(15.40 hodin)
(pokračuje Gazdík)

Budeme hlasovat o části I. Nejprve poprosím o stanoviska paní zpravodajky a paní ministryně. (Zpravodajka doporučuje, ministryně má negativní stanovisko.)

Zahajuji hlasování o části I návrhu paní poslankyně Chalánkové. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 62. Přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro 88. Návrh byl přijat. (Potlesk.)

 

Dále budeme hlasovat o bodu II. Poslanecká sněmovna konstatuje, že nelze akceptovat žádné rozhodnutí, které by bylo v rozporu se zásadami uvedenými v bodě I.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. (Zpravodajka doporučuje, ministryně má neutrální stanovisko.) Kdo je proti? Děkuji.

Je to hlasování číslo 63, přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro 82, proti 26. I tento návrh byl přijat. (Potlesk.)

 

Dále v bodě III paní poslankyně navrhuje usnesení, že Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby požádala vládu Norského království o vysvětlení, proč čeští občané Denis a David Michalákovi dál zůstávají v pěstounské péči, zda se norské úřady zaobíraly či zaobírají možností požádat o spolupráci orgány České republiky a proč od sebe oba sourozenci byli a stále zůstávají oddělení. Máte to před sebou. Ano, děkuji. To jsem netušil.

Zahajuji hlasování o tomto usnesení podle bodu III návrhu. Stanovisko? (Zpravodajka doporučuje, ministryně má kladné stanovisko.) Já se omlouvám. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Budeme hlasovat znovu, takže poprosím ještě jednou o stanoviska. Paní ministryně? (Zpravodajka doporučuje. Ministryně má kladné stanovisko.) Paní ministryně také doporučuje.

 

Zahajuji hlasování o bodu III. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 65, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 156, proti žádný. Tento návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o bodu IV, v němž paní poslankyně Chalánková (zpravodajka doporučuje) žádá vládu, aby v případě, že vláda Norského království neposkytne přijatelné a důvěryhodným způsobem podložené odpovědi, vyvinula maximální úsilí k dosažení návratu dětí. Paní zpravodajka doporučuje, paní ministryně? (Ministryně má neutrální stanovisko.) Má neutrální stanovisko.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 66, přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro 88, proti 18. I tento návrh byl přijat. (Potlesk.)

 

Dále budeme hlasovat o bodu V, v němž paní poslankyně, nebo Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby zvážila možnost podání mezistátní stížnosti na Norsko ve smyslu článku 33 Evropské smlouvy o ochraně lidských práv. Stanoviska prosím? Paní poslankyně? (Zpravodajka doporučuje.) Paní ministryně? (Ministryně má neutrální stanovisko.)

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 67, přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro 80, proti 33. Návrh nebyl přijat.

 

Dále podle bodu VI, ve kterém se žádá doporučení prezidentu republiky a vládě, aby iniciovali sjednání mezinárodní smlouvy s Norskem, která by stanovila vzájemnou povinnost oboustranně informovat o všech správních a soudních řízeních atd. Stanoviska prosím? (Zpravodajka doporučuje.) Paní ministryně?

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Kladné, ale dívám se přitom na paní ministryni spravedlnosti, protože to opravdu není můj obor.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Paní ministryně spravedlnosti také souhlasně kývá.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 68, přihlášeno je 164 poslankyň a poslanců, pro 160, proti žádný. I tento návrh byl přijat.

 

A konečně bod VII v části A, ve které Poslanecká sněmovna žádá předsedu vlády, aby nejpozději do 15. února informoval Poslaneckou sněmovnu o opatření, které vláda provedla. Stanoviska prosím? (Zpravodajka doporučuje.) Paní ministryně? (Ministryně má kladné stanovisko.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 69, přihlášeno je 164 poslankyň a poslanců, pro 159, proti žádný. I tento návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat návrhy pod písm. B. Paní poslankyně Černochová má faktickou poznámku? Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Já se omlouvám, pane místopředsedo, až teď jsem si všimla, že v té římské sedmičce je podle bodu 3 až 6 a vzhledem k tomu, že ta pětka neprošla, tak se to musí celé přečíslovat. Jenom abychom na stenozáznam technicky zaznamenali to, že se to bude přečíslovávat k pětce, ne k šestce, aby pak nebyl nějaký problém. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Beru to jako námitku paní poslankyně. Je to legislativně technická připomínka paní poslankyně, o které dám hlasovat, pokud souhlasíte a nemá nikdo žádnou námitku proti.

Zahajuji hlasování o legislativně technické připomínce paní poslankyně Černochové. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 70, přihlášeno je 165 poslankyň a poslanců, pro 160, proti žádný. Děkuji vám za přijetí této legislativně technické připomínky.

 

Budeme hlasovat návrhy pod písm. B, a to opět na návrh paní poslankyně Maxové po římských číslicích I a II. Nejprve bod BI. Poslanecká sněmovna - je tady návrh dohromady. Paní poslankyně s tím také souhlasí. Takže oba dva body pod písm. B, pokud nemá nikdo žádnou námitku, budeme hlasovat dohromady.

Zahajuji hlasování... Pardon, ještě stanoviska. Považuji toto hlasování za zmatečné. (Zpravodajka doporučuje.) Paní poslankyně doporučuje. Paní ministryně? (Ministryně má neutrální stanovisko.) Neutrální. Doběhne zmatečné hlasování.

 

Zahajuji hlasování o návrhu paní poslankyně Chalánkové pod písm. B. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 72, přihlášeno je 165 poslankyň a poslanců, pro 48, proti 56. Návrh nebyl přijat.

 

Posledním návrhem, s kterým se musíme vyrovnat, je návrh pana poslance Bendla, ve kterém se říká - prosím, parafrázuji, nemám písemně ten návrh usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby zajistila pro matku dětí institut diplomatické ochrany. Pan poslanec kývá. Stanovisko paní zpravodajky? (Zpravodajka souhlasí.) Paní ministryně? (Ministryně má negativní stanovisko.) Negativní.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 73, přihlášeno je 164 poslankyň a poslanců, pro 46, proti 49. Návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji tedy, že jsme schválili usnesení pod písmenem AI až VII vyjma jednoho bodu. Děkuji paní zpravodajce a paní ministryni za spolupráci a končím projednávání tohoto bodu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP