(14.10 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Myslím si, že to nemůžeme přejít mlčením a dělat, že se nic nestalo. Mám informaci, že dneska se tou situací před chvílí zabýval mandátový a imunitní výbor. Paní předsedkyně je pověřena mandátovým a imunitním výborem, aby tady přednesla stanovisko a aby navrhla Poslanecké sněmovně jako celku usnesení k tomuto případu.

Já vás žádám, abyste našemu kolegovi, nejenom mému, ale našemu kolegovi vyšli vstříc, abychom ten bod projednali dnes jako první bod. Nebude to tak dlouhé, ale myslím si, že ten, kdo je takhle podle mého názoru nespravedlivě očerněn, musí mít šanci sdělit vám, ale i veřejnosti svůj pocit a svůj postoj v tomto případu. Prosím vás, abychom bez ohledu na to, kdo je v koalici, kdo je v opozici, ten návrh podpořili a pan docent Svoboda měl šanci se tady aspoň před vámi obhájit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a po dohodě pana předsedy Kalouska a předsedy Sněmovny pana Hamáčka prosím k mikrofonu pana předsedu Sněmovny.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi, že mně umožnil vystoupit. Chtěl bych zareagovat na vystoupení pana předsedy klubu ODS a říci, že to, co se stalo, pokládám za naprosto bezprecedentní. Nejen ten fakt, že poprvé policie požádala o vydání poslance, aby si to poté rozmyslela a tu svoji žádost stáhla. To nechám bez komentáře, o tom si obrázek udělá každý sám. Ale co mně přišlo možná ještě více šokující, bylo to, jakým způsobem to policie udělala.

Všichni si pamatujete na kauzu, kdy naše kolegyně byla v podobné situaci a já jako předseda Sněmovny a někteří další jsme byli atakováni novináři, jak to je s jejím vydáním, resp. s žádostí o její vydání, a my jsme museli říkat: my o ničem nevíme. Protože oficiálně v Poslanecké sněmovně neleželo vůbec nic. Já jsem poté dopisem požádal pana policejního prezidenta, aby se takováto věc neopakovala. Pokládal jsem to za nevhodné a nedůstojné vůči Poslanecké sněmovně. Po pár měsících jsem zjistil až z telefonátu paní předsedkyně mandátového a imunitního výboru, kdy mě odkazovala na tiskovou zprávu policie, že policie žádá o stažení žádosti o vydání a ani se neobtěžuje předtím, než uspořádá tiskovou konferenci, informovat předsedu Poslanecké sněmovny a celý tento ctěný orgán.

Já to pokládám za skandální, pokládám to za porušení dohody, kterou jsme učinili s panem policejním prezidentem, a prosím pana ministra vnitra, pokud možno, aby o tomto minimálně mém stanovisku informoval příslušné orgány policie. Děkuji. (Silný potlesk v celém sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana předsedu klubu TOP 09 pana poslance Kalouska. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, pan předseda Faltýnek navrhl zařazení bodu vyšetřovací komise k tunelu Blanka. Mně v jeho zdůvodnění chyběla jedna zásadní věta: Z těch a z těch důvodů se domníváme, že standardní instituce demokratického systému neplní svoji funkci, jsou pod nějakým politickým vlivem, a proto je potřeba ve veřejném zájmu zřídit parlamentní vyšetřovací komisi. To je důvod, který nás opravňuje k tomu, něco takového zřídit.

Parlamentní vyšetřovací komise je mimořádný instrument. Mimořádný instrument, který ve veřejném zájmu zřizujeme tehdy, když máme pocit, že ty standardní instituce z nějakého důvodu nefungují, nebo by nemusely fungovat tak, jak mají. To je ten důvod, žádný jiný. Jsem přesvědčen, že v případě tunelu Blanka nic takového neexistuje, že tam probíhají nějaké arbitráže, probíhají nějaká podání, máme tady standardní instituce, kterým nemám žádný důvod nevěřit. Jestli má něco prověřit policie, jestli má něco prověřit státní zastupitelství, tak ať to prověří. Ale neexistuje jediný důvod, proč by se tím měla zabývat Poslanecká sněmovna, kromě neschopnosti současné primátorky.

Navíc zdůrazňuji, že tady vůbec nejde o prostředky z centrálních fondů. To jsou prostředky Zastupitelstva hlavního města Prahy, které má svůj kontrolní výbor. Ten kontrolní výbor to má kontrolovat. Já bych hrozně nerad, kdybychom otevřeli precedens, že příště budeme prověřovat Prostějov a Zliv a Brno a Bechyni, prostě jak si který starosta za ANO zamane, že zblbne nějakého svého poslance, aby navrhl parlamentní vyšetřovací komisi.

Parlamentní vyšetřovací komise je skutečně výjimečný institut, který máme zřizovat v jasně daných situacích ve veřejném zájmu.

Pane předsedo Faltýnku, pokud chcete opravdu něco udělat ve veřejném zájmu, tak někam naložte do vagonu paní primátorku Krnáčovou a nechte ji odvézt někam daleko mimo Prahu. Bude to služba ve veřejném zájmu, ale určitě to není zřízení parlamentní vyšetřovací komise.

My jsme se dohodli s panem kolegou Stanjurou, že tento návrh nebudeme vetovat. Nebudeme ho vetovat z toho důvodu, že pevně věříme, že s výjimkou klubu ANO 2011 jsou všechny ostatní poslanecké kluby příčetné, a že vám tedy tento návrh bude zamítnut. Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní přednostní právo pana předsedy Kováčika a pak se hlásil pan poslanec Laudát.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, přeji hezký dobrý den a předesílám, že o mé příčetnosti může rozhodnout výhradně příslušný atestovaný lékař. Zrovna tak o příčetnosti každého jiného.

Co tím chci říci? Já bych rád trošičku polemizoval s oním soudem pana předsedy Kalouska, že nejde o centrální peníze, ať si to rozhoduje Praha sama, ať my se do toho nemontujeme, protože to není patřičné nebo případné. Jsem přesvědčen o tom, že jde o veřejné prostředky, které se do rozpočtu hlavního města Prahy dostávají na základě zákona o rozpočtovém určení daní, tzn. jdou z centrálních peněz, byť zprostředkovaně, ale to je celkem jedno, jak to vlastně je.

Důležité je, že je určité možná důvodné, možná méně důvodné, ale přece jenom podezření, že zde šlo a možná ještě jde o šlendrián, a to mluvím velmi jemně, v zacházení s veřejnými prostředky. A já jsem přesvědčen o tom, že Poslanecká sněmovna má tuto věc projednat, že ta komise, která, pravda, může, nemusí něco vyšetřit, ale už jenom to, že na to téma, ostatně média na to téma upozorňují už mnoho let, naši zastupitelé v ZHMP ty pochybnosti dávají dávno najevo, a že když už by nic ta komise neměla přímého vyšetřit, ostatně jsou tady příslušné orgány, kterým samozřejmě komise Sněmovny nebude bránit v jejich práci, ale pohlídáme jako komise to, že se neztratí to téma z prvních stránek, v uvozovkách, pozornosti jak příslušných orgánů, tak české, moravské a slezské, zejména tady pražské veřejnosti. Já si myslím, že z minulosti a chvílemi i ze současnosti těch případů takového toho šlendriánu v zacházení s veřejnými prostředky bylo už dost a že když nic jiného - možná mě obviníte z nepříčetnosti, ale vždyť ty veřejné prachy, jak se říká, je potřeba hlídat aspoň takhle, anebo i takhle.

Poslanecký klub KSČM návrh na zřízení komise navzdory vaší diagnóze, pane předsedo Kalousku, podpoří. Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic KSČM.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dále znovu s přednostním právem pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Nechci zdržovat, dámy a pánové, jenom mi dovolte jednu krátkou větu. Věřím tomu, že i s kolegou Kalouskem prostřednictvím pana předsedajícího se shodneme na tom, že tunel Blanka je poměrně velký tunel. Dlouhý a velký. To je všechno.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. S přednostním právem znovu pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nechci vůbec zlehčovat objem toho problému ani ten gigantický objem veřejných prostředků, byť to nejsou centrální fondy. Ale to, co mi chybí ve vašem zdůvodnění, prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego, je ono podezření, že standardní instituce nekonají, tak jak mají. Ještě jednou opakuji: parlamentní vyšetřovací komise je institut, který zřizuje Sněmovna podle jednacího řádu ve veřejném zájmu v okamžiku, kdy má pocit, že standardní instituce demokratického systému nefungují, tak jak mají. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP