(14.20 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Omlouvám se, prosím o chvilku strpení, bude kontrola hlasování. Mezitím vám sdělím, že pan poslanec Šrámek se omlouvá z dnešního jednání Poslanecké sněmovny, a to z důvodu zahraniční pracovní cesty.

Pan poslanec Adam Rykala? Je tomu tak. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Adam Rykala: Vážený pane předsedo, hlasoval jsem ne, ale na sjetině mám ano. Zpochybňuji hlasování.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Je zde námitka pana poslance Rykaly proti záznamu o hlasování, o které rozhodneme bezprostředně.

Zahajuji hlasování, a ptám se, kdo souhlasí s námitkou pana poslance Rykaly, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 58. Přihlášeno je 173, pro 155, tento návrh byl přijat.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o návrhu pana poslance Vondráčka, abychom bod 32, tisk 219, zařadili po bodu 6 na dnešek.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 59. Přihlášeno je 174, pro 90, proti 49. Tento návrh byl přijat.

 

Paní poslankyně Němcová navrhuje, abychom zařadili nový bod s názvem Zahraniční politika České republiky, a to na středu po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 60. Přihlášeno je 174, pro 61, proti 62. Tento návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Kováčik nic nenavrhoval, ten nám přál hezké svátky. Takže to bylo asi poslední hlasování. (Reakce ze sálu.) Pokud něco navrhnete, pane poslanče, a bude to hlasovatelné (s úsměvem), tak o tom nechám hlasovat.

Zeptám se, zda bylo hlasováno o všech návrzích, které zde byly předneseny. Nikdo nemá námitek, takže tím pokládám tuto část za vyřešenou. Jenom konstatuji, že přehled zbývajících bodů na jednání Sněmovny máte na lavicích.

 

Otevírám první bod dnešního jednání, což je právě čerstvě zařazený bod

136.
Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 311
ve výborech Poslanecké sněmovny

Prosím pana poslance Volného, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, kolegové, předkládám návrh a žádám vás o jeho schválení. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednávání sněmovního tisku 311, to je Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšování dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku. Žádám o zkrácení doby na projednávání mezi druhým a třetím čtením o 30 dnů, tedy na 30 dnů. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Zahajuji obecnou rozpravu. Pan poslanec Kučera? Ne, pan poslanec Kučera se nehlásí. Poprosím tedy jenom pana poslance Volného, stačí, když se odkážete na svoje úvodní slovo a na návrh, který v něm padl.

 

Poslanec Jan Volný: Odkazuji se na své původní slovo, a žádám o zkrácení o 30 dnů, tedy na 30 dnů. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Já rozpravu končím. Zeptám se - závěrečné slovo, předpokládám, pan poslanec nechce? Tedy nám zbývá jenom hlasovat.

 

Přečtu návrh usnesení: "Poslanecká Sněmovna zkracuje lhůtu pro projednání sněmovního tisku 311, vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act, která byla podepsána v Praze v České republice dne 4. srpna 2014, ve výborech o 30 dnů." Toto je návrh usnesení.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomu návrhu?

Hlasování má číslo 61, přihlášeno je 175, pro 123, proti 17. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že lhůta byla zkrácena, a končím projednávání tohoto bodu.

 

Budeme pokračovat bodem

132.
Kauza Denise a Davida Michalákových v Norsku

Chtěl bych vás informovat, že na lavice vám byl doručen podklad k tomuto bodu, a buď byl, nebo bude vám doručen i materiál, který obsahuje návrh usnesení. Prosím paní navrhovatelku tohoto bodu, paní poslankyni Jitku Chalánkovou, aby se ujala slova. Prosím

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo.

Vážené dámy, vážení pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vám nejprve poděkovala, že díky vašemu hlasování z vůle Sněmovny byl tento bod, případ Denise a Davida Michalákových, zařazen na projednávání tohoto jednání Poslanecké sněmovny. I to je velmi důležitým signálem, že Česká republika velmi vážně vnímá tuto kauzu a chce se v ní angažovat. Chce také Norsku ukázat, že tuto problematiku chce projednávat a chce tímto nějaký signál vyslat. Takže děkuji vám ještě jednou za tuto možnost. Současně bych chtěla poděkovat také panu prezidentovi, který sleduje tuto kauzu a takto se i vyjádřil. Zároveň bych chtěla poděkovat členům petičního výboru za návrat dětí Michalákových do České republiky, kteří nezištně na svých pozicích sepisují jednotlivé petiční archy, dávají je k podpisu a také založili účet na pomoc paní Michalákové.

A nyní již k věci. Nejprve základní fakta.

Domnívám se, že jsem již několikrát od března tohoto roku přednesla řadu interpelací jak na premiéra České republiky, tak na jednotlivé příslušné resortní ministry. Dovolte mi, abych vás také ujistila, že návrh usnesení, který budu předkládat, vychází z těchto interpelací a také z odpovědí jednotlivých ministrů na tyto interpelace.

Děti Denis a David byly před třemi roky odebrány české matce žijící v Norsku pro podezření z užití násilí a sexuálního zneužívání ze strany otce a umístěny do pěstounské péče. Matka od začátku obvinění kategoricky popírá a v otázce použití násilí přiznává jen běžné výchovné plácnutí. Udání ze školky ani od přechodné pěstounky nepotvrdila ani norská policie ani lékařské zprávy a v nejzávažnějších obviněních nepadlo ani trestní oznámení. Přesto děti i nadále zůstávají v pěstounské péči dvou různých norských rodin a matka se s nimi smí vídat jen dvakrát ročně na dvě hodiny. Právo na kontakt je upřeno i dalším rodinným příslušníkům, kteří žijí v České republice. Aktuálně hrozí, že matka bude rodičovských práv zbavena úplně a děti budou v Norsku dány k adopci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP