(14.40 hodin)

 

Poslanec Jiří Dolejš: Doufám, že neúnosný nebyl můj hlasový projev, ale pouze -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pouze jeho intenzita. (Smích obou hovořících.)

 

Poslanec Jiří Dolejš: A věřím, že i obsah může zaujmout ty, kteří mě budou poslouchat. Čili už se blížím k samotnému závěru.

Já bych jenom samozřejmě konstatoval - nehledejte v tom mém návrhu nějaký laciný fangličkářský antiamerikanismus. To rozhodně nikoliv. Americká ekonomika je součástí světové ekonomiky, chceme s Amerikou obchodovat, to je všechno jasná věc. Rovněž tak v tom nehledejte nějaký fundamentalistický odpor vůči volnému obchodu někde v levicových koutech této Sněmovny. To je nesmysl. Doložím pro ty, kteří zrovna chyběli ve škamnách, když se to probíralo. Kdysi dávno jeden fousatý pán, Karel Marx se jmenoval, v roce 1848 napsal takovou řeč, která se týkala tehdy obilných zákonů - jmenovalo se to Řeč o svobodném obchodě. A možná to některé překvapí, ale on se postavil za svobodný obchod a označil bariéry svobodného obchodování za reakční záležitost. Samozřejmě dodal, že je proti nadvládě korporací a kapitálu, ale to už je jiný příběh.

Takže levice není proti svobodnému obchodu. Ale vnímáme, že uvolňování obchodu může probíhat velmi nerovnoměrně. Že tady nejde o kýžený stav, ale o to, jestli nevzniká asymetrie na jedné či druhé straně. Kdo někdy vnímal bolestivá jednání na půdě GATT nebo WTO o různé liberalizaci obchodu, tak ví, jaký to byl těžký poziční boj o tu či onu výhodu. A ten těžký poziční boj se odehrává i teď při tomto jednání. Uvedu některá rizika, a tím skončím, která by bylo dobré lidem buď vysvětlit, anebo říct, že pokud nebudou splněny výhrady z Evropy a z České republiky, že pro takovou smlouvu nebudeme moci být.

Jednou tou výhradou je reakce na to, že mohou vzniknout negativní dopady na rozdíly v regulačním prostředí v Americe a v Evropě. Regulační rozdíly jsou fakt. Ale mělo by být zachováno právo vlád regulovat tak, aby nebyly snižovány, změkčovány standardy pracovní ochrany, sociálního zabezpečení a samozřejmě ani standardy ekologické.

Druhým blokem výhrad, či riziko, tak jak ho vnímám, je problém arbitráží v investiční kapitole této smlouvy. Pravdou je, že se prostě ve sporech mezi státem a konkrétní korporací musí nějak rozhodnout a ty arbitrážní mechanismy, celý ten systém, který tam je inkorporován, vede k obavám, že by to mohlo skončit nadvládou těch korporací. A to nejspíš nechceme.

Poslední výhrada je, že se smlouva může dotknout, řekněme, ochrany veřejných služeb, tak jak jsou zejména v Evropě poskytovány. Bylo by určitě nedobré, aby tyto smlouvy pod tlakem tohoto ujednání byly nějakým způsobem liberalizovány, že by v podstatě byl rozpuštěn sociální evropský stát.

To jsou obavy. O těchto obavách, o těchto rizicích, o konkrétních ustanoveních v tomto návrhu je třeba diskutovat. Pokud pan ministr tu transparentnost myslel vážně, tak s ní začněme a začněme s ní i na půdě Poslanecké sněmovny. Já myslím, že je to vhodná půda.

Takže abych doplnil to, co jsem zřejmě ještě neřekl, ten bod by měl být někam zařazen. Já bych navrhoval, aby byl zařazen jako první bod do bloku zpráv. Věřím, že v našem tempu se k nějakému bloku zpráv dopracujeme, takže tam by to mohl být první bod. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Než dám slovo panu poslanci Kolovratníkovi, tak tady mám tři žádosti o vystoupení s přednostním právem. První je pan předseda Fiala, potom pan předseda Kalousek a potom pan ministr Mládek.

 

Poslanec Petr Fiala: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já nelituji, že jsem dal přednost panu místopředsedovi Dolejšovi, protože jsem se aspoň dozvěděl, že levice, dokonce komunisté nejsou proti svobodnému obchodu, takže za tohle poučení to stálo. Já se nicméně chci vrátit k tématu, které je velmi podstatné a které zde zmiňoval už pan kolega poslanec Laudát, a vysvětlit zde postoj Občanské demokratické strany k programu schůze a zařazení tohoto bodu.

My jsme zhruba před deseti dny a znovu minulý týden veřejně oznámili, že budeme navrhovat zařazení mimořádného bodu Informace vlády k imigrační a bezpečnostní politice v souvislosti s aktuálním děním ve světě, a vyzvali jsme při té příležitosti vládní koalici, aby se zařazení tohoto bodu k tak vážnému tématu, které, i když to některá média zpochybňují, naše občany opravdu trápí, nebránila a naopak nám vyšla vstříc. Já jsem návrh grémia Poslanecké sněmovny, který zde byl přednesen, pochopil tak, že vládní koalice našemu požadavku vyhověla a že tento bod zařazen bude, byť úplně přesně nerozumím tomu, proč to má být až 10. února. Ale budiž. My jsme na základě toho připraveni počkat na tuto debatu, jakkoli samozřejmě vítáme iniciativu kolegů z TOP 09, abychom se tímto bodem zabývali dříve. Nicméně, protože věříme, že tentokrát vládní koalice je opravdu připravena k diskusi, že pan premiér a příslušní ministři jsou opravdu připraveni debatovat o této závažné otázce s Poslaneckou sněmovnou a že v tom tentokrát není žádná finta a že ta debata tady skutečně proběhne, tak Občanská demokratická strana sama nebude zařazení mimořádného bodu s tímto názvem navrhovat.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec a předseda klubu TOP 09 Kalousek a po něm s přednostním právem pan ministr Mládek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, vážené dámy a vážení pánové. Vystoupení pana kolegy Jiřího Dolejše bylo do té míry zajímavé, ale tak sofistikované, že bych si pro záznam dovolil jeho zjednodušení. On nám tady v podstatě řekl - a bylo to velmi zajímavé: My komunisté jsme pro svobodný obchod, ovšem pouze za předpokladu, že svobodný obchod bude pouze takový, jaký my za svobodný označíme. To je férové sdělení. Nicméně dovolím si upozornit prostřednictvím pana předsedy, pane poslanče Dolejši, že tato pozice je obsazena. Je obsazena velmi silně hnutím ANO a jejím majitelem (smích několika poslanců), který se prohlásil za věrozvěsta té ideologie, která říká, co je svobodný obchod a co smí být svobodný obchod a co být nesmí. Tak snad abyste se buď nějak domluvili a nějak se rozdělili, nebo z té pozice couvli. Protože, znovu zdůrazňuji, je obsazena. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní pan ministr Mládek, po něm pan předseda Kováčik.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych chtěl reagovat na dva body, které tady probíhají, protože oba se týkají mého resortu. Je to jednak debata o TTIP. Já bych chtěl potvrdit domněnku pana poslance Dolejše, že já osobně a můj úřad jsme připraveni diskutovat o TTIP. Chtěl bych sdělit, že jsme zde 6. listopadu měli hlavního vyjednavače Evropské unie o TTIP se Spojenými státy Ignacia Garciu Bercera za účasti předsedy Hospodářské komory pana Dlouhého a předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů pana Středuly. Takže my se tomu věnujeme a budeme věnovat i dál.

Nevyhýbám se jednání na půdě Poslanecké sněmovny. Osobně bych dal přednost semináři, protože toto téma není jednoduché a na schůzi Poslanecké sněmovny se dostaneme do problému, že nedojde na body, které i já se snažím tady projednat, nejenom na zákony, ale třeba i na některé smlouvy, které jsou stále odsouvány. Čili hlásím se k tomu, ale preferoval bych poslanecký seminář na tuto věc.

Pak je tady otázka, která je velmi emotivně diskutována, tj. imigrační politika vyrovnání se s těmi událostmi, které proběhly v Paříži a které jsou příliš redukovány jenom na otázku imigrační politiky. Naprosto z toho vypadává celkový obrázek našich mezinárodních vztahů včetně těch hospodářských. Je samozřejmé, že čeští občané očekávají a v diskusi chtějí být ujištěni, že všechny složky státní moci, zákonodárná, výkonná a soudní, dělají vše pro to, aby mohli žít své životy v klidu, ve svobodě a v harmonii se svým okolím, a za tím účelem že tyto složky disponují všemi nezbytnými prostředky a kompetencemi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP