(9.10 hodin)
(pokračuje Mládek)

Projednal to hospodářský výbor. Projednal to na několikrát, měl na to pracovní skupinu. Je jenom s podivem, že teď zvedáte požadavek na absurdní další projednávání, když byl prostor v rámci hospodářského výboru, který zjevně nebyl využit, pokud máte takovéto pochybnosti.

To, že bylo tisíc připomínek, bylo dáno dvěma faktory. Jednak tím, že toto je komplikovaný zákon, kde se střetávají zájmy mnoha lidí, mnoha firem, spotřebitelů, producentů. Skoro vždy v minulosti to takto bylo, že těch připomínek možná bylo i o trochu více, protože Energetický regulační úřad chápe bohužel svoji nezávislost též tak, že může dělat takzvaný spam a dávat další a další připomínky. Podotýkám, všechny jsme zpracovali, všechny jsme vyhodnotili, stejně tak jako došlo k vyčíslení veškerých dopadů po stále nových a nových připomínkách, které byly dodávány. Čili nevidím jediný důvod, proč by mělo probíhat jakékoliv další jednání vyjma standardní diskuse, která probíhá podle všech pravidel této Sněmovny. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Paní místopředsedkyně Jermanová se omlouvá dnes na celý den ze zdravotních důvodů.

Slovo má pan předseda klubu TOP 09.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, jenom pro pořádek, aby nedošlo k omylu. Poslanci TOP 09 se připojili k vetu poslanců Úsvitu a ODS proti zařazení tohoto zákona ve třetím čtení na této schůzi. Naším jediným důvodem byla skutečnost, že pokud v pondělí hospodářský výbor přijal téměř 200 pozměňujících návrhů, tak prostě potřebujeme nějaký minimální čas na to, abychom je mohli prodiskutovat a abychom vůbec věděli, o čem hlasujeme. To je, myslím, vzhledem k tomu časovému limitu zřejmé.

Rozhodně ty další motivy, které tady zazněly, nejsou motivy našimi. My nepodezíráme Ministerstvo průmyslu a obchodu z podvodu. Ten zákon pokládáme za potřebný a pevně věříme, že na příští schůzi se dohodneme na příslušných pozměňujících návrzích a zákon schválíme. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Urban k pořadu schůze?

 

Poslanec Milan Urban: Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Skoro by se mi nechtělo na to reagovat, ale nejde to. Za prvé, jednání hospodářského výboru - koneckonců každého výboru - jsou veřejná, takže kdo chce, tak se může na to jednání v podstatě podívat, jak probíhalo, on line, a není v tom žádný problém.

Motivy pana kolegy z Úsvitu. Já myslím, že všichni tušíte, že někdo Úsvitu neustále píše tady ty projevy, protože pravděpodobně nesouhlasí s tím, aby byla vytvořena jakási rada, a tedy manipuluje některými poslanci hnutí Úsvit. To se nedá nic dělat, to se tak stává, že někdo bývá pod vlivem zvnějšku této Poslanecké sněmovny.

Nicméně nebylo přijato ani 200 pozměňovacích návrhů, ani 189, bylo jich přijato mnohem méně a byly přijaty v podstatě pozměňovací návrhy -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, já vám nechci vstupovat do vašeho projevu, jenom upozorňuji, že není rozprava, takže očekávám, že na konci svého vystoupení navrhnete nějakou změnu programu. Jinak bych vás musel požádat, abyste ukončil svůj výstup.

 

Poslanec Milan Urban: Buďte v napětí, pane předsedo, že se tak může stát. (Smích v sále.) Takže nebylo přijato ani 200, ani 189, bylo přijato mnohem méně pozměňovacích návrhů a byly to návrhy většinou totožné, které byly přijaty rozpočtovým výborem, ale protože hospodářský výbor je gesčním výborem, tak přece jen projednal i tyto již schválené pozměňovací návrhy rozpočtového výboru.

Takže já bych si vyprosil, aby se tady někdo pokoušel dehonestovat hospodářský výbor, a vyprosil bych si ještě více, aby se tady pokoušel dehonestovat mé jméno. Pánové, prosím, to nedělejte. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: No, pane poslanče, to jste mi to neulehčil. Já jsem byl tolerance sama, ale musím konstatovat, že vaše vystoupení bylo v rozporu s jednacím řádem.

Pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové, přeji hezký dobrý den. Já se tentokrát - možná se mi trochu budete divit - připojím k panu kolegovi Kalouskovi. On totiž stejně tak jako já velmi dobře pamatuje situaci, kdy se tady dělaly různé reformní a úsporné balíčky a kdy jsme obdrželi soubor 52 stran pozměňovacích návrhů a byli jsme nuceni o nich hlasovat téměř ze dne na den. Pan kolega Kalousek nechce opakovat stejnou chybu, proto s úpěnlivostí sobě vlastní žádá nás všechny, abychom také tak nečinili, takže mu docela dobře rozumím.

Pane kolego Kalousku prostřednictvím pana předsedy, děkuji vám za to, že jste za nějaký ten rok změnil podstatně svůj přístup. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Pan předseda Sklenák.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Já jménem poslaneckých klubů sociální demokracie a hnutí Úsvit vetuji zařazení bodu, který navrhoval pan poslanec Adam. (Ozývají se hlasy ze sálu, že ne Úsvitu, ale ANO.) Jménem poslaneckých klubů sociální demokracie a ANO. Omlouvám se. (Smích v sále.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Se stanoviskem klubu za poslanecký klub ANO. Prosím.

 

Poslanec Roman Kubíček: Dobrý den, dámy a pánové. Já bych chtěl podpořit pana poslance Urbana. Chtěl bych říci, že energetický zákon se začal projednávat již v loňském roce. Rozpočtový výbor předložil pozměňovací návrhy již před koncem roku 2014. Všechny pozměňovací návrhy byly doručeny všem poslancům rozpočtového, hospodářského, zemědělského a dalších výborů. Podotýkám, že byla ustavena pracovní skupina, která se scházela nezávisle na jednání hospodářského výboru, a veškeré pozměňovací návrhy byly konzultovány s MPO a s Ministerstvem financí. Já jsem garantem za klub ANO a mohu říci, že asi jinému zákonu nebylo věnováno tolik času jako energetickému zákonu, takže bych si vyprosil prostřednictvím pana předsedajícího, aby poslanci hnutí Úsvit napadali práci poslanců této Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Chtěl jsem dát slovo panu poslanci Adamovi s přednostním právem, ale vzhledem k tomu, že dorazil předseda klubu hnutí Úsvit, tak - dobrá, tak teď tu není předseda klubu hnutí Úsvit, tak s přednostním právem pan místopředseda. Prosím.

 

Poslanec Petr Adam: Je to naprosto jednoduché. Je-li všechno v pořádku, pojďme se tomu věnovat na půl hodinky tady v tomto bodu, pojďme si vypořádat připomínky, které všichni máme. Jisté nestandardní věci tam jsou. Nebylo zasedání hospodářského výboru zcela veřejné, nebyli tam propuštěni například zástupci regulátora. Nebyli. Nebyli tam. Nebyli připuštěni do budovy.

Je tam spousta otázek a my bychom rádi o tom diskutovali. Je-li vše OK, vyřídíme si to v pátek jako první bod a nebudeme o tom mluvit. Proč spěchat? Je to důležitý zákon, pojďme se o něm pobavit. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Jenom upozorňuji, že bylo vzneseno veto dvou poslaneckých klubů, tudíž váš návrh je nehlasovatelný. S přednostním právem pan předseda hnutí Úsvit. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy, vážení pánové, já jenom krátce se musím samozřejmě ohradit proti té výtce, že hnutí Úsvit je snad někým manipulováno. Já myslím, že je to přesně naopak, protože když tady vidím, že u energetického zákonu je 300 pozměňujících návrhů, z toho prakticky většina z nich prošla, nebo všechny, v jednotlivých výborech, to znamená i za souhlasu vládních poslanců, no tak to přece svědčí o tom, že tady máme další zákonný paskvil, který naopak my chceme, aby byl vrácen k dopracování ministerstvu, aby poslanci - já nevím, kolik z vás je tady odborníků na energetiku, ale určitě ne většina - tak aby se to právě takto závažný zákon, u kterého dokonce ta vládní předloha nebyla schopna spočítat ani dopady na občany, ani to není tady vypočítané ani finančně, což všichni víme, tak aby tento závažný zákon se 300 pozměňujícími návrhy, ve kterých se nevyznají ani odborníci, a upřímně řečeno, nevyznáte se v nich podle mě ani většina z vás komplexně, jak tak mám informace z výborů, tak aby se vrátil ministerstvu, aby toto vypořádalo se svým velkým aparátem a aby to jenom předložilo zpátky v nějaké lepší, přehlednější formě pro občany a i pro odborníky. To je vše. To jsou ty naše důvody a není v tom nic jiného, samozřejmě žádná manipulace apod., to přece není pravda. To jsem chtěl jenom vysvětlit. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP