(15.20 hodin)
(pokračuje Gabal)

Jestli mi dovolíte chvilku času, já jsem se dost zamýšlel nad tím, jakou práci jsme v té komisi udělali a neudělali a zda jsme skutečně přišli na to, co bylo podstatou problému. My jsme si mysleli v komisi, že oněch 800 mil., které zmizely na marketing a právnické služby v rámci Opencard, byla ta podstata zcizených peněz, ale ono to asi tak nebylo. Skutečnou podstatou té věci, a bavíme se o městské hromadné dopravě v Praze, bylo, že někdo za peníze Pražanů vyvinul produkt, který monopolizoval předplatné na všechny komponenty hromadné dopravy v Praze, autorská práva a de facto vlastnictví na tento produkt zůstaly v soukromých rukou firmy, která vyvíjela ten produkt za peníze Prahy, a kdyby nepraskl skandál s forenzním auditem, tak celé předplatné na hromadnou dopravu v Praze bylo připraveno na to, aby se privatizovalo a prodalo za řádově větší peníze. To znamená, ty hlavní peníze teprve měly přijít, ten benefit a profit, tím, že by se prodalo předplatné v Praze.

A o čem se bavíme teď? Teď se bavíme o tom, že Dopravní podnik Prahy, který tehdy v souvislosti s Opencard odmítl vydat forenzní firmě najaté magistrátem účetní podklady, prostě odmítl a nedal je, podepsal smlouvu na nákup 250 tramvají, tuším, do roku 2018, za který Praha zaplatí nevypověditelným způsobem 19 mld. korun. Takže stejně tak, jako se připravovala privatizace předplatného na hromadnou dopravu, tak se připravovalo de facto kompletní obsazení a prodala se kapacita technologického řešení tramvají. Týkalo se to také opravárenského podniku Dopravního podniku, který systematicky Dopravní podnik ruinoval, aby ho mohl posléze předat. Firma, která získala zakázku, Škoda Transportation, která byla koupena za 800 mil., rázem nabyla hodnotu zakázky za 19 mld. Tuto smlouvu, pokud jsou moje informace správné, a konzultoval jsem to jak s Bohuslavem Svobodou, tak s primátorem Hudečkem, neměla možnost rada projednat, protože ji prostě uzavřel Dopravní podnik, v němž seděli zástupci Prahy, ale nepředali to k projednání, a jakmile se někdo tak bezvýznamný jako primátor pokusil získat a vniknout do této smlouvy, tak to nedokázal a potřeboval si na to najmout právní služby. Tady se dostáváme ke té smlouvě se jmenovaným právníkem za 850 tis. korun, který měl vyšetřit, jak vznikla nevypověditelná smlouva za 19 mld.

A teď jsme u toho pointu: Koho obvinil státní zástupce? Toho, kdo podepsal smlouvu na 19 mld. nevypověditelným způsobem a zavázal a zatížil Prahu tímto kontraktem a nedal to nahlédnout radě, anebo toho, kdo se pokusil k té smlouvě dostat, rozebrat ji a rozklíčovat ji a přijít na to, co je v pozadí? No přeci toho, kdo se to pokusil vyšetřit! Toho je třeba obvinit! Tak jako jsme v případě Opencard zavřeli úředníka, který spolupracoval s policií, a státní zástupkyně ho obvinila a u soudu mu přitížila tím, že nespolupracoval s policií, tak tady státní zástupce nevyšetřuje ty, kteří tady podepsali 19 mld. nevypověditelným způsobem, ale vyšetřuje toho, kdo se to pokusil rozkrýt. To znamená, my jsme opět u silně indikativního příkladu, který měl potrestat toho, kdo se pokusil organizovaný plán rozkrýt. A samozřejmě v okamžiku, kdy mandátový a imunitní výbor hlasoval proti vydání, tak celá ta stavbička spadla.

To znamená, ona to nebyla jenom policie podle mého názoru, byl to státní zástupce a pražské státní zastupitelství a nešlo o tu jednu pitomou smlouvu za 850 tis., ale o to, jak pokrýt a odehnat ty, kteří se pokusili rozkrýt kšeft za 19 mld.

Takže tolik jenom na vyjasnění, protože to tady nepadlo. Omlouvám se za délku vystoupení. Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava a části hnutí ANO.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Gabalovi. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já se omlouvám panu kolegovi Gabalovi. Jakkoliv souhlasím se vším, co tady věcně řekl, tak nemohu souhlasit s tím, že o tom se teď tady bavíme. Řekl: O čem se bavíme teď? Bavíme se o smlouvě - a teď to naprosto přesně a věrně popsal, včetně těch temných zákoutí. Ale my se tady o tom bohužel nebavíme. O tom bychom se bavili, kdybychom pana kolegu Svobodu vydávali a měli to zdůvodnění, ale my ho nevydáváme. My se bavíme o tom, že orgány činné v trestním řízení nejprve pana kolegu Svobodu pošpinily, protáhly všemi médii, a když byl dostatečně popliván, tak to obvinění zase stáhly, tudíž on se proti němu nemůže ani bránit. O tom se tady bavíme. A já jenom znovu opakuji, že jak policie, tak státní zastupitelství jsou součástí exekutivy, za kterou zodpovídá vláda ČR, a nám za toto naprosto nehorázné chování politicky zodpovídá vláda. V tomto smyslu také budu navrhovat nějaké usnesení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Gabal. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji. Já vaším prostřednictvím s panem poslancem Kalouskem souhlasím. Jenom jsem chtěl poskytnout informace, protože řada lidí ve Sněmovně neví, oč jde. A jenom bych korigoval jeho drobnou nepřesnost. Na poslance Svobodu někdo musel podat žalobu. A kdo to asi byl? (Potlesk poslanců KDU-ČSL.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Gabalovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já to s dovolením vezmu také malinko šířeji, ale myslím si, že v této věci je spravedlivé se tím zabývat jako systémovým problémem a ne jako jedním selháním v jednom případě pana poslance Svobody.

Za prvé řeknu, tak jak tady byla kladena do jisté míry otázka, že se cítím spoluviníkem toho, do jaké situace se řada zastupitelů a politiků dostala, že jsme prostě příliš benevolentně hleděli na to, jak policie a státní zastupitelství začínají stíhat politiku jako takovou. Bylo to dáno nějakou atmosférou a neviním z toho dnešní vládu. Jsme tím spoluvinni a dobře vím, že jsme bohužel toto předali. V tuto chvíli ale vládne tato vláda, a jestli tomu někdo má učinit přítrž, tak to musí být tato vláda.

Já jsem v minulém volebním období v řadě případů poukazoval na to, že vydávání k trestnímu stíhání například kolegyně Parkanové je naprosto absurdní za věci, které nepochybně nespáchala. Opět příběh člověka, který má minimálně zničený život, když nic jiného, skončí to nulou.

V tuto chvíli jsme v situaci, kdy se Ministerstvo spravedlnosti, nechci-li říct přímo nový ministr spravedlnosti, který, zase říkám, nemá s tím nic společného, omluvil třem bývalým poslancům, kvůli kterým, jestli si dobře vzpomínáte, tady s velkou pompou padla vláda, nastoupilo do Prahy 400 ozbrojenců, kteří prohlásili, že tato země je zkorumpovaná, že je třeba zastavit rozdávání trafik, aby posléze toto celé zrušil Nejvyšší soud a dnes došlo k tomu, že Ministerstvo spravedlnosti se omluvilo a vyplácí těmto třem kolegům, které já opravdu nemám důvod milovat po tom, co nás tady trápili v minulém volebním období, vyplácí velké náhrady.

Tak trochu se ptám ministra spravedlnosti, jestli se chystají kárné žaloby na pana Ištvana a na pana Šlachtu, jestli je připravena výkonná moc hnát někoho k zodpovědnosti za skutečnost, že minimálně 1,9 mil. z této země bylo utraceno zcela zjevně zbytečně, zcela zjevně na rozhodování někoho, kdo za to rozhodování by měl nést zodpovědnost a dnes se k té odpovědnosti vůbec nehlásí, schovává se v Olomouci a tváří se: Já nic, já muzikant. Milý státe, zaplať za moje hlouposti! Já to pokládám za naprosto neuvěřitelné.***
Přihlásit/registrovat se do ISP