou zprávu vyšetřovací komise k Opencard, a tam byste zjistil hodně fakt o činnosti státního zastupitelství, z nichž podstatu jste tady vůbec neuchopil. Omlouvám se. (Potlesk v levé a pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Gabalovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura, po něm pan poslanec Fiala, poté pan zpravodaj. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP