(15.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak, to byla faktická poznámka pana poslance Holíka. Omlouvám se, nyní tady byl zapsaný s přednostním právem pan ministr Chovanec, po něm pan předseda Okamura. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, diskuse je velmi široká, já tedy postupně budu odpovídat na některé otázky, abychom na konci potom se dobrali nějakého výsledku.

Rakety SS-20 podle našich informací nikdy v těchto objektech nebyly. Byly tam pouze skelety raket, teď mě prosím neberte za slovo, tuším, že S4, což jsou menší rakety. Byly tam pouze skelety bez výbušniny, to vyplývá jak z přezkumu pyrotechniků, tak i z evidence, kterou daly firmy.

Padesát kilometrů, pokud by všechno vybuchlo. My jsme tu otázku několikrát diskutovali, naposled na předsednictvu Bezpečnostní rady státu a následně se starosty. Pyrotechnici toto odmítají, toto prostě není z pyrotechnického posouzení pravda.

Pohyb osob po areálu, které cizincům nabízeli zboží, je předmětem vyšetřování. Já tu informaci nemám, nemohu jí disponovat a nevím o ní.

Kolik bylo předmětného materiálu, máme pouze z evidence firem. To znamená, na vaši otázku, jestli se něco ztratilo nebo vybuchlo - těžko říct. Ale vyšetřování samozřejmě k tomu směřuje. Byla tam vrátnice, něco se dováželo, něco se vyváželo. Nezlobte se na mě, ale já věřím tomu, že ÚOOZ tyto úkony udělá natolik dobře, že veškerá trestná činnost, která tam byla, se postupně osvětlí.

Co se týká krizového zákona a to, co říkala paní poslankyně Černochová, prostřednictvím pana předsedajícího. Krizový stav podle názoru Hasičského záchranného sboru - a já je považuji za odborníky - nebylo možné vyhlásit, nebyly splněny zákonné podmínky. Oficiální stanovisko Hasičského záchranného sboru. Nevím, vážená paní kolegyně, kolikrát jste na místě samém byla, prostřednictvím pana předsedajícího, ale já tam byl dvakrát. Já jsem s těmi lidmi mluvil, hovořil s policisty, se starosty a se všemi složkami, které tam zasahují, a snažil jsem se dobrat pravdy. Prostě podle hasičů krizový stav vyhlásit možné nebylo.

Co se týká krizového plánu. Podle názoru kraje, a zatím není důvod tomu nevěřit a rozporovat ho, se opravdu jedná statutem - a já předpokládám, že se k tomu vyjádří i zástupce Zlínského kraje - znovu říkám statutem té stavby se jedná o vojenský objekt. Ministerstvo obrany v minulosti - a to není problém pana kolegy Stropnického, s nímž se nehádám, ale snažím se prioritně věc řešit. Nevím, kde jste našla, že bychom se hádali, já o tom tedy nevím. Tak Ministerstvo obrany si v minulosti vymohlo výjimku, že tyto vojenské objekty jsou ve zvláštním režimu, a tudíž nejsou zahrnuty v krizových plánech. Když docházelo ke schválení výroby pro firmu Bochemie, což je ta zmiňovaná firma, která přepracovává raketové palivo, tak stavební povolení schvaloval zvláštní Stavební vojenský úřad v Olomouci a tato firma, i když nemusela, se dobrovolně do krizového systému kraje přihlásila. Tato firma je zčásti vedle tohoto areálu, ale zčásti některé sklady má v areálu vlastní.

Co se týká povinnosti Ministerstva vnitra ve vztahu ke krizovým plánům ostatních ministerstev a ostatních krajů, nebo všech krajů v České republice, vám bude podána písemná zpráva ve lhůtě do sedmi dní, pokud se takto můžeme dohodnout. Je to rozsáhlejší materiál a ten postup bude písemně vyřešen.

Co se týká nějakých dohadů, vážená paní kolegyně, ohledně našich sjezdů a dalších. Já úplně nevím, jak to chodí v ODS, ale pro nás je prioritní, abychom řešili problémy lidí. Nás v této věci sjezd tedy určitě nezajímá.

V otázce toho, jak konal či nekonal pan premiér. Já jsem byl účasten všech těch diskusí. V momentě, kdy zavolal pan hejtman Mišák, na zasedání vlády se věc projednala a pan premiér požádal pana ministra obrany, aby ve věci konal, což se také stalo. A následně když Policie České republiky požádala o možnost zapojení Armády České republiky, pan premiér bezodkladně svolal mimořádnou vládu, která rozhodla. Tam žádná liknavost nebyla, konali jsme v naprosto nejkratších možných lhůtách, které tam byly.

Já bych, kolegyně a kolegové, znovu chtěl připomenout jednu věc. Vy jste se v rámci minulých let rozhodli proškrtat k prosperitě v rámci vašich pravicových vlád. Ono to prostě nefunguje. V těch policejních útvarech, které kontrolují například munici, došlo ke snížení stavu na 54 policistů, kteří mají kontrolovat 2 100 licencí. Policie několikrát avizovala, že ten stav je nedostatečný a že je potřeba ho posílit. Teď k tomu teprve dojde. Já tu nebudu jmenovat minulé ministry, budu uvádět konkrétní čísla a nechci tady rozšiřovat jakousi hysterii. Důležité pro nás je, abychom lidem nejenom ve Vrběticích, ale i v těch okolních obcích pomohli.

Co se týká stavu, který tam v současné době je. V momentě, kdy Policie České republiky požádala vládu o druhé rozšíření o Armádu České republiky, se tak stalo. Areál se dnes hermeticky uzavírá, abychom zabránili vstupu cizích osob zvenčí. A znovu připomínám, je to stav, kdy se vyšetřuje, vyšetřují to specialisté, a my chceme jasně definovat, že se tam nejedná o konkurenční souboj, neumožnit komukoliv, aby do toho areálu vstoupil a cokoliv tam spáchal. I to je jedna z větví vyšetřování, kterou se velice vážně zabýváme.

Takže pro nás je důležité věc řešit a vyřešit. My jsme dostali úkol od pana premiéra, následně od vlády. Ministerstvo vnitra provedlo sken platné legislativy a dvacátého druhého, kdy pan premiér svolal Bezpečnostní radu státu, bude platná legislativa a názor Ministerstva vnitra projednán a budou dány úkoly ministerstvům k tomu, aby připravila legislativní změny k tomu, abychom primárně posílili výkon kontroly a sekundárně se pobavili o tom, jestli je opravdu vhodné a výhodné pro Českou republiku, aby tady soukromé firmy mohly naskladnit tolik tun munice na jednom místě bez jasných pravidel. Osobně si říkám, že to dobré prostě není, není to dobré, není to výhodné, není to potřebné.

To znamená, pojďme ten stát posílit na úroveň, kterou potřebují občané České republiky. Vy jste se rozhodli, ještě jednou říkám, proškrtat k prosperitě, a jednoznačně se ukazuje, že to nefunguje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi vnitra. Nyní s přednostním právem pan předseda Úsvitu přímé demokracie Tomio Okamura. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy, vážení pánové, tak já jsem rád, že po těch mnoha pokusech Úsvitu na předešlých schůzích, abychom zařadili bod Vrbětice-Vlachovice na jednání Poslanecké sněmovny, že to konečně vyšlo. Škoda, mohli jsme si ta fakta tady projednat dříve a občané by byli spokojenější. Jenom samozřejmě na úvod připomínám, že ta záležitost mě samozřejmě velice pálí a věnuji se jí od začátku, protože je to v podstatě můj bývalý senátní obvod, takže to tam velice dobře znám.

Já bych se v tom svém projevu chtěl zaměřit se svými otázkami trošku jinam než všichni ostatní. Všichni ostatní hodnotí v podstatě ten zásah, který tam probíhá, a ptají se na to, co teď bude. Mě zajímá - to je také důležité, samozřejmě. Ale já se tady pořád snažím už měsíc a půl získat odpovědi na otázky, kde došlo k tomu systémovému selhání, kde jsou ty chyby, proč vlastně k tomuto došlo a kdo za to může. Dodnes jsme se nedozvěděli od vlády, kdo za to může a kde jsou ty systémové chyby. Pan premiér Sobotka tady minule říkal, že se připravuje nová legislativa. Ale jak mohou připravovat novou legislativu, když nemají pojmenované systémové chyby a systémová selhání? Tomu nerozumím. Takto to nefunguje. Nebo to bude zase pokus - omyl? Takže to je první otázka. Jak může být připravováno nová legislativa, když dodnes nevíme, kdo za to může, kdo selhal a kde stávající systém selhal.

A já ty otázky upřesním, aby bylo vidět, že skutečně ty informace jsou různého typu a protiřečí si. Pan ministr Stropnický nám po těch výbuších řekl, že státní instituce vůbec nevěděly, jaké je množství munice na místě skladováno, respektive bylo to tady řečeno a tyto údaje od soukromých firem se teprve poptávaly. Na druhou stranu - a zároveň pan ministr uvedl, že teprve budou tlačit na soukromé firmy - cituji: aby dodaly seznam, co ve skladech mají. Takže ministr obrany říká, že tyto informace stát nemá, vůbec neví, jaké množství munice je na místě skladováno, což samo o sobě je pozoruhodné, a pan ministr uvedl, že teprve budou tlačit na soukromé firmy, aby informace dodaly. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP