(14.40 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se pana zpravodaje, kterým je pan poslanec Martin Plíšek, zda si přeje vystoupit. Přeje si vystoupit. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Plíšek: Vážený pane předsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, velmi krátce.

Údajný skutek, pro který policie žádá vydání pana poslance Svobody k trestnímu stíhání, se měl stát v roce 2012. Teď, v roce 2015, respektive ke konci minulého roku, k nám přišla žádost Policie České republiky, aby poté, co na tuším už třetím jednání se tím zabýval mandátový a imunitní výbor, přišlo oznámení o zpětvzetí této žádosti, a to způsobem, že do toho vstoupil dozor nad dohledem, tedy vlastně dozorový státní zástupce zaúkoloval dohledového státního zástupce a ten tedy dal pokyn policii, aby tuto žádost stáhla zpět. Myslím si, že jsme se na výboru shodli napříč politickým spektrem, že takovýto protichůdný postup orgánů činných v trestním řízení není správný, nevyvolává v nás jistotu o právním státu. Dodávám, že se to týká poslance, což je kauza, která je poměrně sledovaná. Je samozřejmě na jedné straně negativum v tom, že pan kolega je i mediálně a veřejně pranýřován, ale má zase samozřejmě možnosti se bránit. Když si vezmeme, jak se v kauzách občanů tohoto státu může dít tento postup, kdy se potom musí domáhat spravedlnosti, která přijde za dlouhou dobu, a to až u soudu, tak to není pěkný pohled.

Paní předsedkyně už to avizovala, předloží usnesení, na kterém se shodl celý mandátový a imunitní výbor, a chceme skutečně požádat ministry spravedlnosti a vnitra, aby vysvětlili celé Poslanecké sněmovně protichůdný postup orgánů činných v trestním řízení v této záležitosti.

Tolik zatím moje vystoupení. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. V obecné rozpravě s přednostním právem pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, mé vystoupení je motivováno jednou jedinou otázkou: A co bude dál? Kdo bude odpovědný? Všichni víme, že už jenom samotná žádost o vydání poslance k trestnímu stíhání je mimořádné poškození a často i zastavení politické kariéry a pověsti politika. Má-li být někdo vydán k trestnímu stíhání a Sněmovna o něm rozhoduje, tak je velmi často už dopředu nejenom obviněný, ale odsouzený a popravený a vždy se tady najde dost kolegů, kteří k tomu přispějí. Mohl bych uvést celou řadu příkladů zpátky včetně paní kolegyně Parkanové, včetně pana kolegy Schwarze. Všichni byli dopředu zničeni, dopředu popraveni. A vždy se k tomu dodávalo takové úžasné klišé, které psali někteří novináři typu Martina Komárka nebo Jany Lorencové: nechť jsou očištěni před nezávislým soudem.

Jak mohou být očištěni před nezávislým soudem, když se nezávislého soudu nedočkají? Někteří mí kolegové na ten nezávislý soud čekají už čtyři roky a stále marně. Pan kolega Svoboda se zřejmě spravedlivého soudu nikdy nedočká. Proč by taky měl? Úkol byl splněn. Bylo požádáno o jeho vydání. Byl pošpiněn, částí společnosti obviněn, obžalován a popraven. Úkol byl splněn, teď to zase můžeme stáhnout, necháme tady poplivaného Svobodu a nebudeme riskovat proces, kde by se mohl očistit. Kolik je takovýchto případů? Takovýchto případů je spousta.

Chci se zeptat, jestli opravdu Poslanecká sněmovna chce trpět, že si z nás orgány činné v trestním řízení budou dělat tímto způsobem legraci. Když se rozhodnou někoho pošpinit, tak ho pošpiní, a když bude dostatečně pošpiněn, tak zase obvinění stáhnou, protože by ho neustáli před nezávislým soudem. Klobouk dolů před nezávislou justicí! Pozor, nemyslím tím státní zastupitelství. Nezávislá justice jsou soudy. Státní zastupitelství je pověřeno nestranným výkonem působnosti. Takže říkám klobouk dolů před nezávislou justicí - tím myslím soudy. Tam už jsou tito veřejní žalobci a popravčí v jedné osobě nejisti, tak to stáhnou. Proč by to riskovali? Úkol splnili. Už pana poslance Svobodu poplivali dost. A teď už jim vůbec nic nehrozí. A vůbec nic jim nehrozí za situace, že my si tohle necháme líbit. A já vás moc prosím, abychom si to líbit nenechali. Nejsem seznámen s návrhem mandátového a imunitního výboru, ale pokud tam nebude zmínka o vyvození odpovědnosti, tak ji půjdu doplnit. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Mám tady jednu faktickou poznámku. Pokud je to faktická pana poslance Komárka, tak může vystoupit rovnou. Potom jsem avizoval řádnou přihlášku pana poslance Svobody a řádně pan poslanec Chvojka. Je tomu tak. S faktickou poznámkou dvě minuty pan poslanec Komárek.

 

Poslanec Martin Komárek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, pan Kalousek mě zmínil. Nebudu se obhajovat za to, že jsem byl novinářem. Možná je to lepší než být celý život politikem.

Co chci říci, věcně s panem Kalouskem naprosto souhlasím, že policie postupovala vůči panu Svobodovi špatně a že se skutečně leckdy v této zemi nedočkáme spravedlivého procesu živi. Skutečně tomu tak je. Je na nás, abychom to zlepšili. Je taky na nás, abychom se ptali, kdo, které politické garnitury zavinily tento neúnosný stav. Myslím, že je to zcela legitimní otázka. Asi to nejsme my, kteří jsme zvoleni za poslední období.

Dále bych chtěl upozornit na to, že toto se týká jenom poslanců, že mohou být vydáni. Hejtmani, členové zastupitelstev, kteří jsou obvinění stejně absurdně, prostě musí stíhání čelit. Pouze my poslanci máme toto privilegium. A chtěl bych pana Kalouska upozornit, že to jsou poslanci jeho strany, a myslím, že je pod tím podepsán i on sám, kteří navrhují tuto naši imunitu a toto naše privilegium zrušit. Nejde jenom o nás poslance, jde o všechny občany, kteří musí někdy čelit zvůli policie a takzvaných orgánů činných v trestním řízení. Mysleme, prosím vás, i na ně! Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Jakkoliv jsem avizoval pořadí, tak se změnilo. S přednostním právem vystoupí pan ministr vnitra.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, budu se muset ve tři hodiny omluvit na krátkou schůzku v důležité věci, a proto jsem si dovolil vystoupit teď.

Já jsem se hned po informaci, kterou jsem dostal od pana předsedy Hamáčka zhruba před pěti dny, dotázal policejního prezidenta, proč došlo k této věci, proč policie stáhla žádost o vydání. Odpověď je jednoznačná: na přímý pokyn státního zástupce. Tady se neustále zmiňuje policie, ale musíme si uvědomit, že příprava trestního řízení je dozorovaná státním zástupcem a státní zástupce je pánem tohoto řízení.

Pokud usnesení výboru, který tady přednášela paní kolegyně Němcová, bude znít, jak ho popisují média, že mají ministři vysvětlovat, my jsme na to připraveni. Už jsem požádal policejního prezidenta, aby připravil zprávu pro mandátový a imunitní výbor a zároveň pro vedení Poslanecké sněmovny. Budu dbát na to, aby se policie chovala korektně jak k Poslanecké sněmovně, tak k Senátu, aby sdělovala informace, které sdělovat má, a abychom se je nedozvídali z médií, ale dozvídali jsme se je standardní, normální, civilizovanou cestou. To ovšem neznamená, že policie není nezávislá a nemůže konat dle zákona.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já se obávám, že to je ten problém, který tady teď řekl pan ministr vnitra. On řekl, že policie je nezávislá. Není. Policie je součástí exekutivy České republiky. Zrovna tak někdo rád vystupuje s tím, že státní zastupitelství je nezávislé. Není. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP