(13.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak, děkuji za závěrečné slovo přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Protože, jak pan zpravodaj říkal, nebyly předneseny žádné pozměňovací návrhy, přednesu návrh usnesení.

 

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se senátním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 154."

O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 247, přihlášeno 167 poslankyň a poslanců, pro 144, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu senátorovi i panu zpravodaji.

 

Posledním jednáním této schůze je bod

28.
Návrh poslanců Jeronýma Tejce, Jaroslava Foldyny, Michala Haška a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 181/ - prvé čtení

Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 181/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů poslanec Jeroným Tejc. Prosím, pane poslanče, máte slovo. (V jednací síni je velice silný hluk.)

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, ten zákon je podle mého názoru důležitý. Zaslouží si určitě dlouhou a podrobnou debatu. Nicméně doporučoval bych, abychom ji vedli na půdě výboru, a doporučuji tedy, abychom se vypořádali s tímto návrhem tak, že bude propuštěn do druhého čtení a tu debatu povedeme ve výborech. Děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Tejcovi. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Stanislav Grospič. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, asi by se slušelo teď, abych navázal na svého předřečníka a řekl, že předložený návrh zákona, který je z poslanecké dílny, byl projednán i vládou, vláda k němu zaujala neutrální stanovisko, a upozornil jenom na to, že se jedná o změnu občanského soudního řádu ve věcech exekucí a v souvislosti s tím také exekučního řádu. Podstata těch změn spočívá v tom, že se rozšiřuje taxativní možný výčet věcí, na které by se exekuce nevztahovaly. Je to samozřejmě věc, která je uvozena vysoce vzrůstajícím společensky negativně vnímaným postupem, který je zobecňován na celou exekutorskou komoru, a určitě stojí za zmínku to, že by tento návrh si zasloužil propuštění do výborů a ve výborech širokou diskusi, která by mohla v souvislosti s tímto návrhem zákona zaznít.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Vondráček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl jenom krátce podpořit návrh kolegy pana poslance Tejce. Ačkoliv nejsem příznivcem příliš podrobných kazuistických právních úprav v našem právním řádu, tak musím uznat, že stávající právní úprava, ačkoli není špatná, v praxi často nefunguje, protože selhává systém. Vím to z vlastní osobní zkušenosti praktické, že nastávají problémy s interpretací, co je běžné vybavení domácnosti. Nejlépe se to vysvětluje na příkladech. Taková lednička, pračka, postel. Máme soudní rozhodnutí, která nám jasně říkají, že se jedná o běžné vybavení domácnosti, nicméně na tom místě samém, když někoho navštíví soudní vykonavatel, exekutorský vykonavatel a vy jste třeba i vybaveni tímto výkladem a čekáte, že bude postupováno podle zákona, nestane se tak vždy a je to opravdu na místě bezmoc, kdy se potom s tím vykonavatelem dohadujete, jestli v dnešní době pračka v běžné rodině je skutečně běžné vybavení domácnosti.

Já nesouhlasím s nějakými drobnými postupy, které v návrhu jsou, třeba s taxativním výčtem v tom písmenu B. Nicméně s tím vás nebudu trápit. Tuto debatu přeneseme na půdu ústavněprávního výboru a tento návrh podpořím. A jsou tam i kočičky a pejsci, že nesmí být zabavováni, to vypadá hezky (s úsměvem) a to určitě musíme všichni podpořit.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Vondráčkovi. Nejprve s faktickou poznámkou pan poslanec Martin Plíšek, po něm s přednostním právem pan předseda Úsvitu přímé demokracie pan poslanec Okamura. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Martin Plíšek: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové. Za klub TOP 09 také souhlasím s propuštěním tohoto návrhu do druhého čtení a je potřeba jej podrobně projednat v ústavněprávním výboru. Jenom chci konstatovat, že na půdě ústavně právního výboru budeme mít už čtvrtý návrh, který se týká exekucí. Z těch čtyř návrhů jsou tři návrhy poslanecké a pouze jeden vládní. Čekáme na širší novelu exekučního řádu a občanského soudního řádu od vlády, která měla být předložena již na podzim, a já doufám, že v průběhu začátku příštího roku tato rozsáhlejší změna exekucí bude konečně předložena, aby ministerstvo nemuseli suplovat poslanci s jednotlivými návrhy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Plíškovi. Nyní s přednostním právem pan předseda Okamura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy, vážení pánové. Já nebudu zdržovat. Tak my jsme také spolupředkladateli tohoto zákona, včetně mě, takže také my to jako Úsvit podporujeme. Je potřeba skoncovat s tou negativní praxí exekutorů, kdy se zabavuje hlava, nehlava. Je to taxativní vyjmenování zcela důležité, a jak říkám, je tady k tomu zřízena i pod ústavněprávním výborem komise pro exekuce, kterou vede Marek Černoch, a bude se to dále zpracovávat i v rámci této komise. Takže my rozhodně podporujeme, jakýkoliv boj proti stávajícím praktikám exekutorů samozřejmě vítáme a také na něm, jak jsem řekl, konkrétně pracujeme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu předsedovi Okamurovi. Nyní řádně přihlášený je pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, je to asi šestá novela exekučního řádu, která je zde z per poslanců, jedna vládní. Já nebudu navrhovat její zamítnutí, i když pokládám zrovna tuto novelu za velmi spornou a ten taxativní výčet za velmi složitý, protože například vím - dobře, věci, domácí spotřebiče, ale pokud náhodou ta půjčka byla brána na ně, tak pak je nesmyslné je vyjímat. Takže to je všechno takové složitější. Jenom si myslím, že opravdu tady by bylo třeba apelovat na Ministerstvo spravedlnosti, že jestli se mají exekuce nějakým způsobem řešit a posunout, je třeba, aby přišel nějaký vládní návrh, který pojme všechny ty problémy, o kterých se mluví, a ne že se každá drobnůstka tady jednotlivými poslaneckými návrhy vypichuje a vykuchává. Pevně věřím tomu, že se podaří na ústavněprávním výboru to aspoň dát do jednoho tisku, protože představa toho, že schvalujeme na příští nebo přespříští schůzi tři nebo čtyři novely exekučního řádu, mně připadá úplně absurdní, a myslím, že tady ministerstvo hrubě zaspává a nefunguje tak, jak by fungovat mělo.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Neeviduji návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování ani k zamítnutí. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru a ptám se, jestli má někdo ještě jiný návrh.? Není takový návrh.

 

Přistoupíme tedy k hlasování. Zahajuji hlasování o tom, kdo je pro, abychom tento návrh přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 248, přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro 133, proti žádný. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru.***
Přihlásit/registrovat se do ISP