(15.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Šidlo.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo. Musím zareagovat oblíbenou frází v tomto řečništi: Já jsem nechtěl vystupovat, ale musím reagovat na pana Volného.

Zkrátka vy tady hovoříte o tom, že SŽDC vydává peníze na studie vysokorychlostních tratí. Já bohužel mám úplně jiné informace. Ano, běží tam peníze na studie, běží tam peníze i na předprojektovou přípravu, ale mohu vám říci, že v žádném případě to nejsou vysokorychlostní tratě nebo rychlá spojení v nových trasách. To je pořád ta hra na tranzitní koridory, které bohužel nic neřeší. A já jsem tady o tom hovořil u toho pozměňovacího návrhu. Já jsem jasně řekl: Máme pendolino, máme revitalizovanou trať a jezdíme průměrnou rychlostí 100 kilometrů. To není konkurenceschopná železniční doprava pro jedenadvacáté století! Já bych požádal kolegy, aby toto vnímali. To je velice důležitá informace, protože i když SŽDC si hraje penězi na projekty, tak ještě nikdo z jejich pera neviděl v České republice projekt na rychlé spojení, případně na vysokorychlostní trať! Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Šidlovi. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Já teď jako poslanec. K panu kolegovi Volnému vaším prostřednictvím. Víte, až to bude někdy jako bod na hospodářském výboru, tak se tam přijďte podívat, protože skutečně to, co říká Karel Šidlo, je naprostá pravda. Možná realita je ještě horší. Skutečně peníze jsou zneužívány na zcela něco jiného a myslím si, že je otázka pro nového ministra, co dál se koncepcí dopravy v tomto resortu. Ale za to nemůžou ani předpředchozí ministři, tohle padá na vrub pana Prachaře zcela jednoznačně. My jsme ho několikrát urgovali a bylo to jako házení hrachu na zeď.

Před příchodem hnutí ANO do Sněmovny dokonce tady vznikla taková aktivita, že v hospodářském výboru ze samého zoufalství jsme - zástupci všech tehdy přítomných politických stran - sepsali zadání, jaké chceme analýzy, studie, všechno, bylo to možná 20 bodů k rychlým spojením a prostě lidé, kteří to měli na starosti, se dokonce vzpouzeli.

Samozřejmě nebudu příliš negativistický vůči tomu předloženému rozpočtu, zase to není věc nového pana ministra ani Státního fondu dopravní infrastruktury, ale my například za Stanjury jsme donutili po dlouhých peripetiích Cargo, aby nám řeklo, kde má úzká hrdla na železnici. No, nebyli to schopni dát dohromady. Oni sice křičeli, že se dostávají do dluhů a nejde jim byznys, ale nebyli zároveň schopni říct, co jim z hlediska technické infrastruktury vadí. Odehrávala se obrovská, asi půlnoční kovbojka, načež jsme to vymámili. Dříve to mělo kupodivu na stole SŽDC, ale musím říct, že i přestože jsem se domníval, že nějaká spolupráce s panem ministrem Prachařem bude, což nebyla, tak bohužel ani toto se neodrazilo v tom, aby se některé z těch - a to nejsou žádné mnohamiliardové investice, některé jsou velké, některé jsou menší, aby se zrealizovaly, to znamená, aby byla investice a rychlá finanční návratnost. Z toho tam není téměř nic, ale zase fond skládá rozpočet tak, jak jsou mu dány podklady od těch třech investorů, ke kterým to padá.

A když pan poslanec Šidlo tady navrhuje ty peníze, tak ví moc dobře, co činí, a skutečně je to správně. Ale to zase samozřejmě vy jako člen rozpočtového výboru nemusíte vědět, co se odehrává na hospodářském, i když musím říct, že s příchodem pana ministra Prachaře jsme zrovna příliš koncepčních materiálů na rozdíl od předchozích období v hospodářském výboru zatím netočili, neřkuli žádné.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Laudátovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kolovratník, po něm pan poslanec Urban. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové, já bych se rád zdvořile přimluvil a poprosil za podporu návrhu kolegy Karla Šidla. Vidíte, že to byla možná jedna ze vzácných shod napříč politickým spektrem - zleva tedy i zprava. My jsme to diskutovali u nás v ANO, kolega Honza Volný říkal ten, řeknu, konzervativní názor. Já bych to rád podpořil, protože skutečně vzniká v současné době skupina fanoušků, odborníků, železničářů, kteří chtějí rychlým spojením pomoci. Nejsou to jenom politici, jsou to zástupci Výzkumného ústavu železničního, neziskových organizací, Centra pro efektivní dopravu a věřím, že správně tuším, že je to v souladu se strategií nového pana ministra, že bychom chtěli opravdu naostro odstartovat přípravu těchto spojení. Tato věc není nic proti ničemu, je to vlastně jenom zpřesnění jedné z položek globální položky na přípravu tratí na SŽDC, tak malinká část se konkrétně přesně nazve a nic víc za tím není, takže prosím, abyste to zvážili. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kolovratníkovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Urban, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Volný. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo. Já to vidím trochu stejně, ale trochu jinak. (Pobavení.) To, co říká pan ministr, je mně velmi sympatické, když říká: já chci rozběhnout co nejdříve zastavené projekty, protože to, co není připraveno z hlediska projektu, tak těžko můžeme pak zařazovat do nějakého rozpočtu SFDI na kterýkoliv rok, a víme všichni, že zastavených projektů za dob minulých ministrů je poměrně hodně. Čili jakoby tenhle manažerský přístup - rychle vykupujeme pozemky tam, kde víme, že budeme něco stavět nebo opravovat, rozběhneme projekty tam, kde prostě máme už namalovány komunikace, ať jsou to vrtky, tedy vysokorychlostní tratě, které tedy namalované nemáme, přátelé, ale máme aspoň nějaké silnice.

Já chci říct, v čem to vidím jinak. V tom, že by měla být nějaká opravdu seriózní dopravní koncepce, která vychází realisticky z možností České republiky, která na druhou stranu přinese zásadní modernizaci dopravní infrastruktury v České republice tak, abychom se přiblížili vyspělejším zemím. To znamená, teď když někdo bude říkat "přidejme prachy na to, abychom podpořili vrtky", tak asi je to správně, ale když se podíváte do toho projektu, který nám předkládali, tak jak mluvil František Laudát, na hospodářském výboru, tak tam je taková nějaká jedna část uprostřed republiky a to jakoby moc smyslu nedává.

Čili já bych chtěl popřát Ministerstvu dopravy, aby ministr tam vydržel déle než všichni ostatní, aby měl čas na to dělat nejenom manažerské kroky teď a hned a každou vteřinu, ale aby měl také trochu času, chuti a příležitosti dívat se vizionářsky na dopravní infrastrukturu v České republice. Protože když budeme mít vizi, budeme vědět, co chceme z hlediska modernizace, a bude to překračovat volební horizonty, tak pak samozřejmě manažersky se to dá daleko lépe zpracovávat i z hlediska plánování financí a podobně. Takže z tohoto pohledu jsem pro každé přidání někam, ale někde se to musí vzít. A podle mého názoru je důležité, abychom se byli jistí, že tady plánujeme nejenom na rok, ale plánujeme nějakou budoucnost dopravní infrastruktury na mnoho let dopředu, neboť je velkou brzdou rozvoje české země.

Děkuji, že jste mě nechali mluvit asi od 10 vteřin dále. (Pobavení.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Takoví jsme my! Děkuji panu poslanci Urbanovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Volný. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Volný: Já bych se chtěl omluvit panu kolegovi Šidlovi prostřednictvím předsedajícího, to bylo špatné porozumění a pochopení. Já vůbec nezpochybňuji potřebu vysokorychlostní tratě R61 nebo RS1, to je samozřejmě správná úvaha. Mě tady zaráží jedna věc a vůbec nejsem konzervativní, jak říká můj kolega. Pragmatická věc. Pokud tady padne nějaký pozměňovací návrh, že by SŽDC mělo něco udělat a bylo by dobře, a já se zeptám na tom SŽDC lidí, kteří to mají v kompetenci a dělají nějakou strategii a vizi, a oni mi řeknou: no nevím, teď to úplně tak nutné není, my těch studií máme mraky, připravujeme další, nebo jsou připraveny... tak to je ta logika věci. Vůbec nezpochybňuji potřebu té trati, ale pokud ti, kde by ty peníze měly skončit - také vím, že na SFDI bude peněz nejspíš dost a asi by těch 30 milionů nebyl takový problém. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP