(14.50 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Státní zastupitelství podle našeho právního řádu má nestranný výkon působnosti. A jsou to všechno údy jedné jediné, jedné jediné (s důrazem) instituce a to je exekutiva České republiky. A prostě představa, že tady jeden ten úd exekutivy někoho obvinil a druhý ten úd exekutivy to stáhl a možná dělal i ve shodě, je prostě nepředstavitelná. Za to odpovídá ten vrchol a to je vláda České republiky. Jak je možné, že vláda České republiky připustí, že jeden její úd něco vykládá zcela rozlišně než ten druhý?

Páni ministři, Policie České republiky i státní zastupitelství České republiky nejsou samostatné, nezávislé instituce. Jsou to součásti moci výkonné a nezávislé rozhodování mají pouze soudy. A to, že policie a státní zastupitelství si něco vykládají opačně a vzniká tady tenhle chaos možná úmyslně poškozující pana docenta Svobodu, je odpovědnost vlády České republiky, která zastřešuje policii i státní zastupitelství. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní už to vypadá, že opravdu dostane slovo pan poslanec Svoboda, který je zatím jediným přihlášeným do obecné rozpravy.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Dobrý den, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abych vám nejprve poděkoval za to, že jste svým hlasováním umožnili, abych zde u tohoto pultu hovořil. Ta věc je skutečně velmi, velmi vážná, nejenom z toho mého pohledu, ale z pohledu obecného. A souhlasím s celou řadou věcí, kterou říkal pan kolega Kalousek. Ale s jednou věcí nesouhlasím zásadně: když říkal, že policie si z nás dělá legraci. Ona to totiž vůbec legrace není. Vůbec to není legrace.

Velmi rád bych upozornil na několik momentů, které se s touto věcí vážou. A neříkám to proto, že se to týká mě. Říkám to proto, že si myslím, že to má naprosto obecný charakter.

Pokud se týče té kauzy, o které nyní hovoříme, to znamená o té obžalobě, protože jsem si dovolil podat žalobu na Dopravní podnik, nebo tři žaloby... Ono je to trošičku složitější. To je věc, která byla opakovaně projednávána, kterou projednával kontrolní výbor magistrátu, na mnoha úrovních se o tom jednalo s policií, s vyšetřovateli. A ta kauza, tak jak byla, byla stažena. Ještě předtím, než bylo požádáno o moje vydání, byla stažena se zvláštním odůvodněním. Odůvodnění, které jsem dostal, znělo, že stejně budu odsouzen v jiné, daleko závažnější věci a dostanu vyšší trest. Vyšetřovatelé předpokládali, jak rozhodne soud. Nevím, jestli je to možné v právním státě, ale takové to zdůvodnění jsem dostal.

Potom bylo požádáno o mé vydání, přestože ta kauza byla jakoby policií uzavřena, odložena. Samozřejmě že jsem se o tom dozvěděl až jako poslední. Celý den předtím mi volala média, že už to vědí, že bude požádáno o mé vydání. Nevěděl jsem to já. Nevěděl to ani předseda Senátu. Jako zdůvodnění mi řekli, že to policie znovu otevírá, protože dostala takový pokyn od dozorujícího státního zástupce. Teď se dozvídám, že státní zástupce požádal o stažení tohoto případu.

Nechci popisovat žádné podrobnosti, ale jistě si všichni dovedete představit, co to znamená. V tom okamžiku, kdy je Sněmovna požádána o vaše vydání, nemají média žádnou jinou starost, než se vás ptát na to, jestli s tím budete souhlasit, jestli se cítíte vinen a kolikrát jste co kdy udělal a jestli jste připraven na to být ve vězení. Samozřejmě vás zastavují lidé, ptají se vás na to. A samozřejmě to znamená, že vaše politická kredibilita je naprosto zásadním způsobem znevážena. To je věc, která je skutečně strašná. Já s ní mám prosím pěkně bohatou zkušenost.

Nevím, jestli si to všichni pamatujete, ale Sněmovna už mě jednou vydala - v trestní kauze, která tedy... A to rozhodnutí Sněmovny bylo vydat. Ten případ toho vydání, já jsem s ním souhlasil, sám jsem pro něj hlasoval, protože to byla věc, která se týkala rozhodnutí zastupitelů zvolených na magistrát, rozhodnutí v politické věci, a to je rozhodnutí, které podle mého názoru nesmí, nemůže nikdo napadat, protože politické rozhodnutí nelze posuzovat žádnými jinými ekonomickými kritérii. A pozor - já jako vydaný člověk, jsem se dozvěděl, dostal jsem rozhodnutí soudu, který vrací tu žalobu zpátky s tím, že v ní není dostatek podkladů pro to, aby bylo soudní řízení vůbec zahájeno. Já jsem tedy byl vydán touto Sněmovnou na základě žádosti Policie České republiky a ten důkazní materiál byl takový, že ho soudce rovnou vrátil s tím, že tam není nic, co by bylo možné soudně projednávat.

Ten první případ pro mě znamenal, že jsem vlastně neúspěšně kandidoval do vedení naší strany prostě proto, že ta situace taková byla. Znamenal pochopitelně velmi mnoho komplikací pro mě jak na magistrátě, tak v Poslanecké sněmovně. A i ten institut vydání Poslaneckou sněmovnou byl vlastně zesměšněn. Jestliže Poslanecká sněmovna někoho vydává na základě materiálu, který na obžalobu nestačí, je to opravdu pohrdání Poslaneckou sněmovnou. Je to znevažování veškeré funkce Sněmovny.

Já bych velmi, velmi plédoval pro to, abychom se touto věcí zabývali. Odmyslete si to ode mě. Já to neříkám jako svoji obhajobu. Já to říkám jenom proto, protože vím, že je celá řada starostů, kteří jsou v podobných situacích. Jsou obžalováni za kdeco. Méně se o tom hovoří prostě proto, že nejsou poslanci. Ten dopad na ně je jenom lokální. V jejich městě, v jejich vesnici je možná už nikdo nezvolí. Já to mám o to horší, že dopad je celorepublikový, a když přijedu do Brna nebo kamkoli, všude se o této věci hovoří.

Zřizovali jsme - nebo zřizovali jste, já jsem pro to nehlasoval - vyšetřovací komisi k tunelu Blanka. Proč si myslíte, že primátorka o to žádá? Jednak proto, že to neumí vyřešit, ale hlavně proto, že se bojí, když rozhodne, že bude obžalovaná. A tak budou jednat všichni zastupitelé! Dneska mi říkají malí starostové: My když máme něco zásadního, ekonomického rozhodnout, tak mi prostě radní nepřijdou. Hodí se marod. Já nejsem schopen udělat žádné zásadní rozhodnutí.

A to je věc, která zásadním způsobem ohrožuje naši demokracii. (Hovoří velmi důrazně.) Uvědomme si to všichni prosím a žádejme vysvětlení takovýchto věcí prostě proto, že není možné, aby primátor hlavního města Prahy nekonal prostě proto, že se bojí, že se někdo dá s někým dohromady a podá na něj trestní oznámení, které se pak ukáže sice neodůvodněné, ale všechno to už zboří!

Děkuji. (Bouřlivý potlesk všech mimo poslanců KSČM a Úsvitu.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Budete se muset nějak dohodnout, pánové. (Smích.) Ale ono je to do jisté míry spravedlivé. Pokud pan předseda Stanjura, který byl první, dává přednost panu předsedovi Fialovi, tak druhý byl pan poslanec Kalousek. Takže má slovo on, potom pan předseda Fiala, potom pan předseda Stanjura. A s řádnou je přihlášen pan poslanec Blažek. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP