(12.20 hodin)
(pokračuje Fischerová)

Obce na silnici 602, která vede souběžně s dálnicí D1 a po které kamiony mýtné brány objíždějí, zadaly v roce 2013 průzkum frekvence dopravy a z toho vyplynulo, že se například ve Velkém Meziříčí počet projíždějících aut za poslední tři roky zvýšil až o 200 %. Zvýšení počtu projíždějících aut v tomto městě naprosto kopíruje dvojnásobné zdražení mýta.

Já jsem velmi ráda, že došlo k tomu pokroku, že i v tom návrhu, v té novele vládního zákona, je z toho vyjmuta možnost elektronického kuponu, takže to je také plus, protože i toto starostové očekávají a pomoc zavedení elektronického mýta na silnice souběžné s dálnicí by jistě věci nepomohly.

Takže já myslím - i to, co zde pan ministr říkal, to ostatní, ty jednotlivé body - nemáme nic proti tomu, i v zastoupení pánů starostů také je velmi dobré to převažování kamionů, k tomu také psali, propagovali to, že to je potřeba postupně řešit.

Velice se přimlouvám za to, když to bude postoupeno do dalšího čtení, aby se zohlednilo ještě toto, protože zatím pořád leží - bylo to v dubnu loňského roku, kdy vláda sněmovní tisk 180 vlastně už probrala na svém jednání, ale zatím pořád někde leží. Takže by bylo dobré, kdyby se to promítlo právě do této novely.

Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Fischerové. Nyní tady mám tři faktické poznámky a potom přihlášku pana poslance Pavery. První faktická poznámka je pana poslance Adamce, druhá pana poslance Bendla a třetí pana poslance Pilného. Pan poslanec Adamec s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já možná jenom velmi krátce k návrhu tohoto zákona. Já bych byl rád, kdybychom ho propustili do výborů. Hned avizuji, že v hospodářském výboru navrhnu téma, kterým bychom se měli zabývat, a to je zvýšení rychlosti na vybraných úsecích dálnic. Můj návrh víceméně vychází z okolních zemí, jako je Německo nebo Polsko. Myslím si, že víceméně dneska se snažíme snižovat rychlost pouze z důvodu emisí, nikoliv z důvodu bezpečnosti. A dneska už máme takové komunikace, nové úseky dálnic, nebo kde jsou více než dva pruhy, že by bylo možné dle mého soudu zavést vyšší rychlost, 150 km za hodinu.

Takže já tady avizuji, že v tomto duchu se pokusím přesvědčit kolegy v hospodářském výboru, aby hlasovali pro pozměňující návrh, který bude podán v tomto duchu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji vám, pane poslanče, za faktickou poznámku. Nyní tedy faktická poznámka pana poslance Bendla. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Já budu velmi stručný. Pane předsedající, kolegyně, kolegové, já jsem včera poslouchal tu interpelaci pana kolegy Tejce. Je to dlouhodobý problém. Chci ujistit pana ministra dopravy, že dopravní zákazová značka pro vjezdy nákladních kamionů do zákazu vjezdu nic neřeší. Nic neřeší. Mám vlastní zkušenost ze Středočeského kraje, když jsme kdysi zkoušeli dynamické vážení na jedné z komunikací, kde byl zákaz vjezdu automobilů těžších 3,5 tuny, tak tam za tři měsíce projelo aut těžších 3,5 tuny 34 tisíc - 34 tisíc. Projelo tam aut těžších 18 tun 3500. Ta značka nic neřeší.

Jediné, o co vás moc prosím, pane ministře prostřednictvím předsedajícího, zasaďte se o to, aby dynamické vážení, to znamená vážení v průběhu jízdy, bylo možno zavést na silnice co možná nejdříve. Od té doby, co se za nás toto zkoušelo - a kdo tomu intenzivně brání, ty lobby známe, protože ty přetížené nákladní automobily, které u nás jezdí, a je to převážně z České republiky, přetížené nákladní automobily, ty prostě nechtějí, aby se něco takového stalo. Tohle je jediná účinná záležitost, aby v průběhu jízdy bylo možné zvážit nákladní automobil, načíst jeho SPZ a případně pokutovat toho, koho se to týká. Jinak se toho nezbavíme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní faktická poznámka pana poslance Pilného. Panu poslanci Bendlovi děkuji za dodržení času. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, k danému zákonu je trošku více situace zamotaná i tím, že hospodářský výbor už projednával podobný zákon, který byl předložen Senátem. Týká se stejné otázky, to znamená vjezdu kamionů za zákazovou značku a devastace. Tento zákon adresuje také poslanecký návrh pana poslance Stanjury. Hospodářský výbor na své schůzi přerušil projednávání senátního návrhu a čeká na to, jak se Sněmovna zachová k vládnímu návrhu. Myslím si, že by se potom ty návrhy měly nějakým způsobem konsolidovat, abychom tady neprojednávali tři návrhy na úplně stejné téma.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě faktická poznámka pana poslance Birkeho. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji, pane předsedající. Já se pokusím být velmi krátký. Dovolte, abych zareagoval na dynamické vážení, které bezesporu je problémem přetížených komunikací. Zákazová značka opravdu nic neřeší.

Já jenom chci říci, že v tuto chvíli je přece nástroj, kdo má vymáhat nebo aplikovat dynamické převážení kamionů na silnicích druhých a třetích tříd, a to je celní správa. Problém je v jedné věci. Ona dává potom vymahatelnost pokuty, když to zjednoduším, na orgán státní správy. Podle mého názoru by bylo dobré to sjednotit, to znamená když převažují, tak zároveň i inkasují. To je problém, protože příslušné úřady to potom velmi komplikovaně vybírají.

Vy jste tady hovořil o těch počtech, ale jsou místa, řekněme města, kde jsou několikanásobné průjezdy v těch městech opravdu v řádech desetitisíců za 24 hodin.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě před panem poslancem Paverou, přihlášeným z místa, jedna faktická poznámka pana poslance Bendla. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Tu zkušenost přece máme všichni. Ti kamioňáci si to řeknou skrze vysílačky, kde stojí celníci, kde stojí policie apod., takže tam chytnou jednoho nešťastníka, ale nezabrání se tomu. Kdežto systém dynamického vážení má tu výhodu, že prostě zvážíte kamion v průběhu jízdy, aniž by kdokoli věděl, jestli zrovna je systém zapojen, či nikoliv.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Svého stranického kolegu s faktickou poznámkou předběhl pan kolega Laudát, který je přihlášen k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Má to jedno řešení vcelku elegantní. Kdyby bývalá politická reprezentace do roku 2006, to bylo někdy kolem roku 2004 nebo kdy se vybíralo elektronické mýto, byla zodpovědná, tak vybere satelitní systém, a to se řeší celkem jednoduše tak, že když začnou auta, ať už jsou té či oné váhy, jezdit po objízdných trasách, tak se ta komunikace dá do aktivní mapy, což znamená počítačovou operaci v tom systému už poměrně jednoduchou. Tam se dá taková sazba o něco větší než na dálnici, a reakční doba už v samých začátcích toho satelitního systému byla asi jeden a půl dne a auta byla zpátky.

Takže prosím, nejúčinnější bude, když pan ministr bude mít volné ruce, tak aby byť s nějakým přechodem, protože zdědil pěkný marast po svém předchůdci ve věci elektronického mýtného, měl volné ruce, aby se Česká republika dočkala satelitního mýtného, a pak se tady nemusíme dohadovat o tom, kdo koho bude honit, kde co budeme za stovky milionů nebo desítky milionů instalovat a podobně.

Dneska už na to technické řešení je funkční. Nevím, jaká je rozlišovací schopnost dnes. Tehdy byla 8 metrů, to znamená, že problém by byl, pokud by ta komunikace sousedila s dálnicí nebo s tou zpoplatněnou komunikací méně než 8 metrů, ale to si myslím, že ani v Čechách není až tak obvyklé, když ještě do toho zahrneme otázku, kde sjíždí a kde najíždí ten dotyčný řidič.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byla faktická poznámka pana poslance Laudáta. Nyní pan poslanec Herbert Pavera. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP