(15.10 hodin)
(pokračuje Stanjura)

A my o tom dneska mluvíme ne proto, že je to poslanec, ale protože to byl čin komunálního politika, i když té největší obce naší země. A skoro každý týden čtu - přijde policie se znaleckým posudkem - město koupilo za 10 korun a oni mají znalecký posudek, že mohli koupit za 9 korun. Tak je obviníme všechny. Nebo naopak, město prodalo za 10, přijde policie se znaleckým posudkem, že to mohli prodat za 11 korun, tak je znovu obviníme. Pak jsou takové ty nápady, že budeme hlasovat tajně na radách a vždycky se jeden zdrží a na výslechu budou všichni radní tvrdit - to jsem byl já. Ale to není žádné řešení. To je absurdní!

Když jsem já byl v zastupitelstvu města, tak jsem prosadil veřejné hlasování, jak je to v Poslanecké sněmovně. Já se za svůj názor nestydím. Ať je zaznamenáno, jak jsem hlasoval. Na tom přece nic není. Ale kriminalizovat někoho za politické rozhodnutí je opravdu špatně.

A třetí věc - a je to apel na politiky všech úrovní, od komunální přes krajskou po celostátní. I někteří z nás k tomu přispívají. Místo aby vedli politický souboj standardními prostředky a říkali "ten to udělal špatně, odvolejme ho, nevolme ho, volte mě", tak používají trestní oznámení. Skoro každý den čtete o někom, kdo podal trestní oznámení, tu opoziční zastupitel na koaličního, tu nový starosta na bývalého starostu, někdy se to celé promíchá a policie to šetří. Takže pokud k tomu chceme přispět, tak to nedělejme. Bojujme se svými kolegy a se svými oponenty politickými prostředky, netahejme do toho trestní oznámení jenom proto, že si myslíme, že rozhodli špatně. Tak říkejme: Rozhodli špatně. Až budeme vládnout my, budeme rozhodovat lépe. To je korektní, to občan pochopí. Takže i my k tomu můžeme přispět. Nejenom tím, že vláda přijde a my podpoříme nějaké systémové opatření. Ale nedávejme trestní oznámení na rozhodování svých kolegů. Nemluvím o kriminální činnosti, o tom vůbec nemluvím. Mluvím o tom, když se nám zdá, že to město mohlo udělat lépe, nebo hůře. No, po bitvě každý generál. Tři roky po tom, co ten obchod proběhl, vždycky najdete znalce s kulatým razítkem, který vám dá jinou cenu, než za kterou rada pronajala nebo zastupitelstvo prodalo. A co? Tak ty lidi budeme stíhat a kriminalizovat? Skandalizovat? To není cesta. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Mám tu dvě faktické poznámky. S první poznámkou vystoupí pan poslanec Schwarz, připraví se pan poslanec Chvojka.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Dobrý den, kolegyně, kolegové. Nechci povídat, jak je to na obcích, ani nechci moc o tom povídat. Já vím devět let, jaké to je být vydáván a pranýřován. Já bych chtěl jenom říct na zamyšlenou jednu důležitou věc.

S několika málo kolegy jsem dostal důvěru dělat Opencard. Opencard bylo panu Svobodovi ublíženo. Myslete si, co chcete. Já vím, že mu bylo ublíženo. Já jsem se to snažil s kolegy dokázat a dokázali jsme to. Ublíženo špatnou prací policie a špatnou prací státního zástupce. Tak to prostě je. Je to varující. Tak to je. A přesto to je poslanec a v uvozovkách policajty ani státní zástupce to prostě nezajímalo, jeli si svoje a špatně. A přesto, aby si dali pozor, že o to zájem má nějaká vyšetřovací parlamentní komise, bylo jim to jedno. Podívejte, oni za pár dnů vytáhli něco a udělali to, co se udělalo.

Prosím vás, pokud budeme moct všichni něco změnit, já nebudu říkat - nezávislý, to je nesmysl, tomu nevěříte nikdo, ale aby se tohle nestávalo, tak pojďme se fakt nad tím zamyslet a něco udělat. Protože je to nebezpečné. Ono to není jenom o těch starostech, ale je to prostě o tom, jakým způsobem se bude vyvíjet činnost policie, státních zastupitelství, jestli to bude zakázka, anebo jestli to bude opravdu spravedlnost. O tom to je. Tak to vidím bohužel já. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Další dvě minuty pro pana poslance Chvojku.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já asi budu také jedním z těch zpravodajů, nicméně myslím, že mně budou stačit dvě minuty.

Já bych chtěl jen tak na začátek upozornit na takový humorný aspekt té akce. Já bych to od představitele ODS nečekal - a myslím to naprosto v žertu, ale je to určitá ironie - že z toho spisu vyplývá, že smlouva s panem dr. Láskou, kterého já mám za pravdoláskaře takového toho aktivistického typu, byla uzavřena na doporučení Transparency International, což bych od představitele ODS nečekal, že si něco takového nechá doporučit. Protože tohle jsou subjekty, které, si myslím, by neměly nikomu nic doporučovat. To je takový ten humorný aspekt té akce.

Nicméně já jsem byl jedním ze zpravodajů v mandátovém a imunitním výboru. Já jsem zaujal postoj jako většina výboru, tzn. hlasoval jsem proti vydání. Je potřeba říci, že tam nehlasoval nikdo pro, sedm lidí hlasovalo proti, pět se zdrželo, takže ani ti představitelé té nové politiky, kteří jsou proti té hrozné imunitě, která tady dvacet let hrozně vadila, uznali, že možná ta imunita své opodstatnění má. Jsem toho názoru, že takhle prostě práce policie a státních zástupců vypadat nemůže. Aby byl politik, poslanec žádán o vydání za velkého humbuku médií z nějakého pochybného důvodu a potom za takřka žádného humbuku médií na základě tří vět ta žádost byla vzata zpět, tak takhle to fungovat nemůže. A já si trvám na tom názoru, že i když tehdejší primátor Svoboda to podepsal, já bych neřekl, že úplně standardně, už jenom kvůli těm subjektům, tak si myslím a opakuji tu tezi, kterou jsem říkal na tom výboru - řešme tyto věci na základě nějakého občanskoprávního sporu, vymáhejme po něm škodu (předsedající upozorňuje na čas), pokud vznikla, ale tyto věci neřešme trestněprávními prostředky. To je nesmysl a akorát to zapleveluje právní řízení policie. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Blažek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den, děkuji za slovo. Já jsem v této sněmovně svědkem už několikáté debaty o státním zastupitelství. Ale musíme si uvědomit jeden problém. My se pohybujeme v krajních způsobech myšlení. První je, a to jsem tady poslouchával asi před půl, tři čtvrtě rokem, že existují strašidelné zásahy politiků do státního zastupitelství a že to musí přestat a že zastupitelství musí být absolutně nezávislé, aby k tomu nemohlo docházet. Dnešní debata je zase spíše o tom, že ti politici vlastně s tím nemohou nic moc dělat, takže je potřeba, aby státní zastupitelství fungovalo nějak jinak a ne tak, že ministr, který tady sedí, je s vládou odpovědný za to, co státní zastupitelství dělá, ale kompetence má téměř nulové, vyjma personálních a některých finančních. Z těchto krajností se musíme nějakým způsobem dostat.

A já teď předešlu, nechci říkat nic minulého, ale jak tady poslouchám, že to chce nějaké nástroje... No, ten nástroj se blíží. Pan ministr včera řekl, že se na nás blíží nový zákon o státním zastupitelství. A já vás chci dopředu poprosit vlastně o velmi jednoduchou věc, abychom buď o tomto zákoně přemýšleli jinak, anebo začali myslet. Ale co není možné, je to, abychom jenom proto, že nějaké organizace, které zde ani nesedí, budou neustále vyvíjet nátlak, aby jakýkoli politik se tady bál říci to slovo státní zástupce, neboť zasahuje okamžitě do kauzy, až do toho druhého extrému, kdy by ministr vyvolával na konkrétní zástupce zastupitelství a chtěl, aby buď něco v uvozovkách rozjeli, nebo zastavili. Já si myslím, že máme šanci ten nástroj udělat tady dobrý, ale chce to dvě věci podle mě - nebýt ani populisti ani pokrytci. Pokud bude část tohohle sálu populisty a druhá část pokrytci, tak ten nástroj samozřejmě nikdy nedodáme a státní zastupitelství i policie se nám budou jenom smát. A já říkám, budou se nám smát oprávněně.

Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Blažkovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Gabal, po něm pan poslanec Benda. prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, vážená vládo, když jsem tady naposledy mluvil poměrně kvapně při končícím zasedání o tom, jak interpretuji výsledky vyšetřování Opencard, tak jsem netušil, že se tak brzo zase dostanu zpět k pokračující historii dění na pražském magistrátu. A protože tento případ s tím souvisí a nebylo tady řečeno, co bylo obsahem, tak bych se neukvapoval. Za prvé se bavíme o vývoji situace někdy od roku 2006. Za druhé není jisté, kdo proti komu bojuje prostřednictvím policie. A za třetí v té věci je také státní zastupitelství, v tomto případě státní zástupce na Praze 1, a to způsobem, který silně připomíná to, co jsme viděli v Opencard. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP