(Schůze pokračovala v 10.00 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den přerušené 23. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. V tuto chvíli eviduji náhradní karty mé osoby, takže poslankyně Jermanová hlasuje s kartou číslo 9, pan poslanec Votava s kartou číslo 11 a pan poslanec Petr Fiala s kartou číslo 17.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: Adam Petr - rodinné důvody, Adam Vojtěch - zdravotní důvody, Adamec Ivan - pracovní důvody, Adamová Markéta - osobní důvody, Aulická Jírovcová Hana - osobní důvody, Balaštíková Margit - pracovní důvody, Brázdil Milan - pracovní důvody, Černochová Jana - pracovní důvody, Číp René - osobní důvody, Fischerová Jana - pracovní důvody, Grebeníček Miroslav - zdravotní důvody, Horáček Václav - pracovní důvody, Chalánková Jitka od 11.30 - osobní důvody, Janulík Miloslav - pracovní důvody, Karamazov Simeon - osobní důvody, Novotný Josef - osobní důvody, Okamura Tomio - zahraniční cesta, Opálka Miroslav - osobní důvody, Pavera Herbert - osobní důvody, Plíšek Martin - osobní důvody, Pražák Karel - zahraniční cesta, Schwarzenberg Karel - osobní důvody, Šincl Ladislav - zdravotní důvody, Uhlík Josef - zahraniční cesta, Volčík Pavel - zahraniční cesta, Zlatuška Jiří - rodinné důvody.

Dříve než budeme pokračovat, poprosím ctěnou Sněmovnu o klid. (Chvíli čeká.) Děkuji.

Dnes bychom se měli věnovat pevně zařazeným bodům 138 a 139, sněmovní tisky 291/4 a 307/3, vrácené Senátem.

Já zde neeviduji žádnou přihlášku s přednostním právem, tudíž nyní přistoupíme k projednávání návrhů zákonů vrácených Senátem. Navrhuji na žádost předsedy Senátu umožnit vystoupení senátorům Miloši Vystrčilovi, Jiřímu Oberfalzerovi, Janu Žaloudíkovi a Vladimíru Plačkovi.

Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty.

 

Kdo souhlasí s vystoupením jmenovaných senátorů? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 249, do kterého bylo přihlášeno 159 přítomných, pro 155. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Já tedy prosím pány senátory. Pokud jsou v předsálí, prosím službu, aby je uvedla.

S náhradní kartou číslo 13 dnes bude hlasovat pan ministr Brabec a s kartou číslo 18 pan ministr Chovanec.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu

138.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 291/4/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 291/5. Vítám mezi námi pana senátora Miloše Vystrčila.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil místopředseda vlády a ministr financí pan Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, před vámi se znovu nachází takzvaná řádná novela zákona o dani z přidané hodnoty, která byla dne 10. prosince 2014 vrácena Senátem s pozměňovacími návrhy. Prvním dochází k ročnímu odložení účinnosti ustanovení, která přesněji definují podmínky osvobození od daně z přidané hodnoty u nemovitých věcí, resp. uplatnění této daně u stavebních pozemků. Druhým pozměňovacím návrhem bude plátcům fyzickým osobám ve čtvrtletním zdaňovacím období umožněno podávat kontrolní hlášení společně s daňovým přiznáním, tedy za kalendářní čtvrtletí. Chtěl bych k tomu dodat, že Ministerstvo financí vyjádřilo souhlasné stanovisko se zněním novely zákona ve znění schváleném Senátem. Na formulaci prvního pozměňovacího návrhu se pracovníci Ministerstva financí přímo podíleli. Zároveň bylo ověřeno, že druhý pozměňovací návrh je v praxi aplikovatelný, i když vede ke kombinovanému použití starého a nového textu zákona v průběhu roku 2015.

Já bych k tomu jenom dodal, že kontrolní hlášení bylo koncipováno z hlediska finanční správy de facto neprodyšně. My jsme o tom dlouho diskutovali. Já vím, že znovu se tady tradičně někdo bude smát, ale v pátek KOBRA zatkla skupinu podvodníků na daních, kteří nás okradli o 330 mil. korun. Tento organizovaný zločin, který působí hlavně u právnických osob, tak finanční správa argumentovala tím, že by se mohl vlastně přemístit do fyzických osob. My jsme od toho po různých diskusích upustili. Já bych chtěl jenom říci, že průměrný věk firmy, která dělá daňové podvody na náš státní rozpočet, je 24 dní a rekordní věk takové firmy je 8 hodin. To znamená, že někdo založil firmu, okradl nás o DPH a firmu za osm hodin zlikvidoval. To je rekord.

My jsme samozřejmě vyšli vstříc, protože si myslíme, že většina kvartálních plátců jsou poctiví plátci, nicméně po debatě v Senátě i ve výborech a v rámci resortu i v rámci různých asociací jsme se vlastně sami podíleli na tom pozměňovacím návrhu, a proto s ním souhlasíme. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Táži se zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Votavy, zda se chce vyjádřit k předloženým pozměňovacím návrhům Senátu. Je tomu tak. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP