(10.30 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Druhá poznámka se týká oné efektivity výběru daní. Pan ministr řekl: "Já nevím, jaká čísla pan Kalousek čte." Chci upozornit, že při diskusích o státním rozpočtu výlučně a důsledně vycházím pouze z čísel a materiálů pana ministra Babiše. Žádné jiné nepoužívám. On je sice velmi často popírá a říká, že to není pravda, ale píše to a předkládá nám to. Jeden z nich je efektivita výběru daní. To, že naroste celkový výběr daní díky tomu, že narostl HDP, a díky většímu růstu a díky většímu maloobchodnímu obratu budeme mít zhruba o 30 mld. lepší výběr daní, to je pravda a to je dobře. Ale současně klesla ta efektivita, protože vybíráme daně menším tempem, než je dynamika ekonomiky. A tato čísla publikuje pan ministr financí každý měsíc, každého prvního ve 14.00 odpoledne. Když je prvního sobota nebo neděle, tak hned ten následující pracovní den. To jsou vaše čísla a z těch jednoznačně vyplývá, že ve druhém kvartálu, ve druhém pololetí, to znamená půl roku po tom, co jste ten resort začal dávat dohromady - v uvozovkách, vašimi slovy -, vám začíná poměrně razantně klesat efektivita výběru daní.

Třetí poznámka se týkala oné kritiky, jak jsme prodali rafinérie. Ano, prodali jsme rafinérie jakémusi Babišovi. Ten si je vzal, půl roku je řídil, vytahal z nich spoustu miliard a pak bez jakýchkoliv sankcí je tomu českému státu zase vrátil. To pravděpodobně byl zločin, ale z toho zločinu je potřeba vinit sociální demokracii. To tenkrát nedělala ani ODS ani TOP 09. (Potlesk z lavic napravo.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní mám dvě faktické poznámky - jednu faktickou poznámku pana poslance Laudáta, potom pana ministra financí a místopředsedy vlády Andreje Babiše. Paní kolegyně Putnová musí ještě počkat. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Já jenom k panu ministru Babišovi, jak se tady ptal, proč nemáme ty rychlé železnice.

Pane ministře, to bych se asi měl ptát já vás, proč není v rozpočtu SFDI na toto položka. My vám dáme příležitost, až bude bod rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury, to napravit. Karel Šidlo už připravil příslušné návrhy. Takže ptám se já vás, co dělal váš ministr a proč to tam není. Bohužel na hospodářském výboru už jsme neměli šanci. Doufám, že při svém notorickém absentérství tady ve Sněmovně si na ten bod počkáte a pomůžete nám prosadit, aby se konečně v té věci začaly věci hýbat a nebylo ignorováno už asi tři roky staré rozhodnutí a konkrétní kroky hospodářského výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Také děkuji. Nyní pan místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo.

No, já musím zásadně odmítnout tuhle lež, kterou řekl tady pan Kalousek. Nikdy žádné rafinérie jsem nevlastnil. Nikdy. Nikdy jsem nerealizoval žádný kontrakt, takže jsem nemohl vytahat žádné miliardy. Takže je to lež a pan Kalousek to dobře ví.

Já jsem jen zapomněl ještě v tom výčtu bilance naší země a té strategie se vrátit k - věda a výzkum, mantra. Dneska ve 13.30 je seminář v Senátu. Jděte se tam podívat na těch 44 vědecko-technických center, která jsme, nebo vy jste tady nastavili, a teď my budeme přemýšlet, co s tím. Jejich provoz, jejich udržitelnost nás bude stát asi příštích pět let 25 mld.! Takže já rozumím základnímu výzkumu, že když nemusím vždycky mít z toho nějaký výnos, ale pokud jsme tady nastavili centra vědecko-technická, tak asi jsme měli vědět proč, a někdo by měl říct, jak to vlastně je. Takže to jenom k vědě a výzkumu. Takže my to řešíme. Pokud vím, zmocněnec ministra školství to řeší. Jenom ten systém vědy a výzkumu, který je rozstrkán asi na třinácti resortech a v podstatě to nikdo centrálně neřídí, tak to jsme zdědili. A ta centra my budeme řešit, která vy jste tady nainvestovali do betonu, a v podstatě nikdo neví, nač to je.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní ještě jedna faktická poznámka pana předsedy klubu TOP 09 Miroslava Kalouska. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nevlastnil jste je, pane ministře, to já jsem také neřekl. Pouze jste je převzal jako vítěz výběrového řízení, půl roku jste je řídil, prohlédl jste si veškeré vnitřnosti, účetnictví, cash flow i strategii, nastavil jste smlouvy vůči svým podnikům a pak jste to tomu státu zase bez jakýchkoliv sankcí vrátil, protože jste tu kupní smlouvu odmítl podepsat. To je pravda. Tudíž skutečným vlastníkem jste se nikdy nestal, ale za půl roku řízení Unipetrolu ten stát opravdu nevydělal, vydělal někdo úplně jiný. Ale z toho je potřeba - znovu opakuji - vinit sociální demokracii a jejího tehdejšího předsedu a prvního místopředsedu, nikoliv ODS nebo TOP 09.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě faktická poznámka pana místopředsedy vlády a ministra financí. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji. Já to, co tady předvádí pan Kalousek, to bych nedokázal - tak brutálně lhát. Tak stejně brutálně lhal, že jsem byl ve Francii, a byl jsem na konferenci v Berlíně. Tak teď zase lže. Nikdy jsem nic nepřevzal. Nikdy jsem nikde neseděl, takže nemohl jsem zařídit žádné smlouvy. Tak prosím vás, pane Kalousku, nelžete už konečně. Fakt je to už trapné. A každý si to může dohledat v rejstříku. Nikdy jsem v Unipetrolu neseděl, takže jsem žádné smlouvy - a jsou to sprosté lži, já nevím, proč to tu vykládáte.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Vrátíme se k rozpravě. Nyní paní poslankyně Anna Putnová s řádnou přihláškou v rozpravě ke státnímu rozpočtu ve třetím čtení. Tím jsem chtěl připomenout, že budeme mluvit k věci, což jistě paní kolegyně dodrží. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Anna Putnová: Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové.

Před závěrečným hlasováním bych si potřebovala ujasnit některé odpovědi a stanoviska pánů ministrů. Pokud by mě snad koaliční poslanci chtěli vést k pořádku, například pan poslanec Plzák, musím pro pořádek uvést, že jsem si vědoma toho, že jsme ve třetím čtení, nicméně dotazy, komentáře, pochybnosti, které jsem vyslovila ve druhém čtení, zůstaly bez odezvy, a to u pánů ministrů, na které jsem se konkrétně obracela. Nezbývá mi tedy než se na ně obrátit znovu.

Zdá se, že vláda se rozhodla diskusi o státním rozpočtu vysedět a promlčet. Pokud se rozhodla takto mlčet, je povinností opozice, odpovědné opozice, křičet a volat a dožadovat se odpovědi.

Obracím se tedy v první řadě na pana ministra financí. Zajímalo by mě, jaké jsou důvody k tomu, že poklesly investice do vědy a vzdělání. V době našich vlád se pohybovaly kolem 1 % HDP, na příští rok je to slabší než v letošním roce - 0,83 %. Na to, že jste předešel mou otázku tím, že jste upozornil na problematiku center, mohu reagovat jedině otázkou: Když jste si dávali do priorit této vlády podporu vědy a vzdělání, vy jste nevěděli, jaká centra budete řídit?

Myslím, že se musím obrátit také na pana vicepremiéra Bělobrádka. Pane vicepremiére, vy jste téměř rok šéfem instituce, která má za cíl podporovat vědu a výzkum. Pod vaším vedením váš úřad přešlapoval na místě bez jakýchkoliv výsledků během celého roku. Až na konci roku se dostavil posun - posun zpátky. Pan ministr Babiš minulý týden ve čtvrtek během interpelací řekl, že všichni ministři byli se svými kapitolami spokojeni. Mám na vás tedy zcela jednoduchý dotaz: Pane vicepremiére pro vědu a výzkum, jste spokojený se svou kapitolou?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Anně Putnové. Vidím přihlášku pana poslance Foldyny - ale s faktickou poznámkou jedině. Prosím, s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji, pane předsedo. Chtěl jsem faktickou poznámku ke kolegyni, která tady teď mluvila. Já tedy také vnímám tu potřebu, aby byly peníze na vědu a výzkum. A možná že by to mohly být ty peníze, které vy jste odsouhlasili na církevní restituce, kdy po dobu sedmnácti let český stát bude dávat valorizace a posílat církvím tři miliardy korun. Škoda, že je nemůžeme dát na tu vědu a výzkum. To jsem si chtěl jenom povzdechnout.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vyvolalo to další faktickou poznámku pana kolegy Laudáta. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP