(15.00 hodin)
(pokračuje Bendl)

Myslím, že v České republice máme jisté zkušenosti, které se týkají korupce, a všem z vás, kterým toto nevadí, připomínám, že tím otevíráte dveře ke spekulacím k tomu, aby ten, kdo zvítězí ve veřejné zakázce, mohl se potom dohodnout se zadavatelem na tom, že vícepráce nebudou dělat 20 %, jako je to dodneška, ale třeba 30 nebo 50 %. Tam je prostor pro korupci podle mne jasný.

Občanští demokraté pro toto hlasovat nebudou. My na tomto zájem nemáme, my jsme tu říkali stanovisko, že chceme odečítat když tak vícepráce a méněpráce. To je zcela určitě prostor pro nějakou debatu, ale v žádném případě dávat prostor, zvedat množství víceprací dohodnutých po uzavření smlouvy o zakázce, to je něco, s čím mi zásadně nemůžeme souhlasit.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Farský.

 

Poslanec Jan Farský: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, nebudu zdržovat, protože bych mluvil velice podobně jako pan kolega Bendl. Myslím si také, že po té dlouhé diskusi, kterou jsme tu posledně absolvovali, když jsme při schvalování tohoto zákona debatovali, jestli ten limit má být 50procentní a jestli jsme na to připraveni, abychom takto bez další úpravy kontrolních mechanismů zvedli možnost víceprací, kdy jsme debatovali o tom, jestli 20 milionů dávat z ruky na právní služby smysl má, jestli přijmout ten lex Česká pošta ve smyslu toho, že by IT zakázky tekly přes Českou poštu tak trochu neviditelným způsobem, tu debatu už jsme absolvovali a já bych chtěl poděkovat za to, že se Sněmovna přiklonila k tomu, že tyto díry navrtané do zákona o veřejných zakázkách nepřijala.

Připojil bych se také ale k tomu, že zákon o veřejných zakázkách skutečně musí být do dubna příštího roku zcela nově vypracován. V letošním roce se mu budeme určitě v mnoha výborech věnovat dost zásadním způsobem, protože je to zákon, skrz který ročně protečou stamiliardy veřejných prostředků, kdy se vybrané daně vrací zpátky do ekonomiky skrz investice, a je to jeden ze stěžejních zákonů, který by měl být maximálně jednoduchý, maximálně efektivní, ale i maximálně transparentní. A i když je to mnohým jako protimluv, tak transparentnost mnohdy, a pokud je správně uchopena, vede k tomu, že se administrativa snižuje, ale musí být skutečně uchopena z té správné strany. Doufám, že zákon, který v tuto chvíli je v přípravě - bohužel ještě jsem ho neviděl v paragrafovaném znění, ale očekávám, že do Sněmovny musí dorazit spíše během dnů než měsíců, protože lhůta jednoho roku na projednání takto složitého nového zákona je skutečně krátká -, že tento zákon tímto směrem bude postupovat a nebude jen další složitostí.

My dnes budeme hlasovat o dvou možnostech. Jednak sněmovní návrh, kde se senátoři v dlouhé debatě, kterou jsem si ze stenoprotokolu s chutí přečetl, bavili o tom, jestli 20 %, 50 %, umožnit jakou výši víceprací. Debata to byla skutečně košatá, vycházela ze zkušeností mnoha komunálních politiků, kteří sedí v Senátu, ale když jsem si ji přečetl, tak mi tam absolutně chybělo zdůvodnění toho, proč 30, proč ne 35, proč ne 40, a v podstatě, jak z toho textu vyplývalo, bude to jakýsi kompromis, který by ještě Sněmovna mohla přijmout. Chybí k tomu jakákoli analýza. Ona chyběla i k 50 %, která jsme tu minule zamítli, a tak bych apeloval na vás jako své kolegy, abychom v tomto neměnili, je to zbytečné navýšení, zbytečné otevření prostoru pro šlendrián, pro možnou korupci, pro machinaci s veřejnými zakázkami. Nechme tam těch 20 % a pracujme na novém zákoně.

Můžete mít možná obavu, že v tu chvíli, kdy nebude přijata senátní verze, tak se těžko najdou hlasy pro sněmovní. Možná teď budu až příkrý, ale ony kdyby se nenašly, tak se nic hrozného nestane. Ono možná by veřejným zakázkám prospělo nejvíce to, kdybychom pravidla neměnili každých pár měsíců a kdyby se jednou ta pravidla už udržela a nějakou dobu používala. A zákon, tu novelu, ať přijmeme v jakémkoli znění, tak vždycky to bude zase znamenat turbulence ve veřejných zakázkách, změny výkladu, změny výkladu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, budou to komplikace. Je s velkým otazníkem, jestli se vůbec vyplatí na jeden rok přijímat.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu poslanci Farskému. Mám tu faktickou poznámku pana poslance Laudáta.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane předsedo. Na rozdíl od svých dvou předřečníků řeknu, že z vlastní zkušenosti vím, že to, co říkali, je prostě všechno úplně jinak. Jestli nebudeme mít liberální a tolerantní zákon a ve veřejné správě a na všech místech slušné lidi, tak žádný zákon to nenapraví. V tuto chvíli to přece není o tom, a mluvím spíše o velkých a složitých zakázkách, že se prodražují a že to bude automaticky o 30 %. Jestliže nemůžete odečíst to, co se změní, a jen nasčítáváte plusy směrem jakoby ke změnám, k předražení, už jsem to tu říkal posledně, a vzhledem k tomu, že se té branže ani nedotýkáte vzdáleně, tak nevíte, o čem mluvíte. Nás to hrozným způsobem deklasuje a možná, že je to asi poučení pro paní ministryni, že skutečně ať udělá rozbor z praktické asi zejména stavařiny, ale ono se to týká i technologických zakázek a dalších, kde je zakopaný pes. Uvědomte si, že jestliže výstavba nějaké železnice nebo metra apod. trvá pět šest let, tak během té doby se technologie tak mění, ale vy musíte něco vysoutěžit. A všechno, co tam dáte nové, lepší, úspornější, efektivnější, tak vlastně je změna navíc, takže to faktické zdražení většinou nebude o 50 nebo o 30 %. Když se vezme absolutní hodnota, tak to může být třeba o 5 %, o 4 %, ale vy už se dostáváte za hranice zákona. Jestli vám nevadí, že zřejmě čerpání z minulého období dopadne katastrofou a celá Evropa se na nás budou koukat, co jsme to za magory, kteří jsou zkorumpovaní, nedodržují zákony... Já bych poprosil, až bude transponovaná nová evropská směrnice, nejsem optimista, tak aby skutečně analýza tady byla na stole a aby i příslušné podnikatelské svazy udělaly osvětu mezi poslanci ODS a některými dalšími, o co skutečně v této problematice běží. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji i za dodržení času. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, rozpravu končím. Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Ano, prosím, paní ministryně.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za podněty, které zde znovu padaly. Předpokládám, že si pamatujete, že Ministerstvo pro místní rozvoj ani já osobě jsme nenavrhovaly žádné navýšení z 20 % jakkoli výše. Je to návrh Senátu, já jsem zde sdělila své stanovisko. Budeme neutrální, a to pouze z principu, protože 50 % samozřejmě bude obsahovat nový zákon, ke kterému budou následovat další debaty. Nový zákon spatřil světlo světa, byl zaslán na ÚOHS, který je spolupředkladatelem tohoto zákona, a bude se debatovat v dalších měsících na úrovni všech odborných skupin. Předpokládám, že do Poslanecké sněmovny by mohl dojít v létě tohoto roku, červen, červenec, 12. 7. nejpozději, tak aby opravdu se vše stihlo. Samozřejmě zároveň ještě chci informovat, že počítám s tím, že bych se ráda setkala se všemi poslaneckými kluby, kde bychom jim s kolegy představili jednak celý nový zákon a samozřejmě jeho smysl a teze. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji paní ministryni za závěrečné slovo. Rozprava byla ukončena, ale s přednostním právem se hlásí pan předseda klubu ODS.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Krátká reakce. Na náš klub má smysl přijít v okamžiku, kdy budeme skutečně debatovat. Nemá cenu přijít představit hotový tvar, který půjde do vlády. Věřím, že to tak bude.

Nicméně v té debatě pořád zaznívá magické číslo 50. Ale to přece není vůbec důležité. Důležité je, abychom uměli odečíst méněpráce. My se tomu pořád vyhýbáme. Prostě vysvětlete někomu, kdo v tom nedělá, že když máte zakázku za miliardu, že výsledná cena může být 1,5 miliardy, že 50 % je to pravé. Tak to přece nemůže být. A když jim vysvětlíte, že děláte změny na obou dvou stranách, že třeba jsou změny 60 % rozpočtu, ale celková cena není miliarda, ale 990 milionů, tak jste ušetřili 10 milionů. Ne že jste udělali 60 % víceprací. A to je ten problém. Tady o tom debatujeme. Pak je ta debata úplně zmatečná. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP