(17.50 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Řekl jsem tady, že dohoda o přidružení je v podstatě dohoda o práci. Je to také dohoda o věcech, které se musí na Ukrajině změnit, a nejen v oblasti ekonomické, ale také v oblasti fungování justice, fungování policie, bezpečnosti. Tam přece není možné spolupracovat normálně se státem, který nebude mít odpovídajícím civilizovaným způsobem řešené otázky obrany země. Prostě není možné, aby v té zemi existovaly různé ozbrojené bojůvky různě placené. To, co chceme po Ukrajině, je, aby se stala civilizovaným státem a aby vláda vedla zemi k tomu, že to bude skutečně stabilní země s právním systémem, který se bude dodržovat, s právem, které bude vymahatelné. Země, s kterou bude možné vůbec uvažovat o nějaké ekonomické spolupráci nebo obchodu, který bude garantovaný a v kterém bude jistota, že ty podniky zítra nepadnou a nezmizí. Tohle je vlastně výzva k tomu. A opakuji, Česká republika toto podepsala v roce 1991. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana místopředsedu Filipa, který je přihlášen s faktickou poznámkou. Připraví se s faktickou pan poslanec Šarapatka. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Já si, pane ministře, nepletu asociační dohodu a přistoupení. To v žádném případě. Chci od vás slyšet, jak na to reagovali, na to vystoupení pana Junckera, na Ukrajině. Jestli na to reagovali vůbec. A prosím, nepleťme si pojmy s dojmy, protože samozřejmě ten náš požadavek, který tady vznášíme, je dán jasně k tomu, aby splnili ty nejzákladnější podmínky k tomu, aby vůbec ta dohoda mohla být platná.

Jak dlouho budou platné dohody, které bude podepisovat tato vláda? Budou platné čtyři hodiny, jako byla dohoda s ministry zahraničních věcí EU na Majdanu? Nebo pět hodin, aby se to prodloužilo, když je po volbách? Nebo jeden den? To přece musíme vědět. Protože to nejsou žádné legrace, to už je vážný krok. A podotýkám, že na Ukrajině mám řadu přátel a podporuji to, aby na Ukrajině existoval skutečný demokratický stát. Ale jak se mám tvářit k tomu, když někdo podepíše, legálně zvolený prezident, i když určitou menšinou, v Minsku dohody a ty dohody neplní. Dokonce je vypoví jednostranným způsobem, řekne, že žádná decentralizace země nebude, a to prohlásí okamžitě po volbách.

Jak se k tomu mám tvářit? Platí ty dohody, které řekl a které podepsal s ministry zahraničních věcí EU, se zástupci Ruské federace, se zástupci těch tzv. separatistů z Doněcké a Luhanské oblasti? Jak mám věřit tomu, že ta dohoda bude naplněna, že nebude zneužita vůči České republice, potažmo vůči Evropské unii? Protože my garantujeme mimo jiné -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane místopředsedo, váš čas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Omlouvám se, děkuji. Myslím, že jsem otázek pro pana ministra položil dost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím pana poslance Šarapatku s faktickou.

 

Poslanec Milan Šarapatka: Děkuji vám, paní předsedající. Některé odpovědi na moje otázky tady už zazněly. Já jsem jenom chtěl říct k těm 17 a 15 miliardám, těm 15, které by měla platit EU nebo její členské státy, tak to jsem citoval prosím z Financial Times, tak to se tam asi spletli.

A ještě mi dovolte vyjádřit upřímnou lítost nad tím, že tady není přítomen pan poslanec Schwarzenberg, který nedávno exhiboval na Majdanu a jistě by měl k této problematice mnoho co říct. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji za dodržení časového limitu. Teď bych se ráda vyjádřila k námitce pana poslance Stanjury. Podívala jsem se teď do jednacího řádu, abych si ověřila, že vaše námitka byla oprávněná. Pokud budu citovat § 60, tak za faktickou poznámku se považuje i procedurální návrh týkající se způsobu projednávání některého bodu pořadu. Takže po konzultaci s legislativou bychom měli o tomto návrhu hlasovat neprodleně bez rozpravy. (Poslanec Stanjura hovoří ze sálu.)

Pane poslanče, pokud nedáte námitku proti mému postupu, tak... Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Když tak chcete, tak tu námitku dám. Ale ta logika mi uniká. Procedurální návrh bude považován za faktickou připomínku. Ale to neznamená, že ve faktické připomínce můžete dát procedurální návrh. To je naprosto logické. Nechápu, že základy logiky nejsou všem jasné, že se o to musíme přít. Chtěl bych tedy, ať to legislativa, dám námitku, když to neprojde, aby mi legislativa vypracovala písemné stanovisko k tomu, ať nám to doručí všem, ať nám je to jasné. Mně ta logika prostě uniká.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Určitě takto učiníme, pane poslanče. Já nyní nechám hlasovat o vaší námitce proti postupu předsedajícího. Přivolám všechny z předsálí.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijetí námitky proti postupu předsedajícího? Kdo je proti? Zdržel se?

Konstatuji, je to hlasování s pořadovým číslem 155, do kterého je přihlášeno 165 přítomných, pro 60, proti 24. Konstatuji, že návrh byl zamítnut.

 

Tudíž budeme nyní hlasovat o návrhu pana poslance Schwarze na přerušení projednávání tohoto bodu do pátku. Já bych upřesnila návrh, jestli byste, pane poslanče Schwarzi, mohl upřesnit, do kdy přesně.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Do pátku po bloku třetích čtení. Přerušit do pátek po bloku třetích čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobrá, děkuji. Budeme tedy hlasovat o přerušení tohoto bodu do pátku po bloku třetích čtení.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

Hlasování končím, je to hlasování s pořadovým číslem 156, do kterého je přihlášeno 165 přítomných, pro 56, proti 44. Konstatuji, že návrh byl zamítnut.

 

Budeme tedy nyní pokračovat v projednávání tohoto bodu. S faktickou poznámkou zde mám přihlášeného pana poslance Šarapatku. S přednostním právem tedy zde mám pana poslance Schwarze, zda trvá na svém přednostním právu. Není tomu tak. Nyní poprosím pana poslance Okamuru s faktickou.

 

Poslanec Tomio Okamura: Jenom velice krátce pro obhájce asociační dohody EU, Ukrajiny. Já už jsem se tady na úvod vyjádřil s našimi výtkami, ale snad bych mohl jenom ocitovat jednu větu, která je součástí té dohody. Je to boj proti organizovanému zločinu a zároveň usnadnění vízového režimu a postupných kroků směrem k režimu bezvízového styku.

Skutečně bych za hnutí Úsvit řekl, že bychom rádi, aby Ukrajina nejprve udělala ty kroky, boj s organizovaným zločinem a další kroky směrem ke skutečné demokracii, a pak teprve by bylo dobré přistoupit k nějakému postupnému uvolňování. My si v případě Ukrajiny opačnou cestu neumíme představit. Důvody už jsem řekl ve svém úvodním vystoupení. Na prvním místě musí být ochrana ČR, ochrana našich občanů, ochrana našeho pracovního trhu a vůbec ochrana bezpečnosti našich občanů v ČR. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji. Dále mám s faktickou přihlášeného pana poslance Gabala a poté pana poslance Čípa. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Ivan Gabal: Dobrý den. Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, občas si říkám, jestli sedím opravdu v českém parlamentu, protože slyším analýzu moskevských zájmů, ukrajinských zájmů a dalších. Je potřeba říct, že z hlediska našich zájmů je bezpečná, demokratická a evropsky asociovaná Ukrajina klíčem k naší bezpečnosti. Prostředky, pomoc, transfer know-how, který vynaložíme na to, aby se Ukrajina stabilizovala, a asociace neznamená členství, jsou prostředky a úsilí, které vynaložíme na naši bezpečnost a zajištění východním směrem. Všechno ostatní, pohled Ruska a všech ostatních, je myslím druhotné. A pokud se máme zabývat tím, co opravdu potřebujeme, pak je to to, aby na východ od nás byla stabilní, demokratická a pozitivně evropsky asociovaná země.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP