Stenografický zápis 26. schůze, 10. března 2015

(Schůze zahájena v 14.00 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Klán
Poslanec René Číp
Poslanec Vladimír Koníček
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslankyně Markéta Adamová
Poslankyně Jitka Chalánková


1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 270/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec David Kasal
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslankyně Nina Nováková
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Jiří Koskuba
Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Pavel Plzák
Poslankyně Nina Nováková
Poslanec Jiří Koskuba
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Igor Nykl
Poslanec David Kasal
Poslanec Jan Farský
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Rostislav Vyzula
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Josef Novotný
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Petr Bendl
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec David Kasal
Poslankyně Miroslava Němcová


2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 337/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Marek Benda


3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 351/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Milan Urban
Poslanec René Číp
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslanec Jan Volný
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Tomio Okamura
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Tomio Okamura
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Milan Urban
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Milan Urban
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Karel Fiedler
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Petr Adam
Poslanec Ivan Pilný
Poslankyně Jana Hnyková
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Marek Černoch
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 17.12 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP