(9.50 hodin)
(pokračuje Gabal)

Já tedy tvrdím, že s touto zkušeností cítím potřebu začít opravdu vážně něco dělat z hlediska vyvozování odpovědnosti vůči těm, kteří nekonají tak, abychom žili v právním státě. Nemáme rovnost občanů před zákonem zejména v důsledku činnosti justičních a policejních orgánů. A my jsme odpovědni za to, jestli ji prosadíme, nebo neprosadíme. A jestliže ji neprosadíme, tak jsme tady zbytečně. Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, pane poslanče. Nyní paní poslankyně Havlová a připraví se pan poslanec Schwarz.

 

Poslankyně Olga Havlová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, vždycky ztráta dítěte je něco otřesného a obzvláště pro tu rodinu. Já jsem si taky tím prošla. Zúčastnila jsem se semináře, který pořádal pan poslanec Ondráček, který se těchto neobjasněných úmrtí týkal. Byla jsem docela otřesena těmi výsledky, které jsem se tam dověděla, protože jestliže lékař, který si zavolá na policii, že má podezření z trestného činu, a žádá, aby byla provedena soudní pitva, a není mu to umožněno od nějakého policisty, který sedí někde u telefonu na druhém konci republiky a vůbec neví, o co se jedná, tak to je asi špatně.

Nejsem určitě sama, na koho se rodiče zesnulého manželé Stráníkovi obrátili. Nebudu tady už dlouho mluvit, protože všechno přede mnou téměř bylo řečeno. Ale jenom některé věci, které tu ještě nezazněly. Budu citovat z dopisu od rodičů: "Policie nezajistila řádné důkazy na místě činu. Nevyslechla sousedy. Nechala zničit záznamy kamer v bance, když na synův účet vkládala nějaká osoba peníze v době, kdy už nežil." No přece toto není možné. A řekněte mně, jak se může s takovouto věcí policie vypořádat. O tom videozáznamu už tu bylo řečeno hodně.

A na závěr ještě je tady důležitá věc. Aktuálně máme nový důkaz, a to navazuji na telefonní hovory. "Cca před nálezem už ztuhlého těla našeho syna Petra byla v jeho bytě nějaká osoba, která aktivně odmítla dva příchozí hovory, což je doloženo analýzou policie a znaleckým posudkem. Přesto policie tvrdí, že hovory byly ukončeny operátorem. Toto tvrzení opírá kapitán Hrdlička o telefonní hovor, o kterém není ve spise záznam, ani neví s kým volal. Vyvrací tak důkazy odborného pracoviště policie, které odporují verzi sebevraždy."

A na závěr, a s tím já plně souhlasím, píší: "Policie za žádnou cenu nechce přiznat pochybení, raději ztrácí a zpochybňuje důkazy. Policii nevadí, že tím kryje vrahy. Podle pana profesora Strejce přitom hrozí nebezpečí, že neodhalený vrah bude vraždit dále. Pro tohoto vraha je vždycky nejtěžší ta první vražda!"

Myslím, že tady k tomu bylo řečeno už dost, a plně se ztotožňuji s tím, abychom se k této problematice vrátili, až bude mít paní ministryně nějaké výsledky od naší nejvyšší státní zástupkyně... vrchní, pardon.

A ještě jednu věc na závěr. Já myslím, jak tu všichni sedíme, tak nám musí jezdit husí kůže, protože my zjišťujeme, že nemáme žádné pravomoci a ani ministryně spravedlnosti nemá pravomoci do takových případů zasahovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, paní poslankyně. Nyní pan poslanec Schwarz a připraví se pan poslanec Plzák.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Dobré dopoledne, pane místopředsedo. Těžce se mně bude mluvit po panu Gabalovi, protože souhlasím s jeho slovy. Ale kolegyně, kolegové, jestli si dobře pamatuji, tak jsem u takové složky pracoval a budu koukat na kolegu Ondráčka, abych neulítl s některými hodnoticími věcmi. Ale já bych vás chtěl jenom upozornit na jednu věc. Víte, proč se po 20 letech u policie tomu nedivím, že to je běžné? Já vám to tady klidně řeknu. Já se tomu nedivím. Je to strašně smutné, ale nedivím se tomu.

A teď konkrétně. On nemluvil podle mě, pokud si dobře pamatuju, trestní řád, trestní zákon, závazné pokyny policejního prezidenta, tak nemluvil o nějakých policistech v uniformě někde z obvodního oddělení Čierna pri Čope. On mluvil o kriminální službě, předpokládám. Tam se musí vyšetřovat tyhle věci, takže to nejsou řadoví policisté. Tak tohle by nás mělo všechny vyburcovat k tomu, abychom začali něco dělat. Víte, on nemluvil o náhodě. To není možné, aby městské státní zastupitelství, já jsem tady chviličku, jsem tady elév mezi vámi, ale už další problém, H-system byl problém, Opencard, řeknu to na rovinu, byl problém, kde se podepsalo městské státní zastupitelství, a tady taky. Tak něco tady smrdí, nezlobte se, klidně to řeknu. A pokud se u policie takhle pracuje, tak opravdu je to smutné. A ještě nejsmutnější je to, že paní ministryně opravdu s tím nemůže nic udělat, protože když policie ztratí důkaz a nebo její vnitřní kontrola něco náhodou prohlásí, že to je špatná práce, tak se to nedotáhne dál, třeba na GIBSu a podobně, s tím jsem se taky setkal. Nezlobte se, já to tady řeknu na férovku: Blíží se to běžné praxi. Není to nestandardní výkon. Je plno policistů slušných, ale toto, co jsme tady dneska slyšeli, se začíná blížit běžné praxi a mrzí mě to. A je to zaviněno nejenom touhle i předchozí vládou, ale dlouhodobým vývojem, jak se k policii nabírali lidi, jak se u nich pracuje, jak si vážila personálních rezerv, dříve se tomu říkalo kádrů. Je mi to strašně líto.

Chci vás tímto svým vystoupením vyburcovat k tomu, abychom se nad tím společně zamysleli, nehádali se tu někdy, i když asi to k demokracii patří. Ale až to postihne některé z vás, nemyslím to vážné, třeba něco jednoduššího, třeba vám vykradou dům a policie vám nedá vůbec nahlédnout do spisu, pak teprve začnete přemýšlet, uvidíte. Ale já jsem v tom žil, tak vím, o čem mluvím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní je připraven do rozpravy pan poslanec Plzák.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, dopředu se přiznám, že do problematiky práce policie příliš nevidím, když to řeknu tak, ale je fakt, že vystoupení kolegy Ondráčka ve mně vyvolalo poměrně velké emoce. Škoda, že tady není pan ministr vnitra, aby nám k tomu něco řekl. A já řeknu za svoji osobu. Já jsem lékař, chirurg, a přestože chybovati je lidské, tak my jsme stavěni do situace, kdy si v podstatě chybovat nemůžeme dovolit, a je to logické, protože pokud chybujeme, tak to samozřejmě má závažné zdravotní následky pro naše pacienty. Někdy tak z legrace, když vidím, jak pracují někteří řemeslníci, tak vždycky říkám: My kdybychom operovali, jako vy jste tohle udělali, tak ten demografický vývoj u nás bude asi podstatně horší, než ho máme.

Ale mě zaráží, že v této problematice práce justičních orgánů, policie může mít také závažné zdravotní důsledky. Důsledky pro rodiny, psychickou újmu atd. My když chybujeme, tak jsme okamžitě vystaveni značné negativní mediální popularizaci, což nás ničí. Jsme vystaveni trestnímu stíhání, jsme vystaveni značným peněžitým nárokům atd., atd. A já se ptám: Kde je ta rovnováha? Kde je v tomto případě nějaká medializace špatné práce? Kde je nějaké trestní stíhání, nějaký postih? Já tu vidím strašnou nerovnovážnost, přestože si myslím, že ta práce v obou případech je celkem rovnocenná. Jsem z toho poměrně zaražený. Je to opravdu věc, kterou bychom se tu asi měli nějak zabývat. Nevím, jestli k tomu můžu nějak pomoct, ale pokud mě někdo o tu pomoc požádá, budu se snažit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, pane poslanče. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Adámek.

 

Poslanec František Adámek: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegové, kolegyně, nechci mluvit dlouze. Já v podstatě asi jako vy všichni, a už to tady bylo řečeno, jak říkal kolega Schwarz, že nám leze mráz po zádech, mně tedy určitě. Z velké části se chci přihlásit i k tomu, co říká.

Nicméně k tomu, co říkal kolega Ondráček, když hovořil. Já jsem si říkal, jestli je polovina z toho, co říká, pravda, tak je to strašný. A k tomu, abych přece jenom se s vámi podělil o svůj názor. Mě do jisté míry přiměl kolega Schwarz, když řekl, a já, ač neodborník, pouze člen vyšetřovací komise, on se o Opencard taky zmínil, že ho k tomu názoru vedou výsledky, že se některé ty věci, o kterých zde bylo hovořeno, stávají ne excesem, ale bohužel, zřejmě, jak říkají lidé, kteří zde hovořili, byli 20 let u policie, pomalu běžnou praxí. A já si to dám do souvislostí se současnou situací, kdy budeme uvolňovat velké prostředky na nábor lidí, mám teď na mysli situaci celosvětovou z hlediska terorismu a tak dále, tak to mi, vám musím říct, leze mráz po zádech ještě víc. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP