(13.10 hodin)
(pokračuje Sklenák)

To, co tady citovala paní Olga Havlová, co opakovaně dostáváme do svých mailů, je text, který skutečně nelze příliš komentovat. Já jen se pozastavuji nad tím, jak Hana Marvanová, která je pod tímto podepsaná, mohla vykonávat funkci náměstkyně ministryně.

Dovolím si vás upozornit, že poslanecký klub svolává předseda poslaneckého klubu, to jsem já. Žádný mimořádný poslanecký klub k tomuto tématu nebyl svolán a podpora kolegovi Birkemu v našem poslaneckém klubu byla jednoznačná.

Dámy a pánové, já za Jana Birkeho ručím. A i na základě toho, co zde zaznělo, vás velmi prosím o jeho podporu. (Potlesk poslanců sociální demokracie, z nichž někteří včetně premiéra stojí v hloučku před svými lavicemi. Podobně na druhé straně sálu stojí i někteří poslanci opoziční.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan předseda Okamura s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy, vážení pánové, já se jdu zastat samozřejmě paní kolegyně Havlové v tom smyslu, že, jak víte, tak komisi na prošetření věcí kolem dálnice D47 navrhovalo hnutí Úsvit, konkrétně naše poslankyně Havlová na tom odpracovala tu práci. A to, že už tady několik měsíců nebo delší dobu se nemůžeme shodnout na tom, kdo ji povede, jenom ukazuje na to, že jsme měli pravdu a že je to potřeba řádně prošetřit. Zatímco u jiných komisí se tady vládní koalice dokáže hned dohodnout a není problém, tak je zajímavé, že u této konkrétní komise, u předsedy, což je velice vlivná pozice, se najednou vládní koalice dohodnout nedokáže.

My jsme samozřejmě navrhovali svého předsedu. Když jsme viděli, že pro to není ve vládní koalici politická vůle, aby předsedou této vyšetřovací komise byl poslanec za hnutí Úsvit, přestože my jsme ji navrhli - a děkuji, že jste to prohlasovali - tak já znovu říkám, že proto my jsme přikročili k tomu, že podporujeme kandidáta hnutí ANO, protože přece jenom jako strana, která je tady nově a nemá s tím přímo nic společného, tak nám to připadá bližší. A skutečně to, jak se tady dohadujeme a jaká je tady nervozita především v ČSSD, svědčí o tom, že to bude skutečně velice potřebné.

Takže vážení přátelé, ne slova, ale činy. Takže dnešní volbou, prosím vás, ukažte, že to chcete prošetřit, že nějakým způsobem to chceme posunout. Protože to, co se tady děje, znovu a znovu ukazuje, o jaký šlendrián se jedná a že se tady jedná skutečně o nějaký zákulisní lobbing.

Jinak paní poslankyně Havlová neříká, že někdo kradl. Paní poslankyně Havlová říkala o střetu zájmů. Takže to chci jenom zdůraznit, přestože to tady bylo již vysvětleno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Nyní dostane slovo pan předseda Kalousek a po jeho faktické poznámce dám pětiminutovou přestávku a požádám předsedy klubů, aby za mnou přišli a domluvili jsme se na dalším postupu, protože přetahujeme plánovanou přestávku. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane poslanče Birke prostřednictvím pana předsedajícího, není pravdou, že jediný, kdo může rozhodovat o tom, kdo krade, či nekrade, jsou voliči, jak jste řekl. To právo rozhodovat o tom si osobuje i předseda vaší koaliční strany, keď hutorí, že všeci kradnú. Keď všeci, tak všeci! Vy nemůžete být žádnou výjimkou. (Ozývá se smích i potlesk.) A přesto, že jste tím pádem, pane starosto, sprostý podezřelý, tak já vás přesto budu volit. (Smích i potlesk některých poslanců zleva i zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a přerušuji jednání na pět minut. Požádám předsedy klubů, aby za mnou přišli a domluvili jsme se na dalším postupu jednání Poslanecké sněmovny.

 

(Jednání přerušeno od 13.14 do 13.17 hodin na poradu předsedů poslaneckých klubů u předsedajícího.)

 

Dámy a pánové, budeme pokračovat. S předsedy poslaneckých vzešla dohoda, že dokončíme tyto volební body, proběhnou volby a Poslanecká sněmovna ve svém jednání nebude pokračovat ve 14.30, ale v 15.00. To znamená, dokončíme tyto body a posuneme přestávku.

Já se tedy vracím k přerušenému bodu a tím je vyšetřovací komise na stavbu dálnice D47. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy k tomuto bodu. Nikoho nevidím, tedy končím rozpravu a dávám slovo panu předsedovi volební komise.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Budu po rozpravě konstatovat, že o návrhu na tajné hlasování se nehlasuje, stanoví tak zákon o jednacím řádu Sněmovny. Takže i tato volba proběhne ve Státních aktech tajným způsobem pomocí lístků. A nyní tedy prosím, abyste i tento bod, pane předsedo, přerušil a otevřel další volební bod.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já ho přerušuji a otevírám bod

96.
Návrh na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu

Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dozorčí rada je také neúplná. Schází tam už jenom jeden člen. Dnes přistoupíme ke třetí volbě a vstoupíme do jejího prvního kola. (Hluk v sále.)

Volební komise vyhlásila lhůtu pro nové nominace a přijala usnesení, kde konstatuje, že navrženi byli následující kandidáti: poslanec Miloslav Janulík za ANO 2011, pan Ing. Pavel Pastorek za poslanecký klub hnutí Úsvit a kolega poslanec Josef Uhlík, kterého navrhl poslanecký klub KDU-ČSL. K těmto nominacím jsme přijali ve volební komisi usnesení číslo 100, které navrhuje provést tuto volbu tajným způsobem. Je k dispozici na poslaneckých klubech.

Nyní prosím, pane předsedo, abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům. A do rozpravy ještě jednou konstatuji, že volební komise navrhuje volbu tajnou.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Otevírám rozpravu a táži se, zda se do ní někdo hlásí. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: A já prosím, abychom v souladu s jednacím řádem v tomto případě nechali hlasovat o tajné volbě. Musíme to posvětit. Takže prosím hlasování o tom, že Vinařský fond bude volen tajným způsobem.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, že volba do Vinařského fondu bude provedena tajným způsobem. Kdo je pro, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 25, přítomných poslankyň a poslanců je 171, pro návrh 110, proti žádný. Byl přijat návrh tajnou volbou.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji, pane předsedající. Prosím o přerušení i tohoto bodu a otevření dalšího, už posledního volebního bodu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP