(Schůze zahájena ve 14.11 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 25. schůzi Poslanecké sněmovny. Organizační výbor Sněmovny stanovil návrh pořadu této schůze ve čtvrtek dne 8. ledna tohoto roku a pozvánka vám byla rozeslána v pátek 9. ledna.

Prosím, abyste se všichni znovu přihlásili svými identifikačními kartami, protože se jedná o novou schůzi. Zopakuji čísla náhradních karet, to znamená, že pan poslanec Kalousek má číslo 1, pan poslanec Schwarz číslo 6 a nově pan poslanec Tejc číslo 10.

 

Nyní bychom přistoupili k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Adolfa Beznosku a pana poslance Jiřího Petrů. Zeptám se, zda je jiný návrh na ověřovatele schůze. Není tomu tak.

Zahájím tedy hlasování a ptám se, kdo je pro, aby se tito dva kolegové stali ověřovateli, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 1. Přihlášeno je v této chvíli 138, pro 121, proti nikdo. Konstatuji, že jsme ověřovateli 25. schůze určili pana poslance Beznosku a pana poslance Petrů.

 

Co se týká omluv, platí omluvy ze 24. schůze a žádnou další jsem neobdržel.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 25. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Pokud jde o celkový průběh projednávání pořadu schůze, tak mám z dnešního grémia několik návrhů a informací, na kterých se dnešní grémium shodlo.

Za prvé, grémium navrhuje zařadit do pořadu 25. schůze Poslanecké sněmovny nový bod. Název tohoto bodu by zněl Informace vlády o bezpečnostní situaci v České republice. Navrhujeme pevně tento bod zařadit na úterý 10. února jako první bod.

Dále grémium navrhuje vyhovět následujícím žádostem:

Žádost paní poslankyně Milady Halíkové o vyřazení bodů 28 a 124, což je tisk 164, návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy o volbách do zastupitelstev obcí ve druhém a třetím čtení.

Navrhujeme vyhovět panu ministrovi zahraničních věcí, aby bod 96, tisk 336, což je smlouva s Gruzií, byl projednán ve čtvrtek 12. února jako první bod po písemných interpelacích.

Dále - toto je pouze pro informaci - pan poslanec Vondráček oznámil, že bere zpět svůj návrh zákona, což je tisk 355, bod 68.

Pan předseda ústavněprávního výboru poslanec Jeroným Tejc požádal o vyřazení těchto bodů z návrhu pořadu schůze: body 12 a 108, druhé a třetí čtení občanského soudního řádu, tisk 337, body 21 a 117, opět druhé a třetí čtení tisku 106, rovněž občanský soudní řád, body 22 a 118, druhé a třetí čtení tisku 107, body 23 a 119, tisk 124, rovněž druhé a třetí čtení, a body 26 a 122, tisk 234, druhé a třetí čtení.

Paní primátorka hlavního města Prahy jménem Zastupitelstva hlavního města Prahy požádala o vyřazení bodů 27 a 123, což je tisk 115, regulace prostituce ve druhém a třetím čtení.

Pan poslanec Faltýnek oznámil, že jménem předkladatelů bere zpět návrh zákona, tisk 194, bod 52 - o tom hlasovat nemusíme, ale požádal o vyřazení bodů 17 a 113, což je druhé a třetí čtení zákona o cestovním ruchu, tisk 276, a o vyřazení bodu 41, což je tisk 309, první čtení zákona o podpoře regionálního rozvoje.

Poslední informace z mé strany - v pátek 16. 1. vrátil Senát Poslanecké sněmovně návrh zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, tisk 299, návrh zákona o veřejných zakázkách, tisk 300, a návrh zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, tisk 339, což jsou tisky, které v této chvíli nemají splněnou lhůtu a o jejich případném zařazení do 25. schůze Poslanecké sněmovny rozhodneme až při pokračování této schůze 10. února.

To je z mé strany vše. Mám zde přihlášky z vaší strany k pořadu schůze. První vystoupí pan poslanec Laudát a po něm pan poslanec Jiří Dolejš. Pane poslanče, prosím, máte slovo. (V sále je velký hluk.)

Já prosím o klid. Pan poslanec bude evidentně navrhovat věc týkající se pořadu schůze a já si budu muset jeho návrh zaznamenat. Zatím bych ho obtížně slyšel, takže prosím o klid. A prosím ty, kteří chtějí diskutovat, včetně pana ministra školství, mládeže i tělovýchovy - děkuji. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Takže děkuji za slovo, pane předsedo. Pane premiére, dámy a pánové, dovolte, abych navrhl zařazení bodu, který by se jmenoval Imigrační politika České republiky.

My jsme veřejně avizovali po Novém roce - začali jsme tuto problematiku připravovat, není to nic nového a nereaguje to na situaci, která se mezitím dramaticky změnila.

Pane předsedo, mohl byste rozehnat sociální demokraty, aby se nějak usadili? (Někteří poslanci se vestoje hlasitě baví.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já jsem si všiml, že na moje výtky nebylo reagováno, takže buď ten hluk z levé strany spektra přestane, nebo přeruším schůzi.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji vám. My jsme dostali velice silně znepokojivé zprávy již v předvánočním období a začali jsme během svátků i mezi svátky připravovat problematiku a moc bych vás prosil, abyste vyhověli naší žádosti.

Nechceme tímto požadavkem nijak blokovat předem ohlášený pořad schůze a jsme ochotni akceptovat termín a čas, kdy bude tento bod pevně zařazen. Domníváme se s ohledem na závažnost tématu, že na projednávání tohoto bodu je nezbytná přítomnost pana premiéra Sobotky a pana ministra vnitra Chovance. Proto bych poprosil, abych při tom návrhu věděl, kdy budou ve Sněmovně tento týden, a podle toho bychom se mohli dohodnout, že by tento bod byl pevně zařazen.

Stručné zdůvodnění zařazení tohoto bodu. Již delší dobu Evropa, zejména země Evropské unie, čelí bezprecedentní humanitární krizi v novodobé historii. Podle odhadu je až 25 milionů lidí na útěku před válečnými konflikty a ekonomickou bídou z regionů postižených válečným běsněním. Tito uprchlíci se snaží všemi prostředky dostat zejména do zemí Evropské unie. Evropská unie zatím tuto situaci zjevně nezvládá.

Za druhé, situaci eskaluje poslední dobou hnutí, které se nazývá Islámský stát. Jeho ozbrojené složky se neštítí jakéhokoliv násilí. Na útěku přežívají v katastrofálních podmínkách v uprchlických táborech miliony lidí, jak umírněných muslimů... (Odmlka pro neklid v sále.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně a kolegové, vy mi nedáváte jinou možnost. Já znovu prosím - a je to znovu dvojice zde vpředu. Pane ministře, nezlobte se, a to samé platí pro paní místopředsedkyni. Pokud chcete konzultovat věci, tak mimo jednací sál! Prosím. **
Přihlásit/registrovat se do ISP