(11.50 hodin)
(pokračuje Číp)

Chtěl bych také zmínit základní povinnost, ke které jsme byli voliči při volbách do Poslanecké sněmovny povinováni. Jde primárně o hájení zájmů České republiky a jejích občanů. Nedomnívám se tedy, že je racionální a že je absolutně v zájmu občanů naší země v tuto chvíli takovou dohodu přijímat a ratifikovat.

Na závěr bych rád poprosil a navrhuji procedurálně přerušit projednávání tohoto tisku podle § 64 odst. 1 na neurčito a nechat o tom hlasovat. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, a protože se jedná o procedurální návrh, budeme o něm hlasovat. Svolám kolegy z předsálí, všechny vás odhlásím. Prosím, abyste se identifikovali znovu svými kartami.

 

Zahajuji hlasování o předneseném procedurálním návrhu na přerušení jednání v tomto bodě. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 41, do kterého je přihlášeno 139. Pro 28, proti 102. Konstatuji, že návrh na přerušení byl zamítnut.

 

Budeme pokračovat dál v jednání. Pane ministře, hlásíte se do rozpravy? S přednostním právem? (Ministr Zaorálek od stolku zpravodajů: Ještě někdo je?) Ano, jsou, ale bez přednostního práva. Ale je tady faktická poznámka pana Gabala, který má přednost přede všemi. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji, vážená paní předsedající, vládo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych v souvislosti nejen s vystoupením svého předřečníka připomněl Sněmovně, že dneska je to 16 let, co jsme se stali členy Severoatlantické aliance. Díky tomu samozřejmě v bezpečí, v klidu můžeme v této Sněmovně demokraticky poslouchat i názory, které mají snahu přistrčit Gruzii zpátky do ruského vlivu. Myslím si, že kdybychom v té Alianci nebyli, tak bychom mohli být vystaveni velmi podobnému riziku. Díky té Severoatlantické alianci tomuto riziku odoláváme. Je proto rozumné, jestliže usilujeme o minimálně obchodní, kulturní a další spolupráci se zeměmi, jako je Gruzie, a pomáháme tomu, aby jestliže tyto země vyjádří zájem takovou dohodu si vyjednat a uzavřít, měly právo ji taky podepsat. Jestliže odmítneme tuto dohodu schválit, tak tím říkáme: Gruzie nemá právo rozhodovat si o tom, s kým chce spolupracovat. My jsme to právo neměli hodně dlouho díky komunistické straně, díky reálnému socialismu a museli jsme vynaložit hodně úsilí, abychom se dostali ze sovětské a moskevské sféry vlivu a překročili a vrátili se zpátky na západ do obranné aliance, do právního světa, do hospodářské spolupráce, do svobody pohybu a vyjadřování. Jenom díky tomuto prostředí mohou otevření kritici v klidu bezpečně hlásit své názory. (Upozornění na vypršení času.)

Takže ještě jednou dovolte, abych připomněl toto výročí, a dovolte, abych v jeho souvislosti podpořil schválení dohody s Gruzií. Děkuji vám. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Mám zde dvě přednostní. Tak s faktickou? Pan poslanec Jandák, prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: (Oživení v sále, potlesk části poslanců.) Vážení kolegové, děkuji. Já jsem chtěl jenom ocenit ten skutečně ideologický projev svého předřečníka, protože každá doba, pane kolego, potřebuje své ideology. Ale já mám takový pocit, že někdy potřebuje trošku filozofy a trošku ekonomy. Víte, a já myslím to váhání, které tady ve Sněmovně je, co se týče Gruzie, není vůbec proto, že dnes slavíme výročí a že chceme, aby všichni byli svobodní, ale spíš se ptáme na to, kde ta Evropa má své hranice. Jestli náhodou příště nepřijdete a neřeknete, že mongolský lid konečně dobyl své svobody a Ulánbátar v sobě nese obrovské rysy evropské kultury. Víte, toho se malinko bojím. Jestli se malinko nezpronevěřujeme tomu, co kdysi naši předci vytvořili, díky bohu za to, Evropské, tehdy hospodářské společenství pak Evropskou unii. My bereme dneska kdekoho. A jak vypadá Evropská unie? Začíná nám praskat ve švech. Začínají se vrstvit ekonomické problémy a je to jenom proto, že začínají vítězit ideologové! Možná dobří, zdraví ideologové, protože jsou naši! Ale přece jenom to není absolutně v pořádku. Děkuju vám. (Potlesk a smích z levé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a s další faktickou pan profesor Zlatuška. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já nevím, co to dělali předkové kolegy Jandáka. Ale v okamžiku, kdy evokuje nějaké asociace s Mongolskem a podobně, tak bych jen připomněl, že Gruzie je z hlediska historie křesťanské kultury starší než my. Měl jsem tam možnost s tímto se seznamovat a rozhodně je to země, která k nám patří.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a poprosím pana ministra (Zaorálka), aby ještě chvilku vydržel, protože před ním je s přednostním právem pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Já jenom chci říct, že TOP 09, jak avizoval náš pan předseda, bude hlasovat pro tuto asociační smlouvu.

Za další tady zaznělo, jestli je to v zájmu občanů naší země. Samozřejmě je to v zájmu občanů naší země. Zda je to v zájmu Gruzie. Jestliže její obyvatelé chtějí tuto smlouvu a chtějí se přibližovat k Evropské unii, tak pak je to v zájmu občanů Gruzie. Není vůbec žádný technický problém. Uvědomte si, že například Francie má zámořská území a automaticky jsou také součástí Evropské unie, takže dneska geografie nehraje žádný problém.

A pokud tady kolega Jandák říká, kde že jsou hranice Evropské unie, já se domnívám, že tam, kde jsou hranice států a společností, které jsou ochotny sdílet naše evropské hodnoty, hodnoty svobody a demokracie. Takže tam já vidím hranice. A byl bych rád, aby minimálně na severní polokouli se do toho přidalo co nejvíce států.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s přednostním právem pana ministra zahraničních věcí.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Děkuji. Tak dovolte mi, vážení přátelé, abych to tedy uvedl na pravou míru, tu debatu, jak Gruzie k nám patří. Tak podívejte, já to možná neřeknu úplně stoprocentně, ale myslím, že v základu to určitě bude přesné.

Gruzie po tuším Arménii a Etiopii byla ve 4. století země, která přijala křesťanství. Další důležitý fakt je, že Iásón s Argonauty přistáli u Kolchidy, když hledali zlaté rouno. A jak mi tady připomněl Robin Böhnisch, který jako zpravodaj to má v hlavě, bažant kolchidský je nejznámější Gruzínec, akorát my po něm střílíme, po tom krásném opeřenci, který nám tady běhá. Takže bažant kolchidský, který běhá po našich lesích, to je také z Gruzie, přátelé. Je to důkaz toho, jak žijeme tady, i když po nich střílíme, musím říci. Je to oblíbená lovná zvěř tady. A mohl bych taky ještě mluvit o upoutaném Prométheovi, tedy na Kavkaze. Takže rozhodně se dá poměrně snadno prokázat, že Gruzie je součástí evropské historie, a není to tak, že by nám to musela nějak moc složitě dokazovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP