(11.40 hodin)

 

Senátor Miroslav Nenutil: Pěkné dopoledne, milé paní poslankyně, vážení páni poslanci. Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Předstupuji před vás s návrhem zákona o jednacím řádu Senátu, jehož hlavní změny bych si vám dovolil v krátké době popsat.

Nejpodstatnější změnou v tomto případě je asi, že tento návrh zákona omezuje možnost Senátu takzvaným -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Velmi se omlouvám, pane senátore, že vás musím na malou chvilku přerušit. Prosím, neberte to jako neuctivost, ale dovoluji si požádat Poslaneckou sněmovnu, aby vzhlédla k mé levici, a dovoluji si přivítat delegaci Národního shromáždění Ázerbájdžánské republiky v čele s předsedou jeho excelencí Oktayem Asadovem. Vítáme vás. (Poslanci vstávají a tleskají delegaci.)

Děkuji a prosím, pane senátore, abyste pokračoval.

 

Senátor Miroslav Nenutil: Zajisté, pane místopředsedo. Tedy institut "nezabývat se" zatím fungoval tak, že po návrhu každého zákona předsedající řekl: "Navrhuje někdo ze senátorů zákonem se nezabývat?" Kdokoliv ze senátorů mohl podat tento návrh, o kterém se hned hlasovalo. Je pravda, že tohoto institutu se nepoužívalo příliš často, zvláště spíš v oblastech tzv. ekonomických zákonů. V současné době -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, pane senátore. Prosím ctihodnou Sněmovnu o klid! Nemusejí v Ázerbájdžánu vědět, jak to tu obvykle vypadá. Děkuji. (Oživení v sále.) Prosím, pane senátore.

 

Senátor Miroslav Nenutil: Děkuji, pane místopředsedo. Možná bude konstruktivnější, protože všechny návrhy ke změně jednacího řádu Senátu se v žádném případě nedotýkají jednání vaší ctihodné Poslanecké sněmovny, byly prokonzultovány v ústavněprávním výboru, všechny ty návrhy máte k dispozici, a chce se mi tedy vyjádřit naději, že změna jednacího řádu Senátu tady v Poslanecké sněmovně projde stejně hladce a konstruktivně jako přednedávnem změna jednacího řádu Poslanecké sněmovny, když se projednávala v Senátu.

Nedomnívám se, že bych vás tedy teď musel, pokud si to nebudete vyloženě přát, seznamovat se všemi těmi asi 15 změnami dopodrobna. Nicméně budu tady přítomen. Kdyby někdo z vás, paní poslankyně, páni poslanci, měl konkrétní dotaz, budu schopen odpovídat.

Prosím vás tedy proto, abyste změnu tohoto jednacího řádu Senátu podpořili, protože zvyšuje přehlednost a demokratičnost a řekněme i akceschopnost přijímání nových zákonných norem. Děkuji zatím za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu senátorovi Nenutilovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru, jehož usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 154/2. Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Jeroným Tejc. Aha, pardon, tak pan poslanec Stanislav Grospič jako zástupce ústavněprávního výboru. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením ústavněprávního výboru, který předložený návrh zákona projednal na své 15. schůzi 30. července 2014 a zaujal k němu stanovisko, které vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 154/2. Ústavněprávní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila. Pověřil předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny, a zmocnil zpravodaje k jeho přednesení zde v Poslanecké sněmovně.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Opravdu se tedy nikdo nechce vyjádřit k jednacímu řádu Senátu? Já tedy končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele či pana zpravodaje. (Neměli zájem.) Zahajuji rozpravu podrobnou, do které se taktéž nikdo nehlásí. Končím tedy podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele a zpravodaje, taktéž není zájem. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu senátorovi i panu zpravodaji, bylo to rychlé a bezbolestné.

 

Dalším bodem našeho programu je

16.
Návrh poslanců Jaroslava Foldyny, Jeronýma Tejce, Michala Haška a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů
(zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi),
ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb.
/sněmovní tisk 144/ - druhé čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Jaroslav Foldyna či Jeroným Tejc. Prosím, pane poslanče. Zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Radek Vondráček je bohužel omluven ze zdravotního důvodu, budeme tedy hlasovat o změně zpravodaje na pana poslance Vlastimila Vozku.

 

Přivolám naše kolegy z předsálí a zahajuji hlasování o změně zpravodaje nepřítomného ze zdravotního důvodu pana poslance Radka Vondráčka na pana poslance Vlastimila Vozku. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 52. Přihlášeno 171 poslanců a poslankyň, pro 91, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Prosím tedy pana poslance Vlastimila Vozku, který se teď právě stal zpravodajem tohoto tisku, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Projednávání tohoto bodu jsme přerušili v pátek 24. října na 19. schůzi Poslanecké sněmovny. Obecná rozprava nebyla ukončena, budeme tedy pokračovat v obecné rozpravě. Jako první se o slovo přihlásil předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, máme před sebou již poněkolikáté bod vyrovnání s církvemi a já musím říct, že poslanecký klub TOP 09 je po včerejšku znejistěn velmi pozoruhodnou informací pana poslance Zdeňka Ondráčka z KSČM, který interpeloval pana ministra kultury ve věci vymítání ďábla. My bychom rádi vedli diskusi se zkušeným exorcistou dříve, než budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu. (Smích v sále.) Proto prosím o dvouhodinovou přestávku na poradu klubu TOP 09. (Potlesk z lavic TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Než vyhlásím tuto přestávku, eviduji ještě přihlášku s přednostním právem pana předsedy Stanjury. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já chci říct, že jsme žádnou přestávku neplánovali, ale vzhledem k tomu, že nás tady je skoro 200, měli bychom se sejít ve 13.48 hodin na 12 minut, kdy ve 14 hodin je konec jednacího dne, tak abych netrápil všechny ostatní, ve 14 hodin je domluveno vždycky na grémiu, že se končí v pátek, tak já si vezmu jménem našeho klubu 12minutovou přestávku od 13.48 do 14 hodin, protože za 12 minut nejsme schopni uzavřít druhé čtení tohoto bodu. Myslím, že by bylo zbytečné, abychom se po dvou hodinách sem všichni vraceli, když chceme vyhovět kolegům z TOP 09. Takže prosím o těch 12 minut přestávky pro jednání našeho klubu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi, že mně takto zjednodušil situaci. A protože přestávky byly vzaty do konce dnešního jednacího dne, tak přerušuji jednání této schůze a jednání Poslanecké sněmovny do úterka 14 hodin, kdy bude pokračovat jednání této schůze a Sněmovny. Přeji vám hezký víkend, kolegové.

 

(Jednání skončilo v 11.49 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP