(16.00 hodin)
(pokračuje Jurečka)

A poslední věc, která se týká řekněme úspor v resortu zemědělství. To není chlubení se cizím peřím. Já chápu, že některé věci jsou dlouhodobějšího charakteru a dobíhají. Ale jenom v letošním roce našimi konkrétními opatřeními jsme v resortu zemědělství přímo na ministerstvu ušetřili více než 300 milionů korun, a v resortech našich podřízených organizací, jako jsou Lesy ČR, Státní pozemkový úřad, půjde zase na konci roku o úspory v řádu stovek milionů korun. Takže to jsou konkrétní věci, které jsou doložitelné čísly.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi Jurečkovi. A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec František Laudát a pak se snad vracíme k pořadu schůze. Prosím, pane ministře, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Pane ministře, je vaší záležitostí, abyste si naplánoval, a není důležitější bod v roce, kromě vašich vlastních předkladů, než je rozpočet, abyste tady byl. Takže je to váš problém. Nicméně tady bylo následně jaksi vysvětleno, že asi ta přítomnost není až tak důležitá, protože skutečný ministr zemědělství tady seděl a jeho pobočník také, takže to nebyl problém.

Nicméně když už jsme u kapitoly zemědělství, tak jsem někde zachytil... My jsme tady před rokem svedli docela veliký souboj o peníze na reklamu. Možná jste zaznamenali náš oblíbený evergreen, značka Klasa. Jestli jsou pravdivé informace, které byly zveřejněny, tak jste nedosoutěžili, takže se Klasa se letos nekonala. Já se ptám, jestli spotřebitelům i vám někomu v téhle zemi chybělo, že se nevyhodilo nějakých 150 nebo nevím kolik milionů korun. Totéž bude na příští rok. Teď budete soutěžit rovnou na dva roky. Jestli by nestálo za úvahu, aby se vůbec ušetřilo a podpora této značky alespoň v takto nehorázných rozsazích se zrušila, a tím by se docela dost ušetřilo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne. Děkuji panu poslanci Laudátovi. S faktickou poznámkou nyní pan ministr Jurečka. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Soutěž Klasy pro letošní rok se připravovala ještě před mým příchodem na ministerstvo, tudíž kvalitu toho zadání jsem nemohl ovlivnit. Ta soutěž byla minulý týden zrušena. Finanční prostředky se prakticky v letošním roce uspořily, pro příští období samozřejmě s Klasou přemýšlíme, co dál. Máme tady před sebou notifikaci, protože musíme tady tuto podporu notifikovat s Evropskou komisí. Takže ty věci jsou dneska řekněme otevřené k debatě, jak to bude dál, a my o tom diskutujeme i se zástupci výrobců potravin. Takže asi tolik ve stručnosti.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Tak pan ministr zemědělství nám vysvětlil, jak tady vlastně pořád chodí nebo se jenom omlouvá. Tak já jsem se rychle podíval. Účast na hlasování má 33 % - a výrazně nižší než pan premiér. Já myslím, že platí v každé vládě, jestli je někdo nejvytíženější, tak je to premiér vlády, a ne jednotlivý ministr. Já se už několik měsíců snažím s panem ministrem zemědělství projednat na písemných interpelacích nějaký bod, a vůbec se mi to nedaří.

Tak jako správně, vítám vás ve Sněmovně, pane ministře. Tento týden tady jste již podruhé, což se minulý měsíc nestalo ani jednou. Tak nevím, na co si stěžujete. Jedině sám na sebe. To, že nejste na jednání, například na písemných interpelacích - čtyřikrát jsme museli přerušit moji písemnou interpelaci na vás. Čtyřikrát! Vždycky jste si v ten čtvrtek naplánoval něco jiného. A já za sebe říkám, pokud jste na Evropské radě, tak je to naprosto přijatelná omluva a nikdy nezpochybňuji a nekritizuji nikoho, když člen vlády jede na Evropskou radu. Všechno ostatní je to, že jste dal přednost něčemu jinému než Sněmovně, nebo že jste se před poslanci při interpelacích schoval. Jinak to interpretovat prostě nemohu. A porovnejte svoji účast ve Sněmovně s účastí premiéra a porovnejte svoji pracovní náplň a svoje pracovní povinnosti s účastí premiéra, a pak máte právo si tady stěžovat, pokud někdo kritizuje, když nejste přítomen. Pak tu jednou jste a jste hrozně z toho rozhořčený, že jsme si dovolili poukázat na vaši velmi častou neúčast v této jednací místnosti.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pardon, nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Bendl, po něm pan ministr Jurečka. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Petr Bendl: Hezký dobrý den, pane předsedo. Vítejte na jednání Poslanecké sněmovny, pane ministře zemědělství, jsme rádi, že jste dorazil. Tak doufám, že budete mít i odpovědi na ty otázky, které jsem tady pokládal, protože jsem se ptal, kolik peněz a kde je vezmete na podporu lesního hospodářství celkem, protože tady v materiálu sám uvádíte, že ty chybějící prostředky, které tam chybí, řádově zhruba 220 milionů korun, dodáte, a to z nespotřebovaných výdajů roku 2014. Takže určitě nám odpovíte na to kde. Já jsem se neptal na PGRLF, to je mi jasné, to jsem viděl, ta čísla. Nicméně do oblasti podpory lesního hospodářství tyto peníze opravdu snižujete. To za a).

Za b). Víte, pane ministře, než jste se stal ministrem, tak tyto finanční zdroje, které Ministerstvo zemědělství dnes má, těch 6,5 mld. z Lesů v loňském roce, 500 milionů z Budvaru, 6,5 milionu z Lesů nemělo Ministerstvo zemědělství v minulosti, a přesto mělo finanční prostředky na dotace. Takže tohle by mohly být peníze a měly být peníze, které by měly skončit v tom resortu. Letos je to 8,7 mld. korun, které berete z resortu, a do resortu se nevrací. Prostě ona tam dva roky zpátky nebyla ani koruna. Teď tam máte navíc z těchto resortů tyto prostředky, a že by zde byly výrazně vidět, to tedy nejsou. Nehledě na to, že tam není vidět jasný trend, že byste chtěli podporovat to, čemu říkáte vládní programové prohlášení, a můžu vám ho citovat, některé záležitosti, ale nemám na to v tuto chvíli dostatek času.

A když jsem tady mluvil o týrání, tak jsem mluvil o problematice týrání zvířat, ne o problematice wellfare, ne o problematice, kde v rámci Evropy budete nařizovat chovatelům, že musí povinně zvednout prostor pro chov domácích zvířat. Já jsem se bavil o zvířatech, která jsou týraná, na která stát nemá nárok, a nemá šanci je těm vlastníkům, kteří je týrají, odebrat a nějak tu situaci s nimi řešit. Na to tam máte 3 miliony korun a nevíte, o čem mluvíte.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendlovi. Nyní pan ministr. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Krátká reakce na to, co říkal pan předseda poslaneckého klubu ODS, pan předseda Stanjura. Já jsem tady v té řeči, kterou jsem měl, velice, myslím, že slušně, vysvětlil, proč jsem tady dnes nebyl, a vůbec jsem se tady u toho nečílil nebo nerozčilovat tak, jak jste to vy prezentoval.

K tomu, co říkal pan poslanec Bendl. Tak pokud se podíváme na problematiku financování celého sektoru lesního hospodářství, tak samozřejmě ano, v určité kapitole došlo k poklesu. A je potřeba se podívat komplexně. Když jste tady, pane poslanče, před chvílí nebyl, já jsem to vysvětloval. Je potřeba se podívat na ty podpory, které jdou i z jiných operačních programů. I z OPŽP půjdou prostředky do lesů na způsoby hospodaření. My jen v PGRLF vytváříme úplně nové finanční nástroje pro podporu celého sektoru lesního hospodářství, dotace úroků úvěrů plus přímé možnosti úvěrů. Myslím si, že samozřejmě vždycky je prostor pro debatu. I v letošním roce jsme, jak sám víte, některé národní dotační tituly v závěru roku s ohledem na vývoj rozpočtu dofinancovali podle aktuálních potřeb v tom sektoru tak, jak jsme ty náležitosti komunikovali.

Jenom bych opravdu poupravil a uvedl věci na pravou míru, protože v letošním roce odvádíme ne 8,5 mld., ale v letošním roce 7,3 mld. z Lesů a z Budvaru a v příštím roce je plánovaný odvod - až v roce 2015 - 8,5 mld. Takže tady jste to asi trošku zaměnil. S tím, že znovu opakuji, ty prostředky se logicky promítají do toho, jestliže ten rozpočet je ve výši letos necelých 17 mld, v příštím roce 18,5. A ten odvod je v této částce, tak někdy používáte - i napříč Poslaneckou sněmovnou se ten výraz používá, že rozpočet a finanční prostředky v něm nemají mašličky. Já samozřejmě dělám maximum pro to, abychom ten rozpočet navýšili, abychom dokázali podpořit smysluplné investice v oblasti zemědělství. O to se snažíme a budu rád, když na tom budeme pracovat spolu všichni společně.

A navazuji na to, co jsem vlastně i říkal, že mě trošku překvapuje, když jsme se bavili na jednání zemědělského výboru, tak tam si myslím, že měla zaznít tato slova, tyto konkrétní připomínky. Vy jste vlastně i sám v té své řeči, a můžeme se podívat do záznamu, vlastně říkal, že to vnímáte, že ten rozpočet jde pozitivním směrem.

Takže tolik díky za věcnou diskusi.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Bendl, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP