(12.10 hodin)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Svým způsobem máte pravdu. Členové vlády by měli být vázáni tím, aby hájili vládní návrh, tak jak byl schválen, a nepodporovali pozměňovací návrhy. Poslušný ministr se tak má chovat. Fakt je, že já jsem si nikdy žádného poslušného ministra kultury nepamatoval, oni mi pak v té Sněmovně dělali pravý opak. Ale prosím. Pokud máte tento postoj, nelze nic jiného než to respektovat. To ale není důvod k tomu, aby tento postoj respektovali poslanci, kteří se tomu několik měsíců věnovali. Suverénem je Poslanecká sněmovna. Suverénem není vláda ani jednotliví ministři.

(Důrazně:) A znovu opakuji, že se jedná o 46 milionů korun, tedy o částku, která není s to jakýmkoli způsobem o milimetr vychýlit koncept a priority státního rozpočtu. Žádný ministr financí není schopen odhadnout své příjmy s přesností na 46 milionů korun! Je to částka, která odpovídá kompetenci ministra financí rozhodnout, dát tuto částku z vládní rozpočtové rezervy samostatně bez souhlasu vlády. Je to částka z hlediska objemu, který dnes schvalujeme, marginální, a přitom částka naprosto zásadní a klíčově důležitá pro mezinárodní festivaly, na které jsme všichni pyšní! Až budou zahajovací fanfáry těchto festivalů a vy se budete ptát, kde máte ty lístky, abyste byli vidět v prvních řadách, tak si prosím vás vzpomeňte, že tam chcete být v těch prvních řadách proto, že je to mimořádně reprezentativní záležitost celé České republiky vůči civilizovanému kulturnímu světu! (Potlesk několika poslanců.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Poslední faktickou poznámku, kterou registruji, má pan poslanec Laudát. Máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Vrátím se ještě k programu ESA. Nevím, co bude pan ministr sledovat. Prostě tam ty peníze pošleme, pan náměstek Dobeš tam přihlásí, zprostředkuje zaplacení členského příspěvku a firmy tam začnou makat. Kde je problém? Na co chcete komise? Už je rok pryč. Pro boha živého! Jestli je něco standardního s velice vysokou přidanou hodnotou a relativně bezproblémovou, tak je to zrovna toto. Takovéhle vyjádření bych chápal v případě např. budování dopravní infrastruktury, kde díky přípravám jsou nejisté parametry.

K panu poslanci Chalupovi. Víte, a netrénujte mě, jestli to bylo v roce 1943, nebo 1942, když hledala Velká Británie, kde sežene ještě na obranu země poslední finance, tak kterýsi ministr kabinetu navrhl, že bychom ještě mohli zkrátit kulturu. Načež pragmatik, superpragmatik, brutální pragmatik Churchill říkal: A můžete mi říct, za co vlastně budeme bojovat? (Potlesk několika poslanců.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Přečtu dvě omluvy, které mi došly. Od 16.15 hodin se omlouvá z dnešního jednání pan poslanec Jiří Štětina a od 14.30 do 16 hodin se z osobních důvodů omlouvá paní ministryně Válková.

Vzhledem k tomu, že neeviduji žádného přihlášeného do rozpravy ani faktickou poznámku, pokud se skutečně nikdo nehlásí, rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele a zpravodaje, zda si vezmou závěrečné slovo. Závěrečné slovo se nebude konat.

Nyní bychom měli přikročit k hlasování o pozměňovacích návrzích. Ale vzhledem k tomu, že se pan poslanec Fiedler rozhodl, že stáhne jeden svůj návrh, tak vzhledem k tomu, že máme schválenou proceduru hlasování, musíme nejdříve dát hlasovat o vyřazení tohoto bodu. Sněmovna se bude muset vyjádřit, zda souhlasí, nebo nesouhlasí s vyřazením bodu. Přednesete tento návrh?

 

Poslanec Václav Votava: Požádal bych, aby pan kolega upřesnil, o jaký pozměňovací návrh jde, aby to řekl přímo na mikrofon.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Prosím tedy pana poslance Fiedlera, aby přišel načíst, který pozměňovací návrh chce stáhnout z hlasování.

 

Poslanec Karel Fiedler: Je to pozměňovací návrh B12.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dám hlasovat o tom, že Poslanecká sněmovna souhlasí s tím, že stahuje z následujícího hlasování pozměňovací návrh pod číslem B12.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 103. Přítomno poslankyň a poslanců je 183, pro návrh 178, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Prosím vás, pane zpravodaji, abyste přednášel nyní jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji. Proceduru jsme schválili. Jen bych připomenul, že budeme postupovat tzv. aditivním principem, což znamená, že každá další schválená položka se přičítá nebo odečítá k již odsouhlaseným položkám. Je to tradiční. Pokud k tomu tedy není k tomu nějaká námitka...?

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Je k navrženému postupu vznesena nějaká námitka? Není tomu tak, v tom případě můžeme takto postupovat.

 

Poslanec Václav Votava: Nyní bychom tedy hlasovali o souboru pozměňovacích návrhů, které jsou v usnesení rozpočtového výboru, po jednotlivých bodech. Prvním je A1. Jedná se o přesun v Ministerstvu zdravotnictví.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vaše stanovisko? (Souhlasné.) Pan ministr? (Souhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování číslo 104. Přítomných poslankyň a poslanců 184, pro návrh 184, proti nikdo. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Votava: Dále je bod A2, také přesun v kapitole Ministerstva zdravotnictví. Stanovisko souhlasné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Souhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování číslo 105, přítomných poslankyň a poslanců 184, pro návrh 183, proti nikdo. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Votava: Pozměňovací návrh pod bodem A3, také přesun v rámci kapitoly Ministerstva zdravotnictví. Stanovisko souhlasné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 106, přítomných poslankyň a poslanců je 184, pro návrh 171, proti 10. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Votava: A4 - také přesun v rámci kapitoly Ministerstva zdravotnictví. Souhlas.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 107. Přítomných poslankyň a poslanců je 184, pro návrh 180, proti 4. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat dál.***
Přihlásit/registrovat se do ISP