(18.10 hodin)
(pokračuje Fiala)

Já jsem z vaší řeči pochopil, že až budete vládnout s pravomocemi jako Kim Čong-un, tak to bude všechno v této zemi dokonalé. Ale zatím tak daleko nejsme, takže bych vás prosil, abyste příště na konkrétní otázky opozice opravdu konkrétně odpověděl, jste-li vůbec přesvědčen o tom, že jste schopen rozpočet obhájit a že je co obhajovat. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Nejdřív procedurální dotaz. Jak to, že neměl zpravodaj závěrečné slovo a vy jste ukončil druhé čtení? Myslím, že trochu moc spěcháte, pane místopředsedo. Ale kvůli tomu jsem nepřišel. To bych poprosil potom, až skončím, abyste mi řekl, proč jste ho ani nevyzval a přitom jste už druhé čtení ukončil.

Pan ministr se snažil, abych ho obhájil, aspoň na jeden konkrétní dotaz odpovědět, když jsem se ho ptal na ty peníze. A zase mu ta čísla nesedí, řekl bych jako obvykle. Už zase něco píše na mobilu, to je těžké, neposlouchá. Letos je v rozpočtu 85 mil. u MPO z důlní činnosti. Pro příští rok je navrženo plus 500 milionů, 585. Dobrá. A pan ministr říká: v prvním pololetí beze změny bude 131 mil. Mluvím o položce v rozpočtu. Letos je tam 85 za celý rok. Za příští pololetí se nic nezmění a už tam bude 131. To je nějaké divné. Za celý rok 85 a za pololetí 131. (Poznámka z vládní lavice.) Já to nepotřebuji písemně, to se nedá vysvětlit. 85 za rok, a když se nic nezmění, tak za pololetí je 131, krát dvě je 260 za rok. Já teď mluvím o tom, co je v kapitole MPO jako příjem. Já jsem netvrdil, že to jsou všechny příjmy. Bavíme se o rozpočtu v rozpočtových kapitolách a jednotlivých položkách. A prostě to nesedí! Dvakrát 131 je 260 a letos je tam 85, vaše vláda žádnou změnu v rozpočtu 2014 neudělala, takže pořád počítáte. Je to i v důvodové zprávě. V předchozích letech to bylo 85 mil.

A potom, a to je docela dobrá politická metoda, ministr financí kritizuje vlastní vládu docela tvrdě, nevybíravě, ale tváří se, že to byla jiná vláda. Mluvil tady o sesuvu na D8. Opravdu nešťastná událost. Bylo to v červnu 2013. Nečasova vláda byla u moci necelý měsíc poté, co se to stalo - jeden necelý měsíc a já jsem byl necelý jeden měsíc ještě ministr dopravy. Pak tady byla Rusnokova vláda, ne Fischerova, jak jste říkal, která tam byla necelých sedm měsíců a ministr dopravy Žák tam byl také necelých sedm měsíců. A vy jste jako úspěch vlastní vlády oznámil, že to bude v květnu 2015 hotovo, to je za 24 měsíců, ale z těch 24 měsíců vládne 17 měsíců Sobotkova vláda a několik vašich ministrů dopravy. Takže vůbec nechápu, koho jste kritizoval. Sám sebe? Ale tvářil jste se, že kritizujete někoho jiného. A tak bych mohl rozebírat jedno za druhým, předvolební či povolební nebo neustálé volební vystoupení. Vy jste prostě neodpovídal na dotazy, které jsme kladli.

A to, že se smějeme, když říkáte karuselové obchody, není proto, že bychom tuto otázku zlehčovali. Mám pocit, že kdybychom se ptali, kolik je hodin, tak byste nejdříve řekl, že nevíte, kolik je přesně hodin, ale až vyřešíte karuselové obchody, tak nám pěkně odpovíte. Proto se tomu smějeme, protože to nemá žádnou souvislost se státním rozpočtem. A když už se tady kasáte, že jste zlepšil výběr daní, tak nám řekněte, kterých daní při růstu spotřeby. Procentuálně vám to prostě nevychází! Takže čarujete s čísly. Když potřebujete, použijete absolutní hodnotu, když vám to nevychází, tak použijete relativní hodnotu, a když nevychází ani jedno, tak si prostě vymyslíte číslo. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Dám slovo panu předsedovi TOP 09 Karlu Schwarzenbergovi.

Upozorňuji na to, že jsem se zeptal před skončením druhého čtení pana místopředsedy vlády a ministra financí na to, jestli chce hovořit v rozpravě, nebo jako závěrečné slovo. On se hlásil o závěrečné slovo. Ve druhém čtení státního rozpočtu v § 105 není nic o závěrečném slově a lze pouze subsidiárně použít § 66 odst. 1 a 2. Protože se pan zpravodaj nehlásil, nemůže být teď součástí rozpravy, protože bod byl ukončen a hovoří jenom ti, a já jsem to říkal panu předsedovi klubu TOP 09 Kalouskovi, když přišel, že se hlásí, a já jsem řekl, že jsem ale už dal slovo a bude to až po skončení bodu. To pan předseda klubu TOP 09 slyšel ode mě přímo. Nic jiného nezbývá.

Samozřejmě s přednostním právem předseda politické strany TOP 09 Karel Schwarzenberg. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Karel Schwarzenberg: Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený předsedající, vzhledem k tomu, že to nikdo neučinil, tak bych rád dneska panu ministru financí poděkoval, neboť nikdy jsem ve Sněmovně nezažil tak srdečný smích jako dneska. Všichni se tady rozesmáli. Když vzhledem ke smutným a tristním číslům, se kterými nás seznámil, všechny rozveselil, tak je to veliký výkon, za který bych mu rád poděkoval. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi TOP 09 Karlu Schwarzenbergovi. A Václav Votava se hlásí jako zastupující místopředseda klubu ČSSD, protože pan Roman Sklenák se omluvil. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Nezbývá mi nic jiného než volit tuto formu. Když tady není pan předseda Sklenák, tak jako místopředseda klubu můžu mít přednostní právo. Já si myslím, že jste mě tedy měl vyzvat k závěrečnému slovu, ale já se na vás pro to nezlobím, protože bych si je stejně nevzal, i kdybyste mě vyzval. Jinak děkuji kolegovi Stanjurovi, že se mě zastal, že brání moje práva zpravodaje.

Chtěl jsem jenom reagovat na pana kolegu Kalouska, který řekl, že bych měl shrnout řeč pana místopředsedy a ministra financí Babiše. Víte, já bych možná na něco zapomněl, takže pane kolego, prostřednictvím předsedajícího, vás odkazuji na steno, tam si to určitě přečtete před spaním. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji vám. Znovu opakuji, že není povinností u státního rozpočtu vyzývat k závěrečnému slovu, protože ten paragraf je skutečně odlišný od projednávání běžných zákonů. V tomto ohledu si myslím, že jsem neporušil jednací řád. Pokud se někdo domnívá opak, tak prosím navrhněte opatření vůči mně jako řídícímu.

Dovolte mi, abych konstatoval ještě omluvu pana poslance Stanislava Berkovce od 18.30 z pracovních důvodů.

Budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze. Předtím poděkuji panu ministrovi financí, panu předsedovi rozpočtového výboru Votavovi za jejich práci při projednávání druhého čtení státního rozpočtu.

 

Dalším bodem bude

13.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 299/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr životního prostředí Richard Brabec. Požádám, aby u stolku zpravodajů zaujal své místo jeden ze zpravodajů, který bude sledovat rozpravu, a to buď zpravodaj hospodářského výboru Michal Kučera, a připravili se páni poslanci zpravodajové výboru pro veřejnou správu Jiří Petrů a pro evropské záležitosti Jan Zahradník.

Prosím, pane ministře, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP