(15.40 hodin)
(pokračuje Babiš)

A není pravda, že obce vyjdou zkrátka. To je taky lež. Obce dostanou větší... Chceme změnit ten poměr? No protože dostaneme dvojnásobek. Tak samozřejmě stát potřebuje peníze. Vy tu stále vystupujete s nějakými pozměňováky, všichni potřebují peníze. Takže obce dostanou tolik, co dostávaly, no a stát dostane taky. Abychom snižovali ten schodek. Takže jen k těm nerostům, aby bylo jasno, že jsou to nesmysly. Tady to bylo skloňováno ve vícero projevech. A znovu opakuji - není potřeba zákon, je to na vyhlášku, domluveni jsme na dvojnásobku. A 18,7 mld. dividend. A nebudu tady mluvit o privatizaci. To uhlí jsme si asi měli nechat. Díky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí. Přestože mám přednostní práva, musím dát slovo k faktické poznámce - nejdřív panu poslanci Kučerovi, panu poslanci Novotnému, potom pan kolega Kádner a potom pan předseda klubu TOP 09 Kalousek. Potom přednostní práva.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den. Děkuji za slovo. Já jsem si s velkým zájmem vyslechl slova pana ministra Babiše, který začal někde v pravěku s nějakou privatizací nějakých podniků.

Víte, pane ministře, mě zajímá na příjmu státního rozpočtu jedna věc a to je to, kolik z toho poplatku z vytěženého nerostu půjde obcím. A já jsem vám to tady říkal už, tuším, v prvním čtení. Vy máte naplánovaný příjem, ale nemáte naplánovaný výdaj směrem k obcím v těch dotčených krajích, v tom Ústeckém kraji a v tom Karlovarském kraji. Takže pokud nám tady zase něco slibujete, že něco možná uděláte, tak nemáte pravdu, protože v rozpočtu to na tom výdaji nemáte.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní pan poslanec Novotný Martin taky k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Novotný: Ještě jednou pěkné odpoledne. Ono je to velmi často - já nechci být tak polovulgární v téhle sněmovně - o voze a o koze. Já jsem ve svém vystoupení jasně rozdělil rovinu, zda a o kolik má být ten poplatek případně navýšen. Proto jakákoli politika kolem toho, co bylo kdy před kolika lety, kdo z toho má jaké zisky, je úplně jiná rovina než ta, jestli budeme při přípravě státního rozpočtu vycházet z jakýchkoli platných úprav, ať už zákonných, či vyhlášek apod., anebo jestli budeme střílet od pasu, ten proces budeme předbíhat.

Já v tomto musím říct, že přestože ty rozpočty mají jiný počet dnů, tak že jsem těch rozpočtů udělal poněkud víc než pan ministr Babiš a vždycky jsem byl zvyklý na to, že zkrátka do té doby, než změním nějakou městskou vyhlášku, než změním jakoukoli úpravu, která reguluje nějakou oblast, tak musím vycházet z platného stavu. Jestli se tohle v naší zemi mění, jestli teď je nějaký nový princip, pak je to možná zvyklost z rozhodování v nějakých statutárních orgánech nějakých společností, kde si ten, kdo je majitel, říká, jak to bude. Ale ve státní sféře se to zatím takhle nedělalo. Ve chvíli, kdy tenhle rubikon překročíme, tak můžeme dělat státní rozpočet na jiné výše daňových sazeb, než v tuto chvíli jsou schváleny, protože proč ne, když bude zrovna ministr financí plánovat, že v půlce roku ty daňové sazby třeba změní. Mně to přijde, že to je nepřekročitelná záležitost. A takové to arogantní zesměšňování legislativního procesu, které z úst ministra financí zaznívá opakovaně v téhle Poslanecké sněmovně, si myslím, že je opravdu alarmující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Kádner, také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Kádner: Děkuji. Já musím reagovat. Pane ministře, já jsem vás poslouchal, vy jste asi neposlouchal mě, anebo nevíte vůbec, o čem to má být. Protože za prvé musím říct, že těžko mě může někdo spojovat, že já jsem vytuneloval nějakou Mosteckou uhelnou. Za druhé si myslím, že obce versus kraj státu patří, tzn. že to prostě je stát, to neznamená jenom státní rozpočet. Já chápu, že je tady navýšení a že ty obce, které dostávají doteď, budou dostávat stejné peníze. Ale my se bavíme o tom, že plno dotčených obcí, které nejsou vyloženě v katastru toho dolu, tak jsou taky postižené. A my jsme se jasně už po dobu dvou let - těch debat bylo několik, i dokonce s těžaři - bavili, že my se nechceme prosit o nějaké sponzorské dary. My se prostě chceme domluvit na nějaké částce společně tak, aby byla jasná pravidla. A ty peníze půjdou do státu, půjdou na kraje a půjdou na všechny ty obce. To v tuto chvíli prostě není. A když už děláme jakoukoli změnu, tak bychom se na to měli kouknout opravdu odspoda. A proto já vás zvu do Ústeckého kraje na debatu dotčených obcí, které v tuto chvíli od státu nedostávají ani korunu, abyste věděl, o co nám jde. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní faktická poznámka pana předsedy klubu TOP 09 Miroslava Kalouska, poté ještě jedna faktická poznámka kolegy Fiedlera. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane místopředsedo. Jenom velmi stručně k panu poslanci Kádnerovi, který říkal, že obce jsou také stát. Obce nejsou stát. Takhle to bylo do roku 1990. Od té doby zaplať pánbůh stát nejsou a prosím, abyste Babišovi nenapovídal. Ono by se mu to mohlo začít líbit. (Úsměv v sále.) Prostě obce nejsou stát, to bych docela rád, aby zaznělo.

A za druhé, pane ministře, vy jste odpovídal na něco úplně jiného, než na co tady řada z nás apelovala. A byla to první moje otázka, která spočívá v tom, proč tak úporně opovrhujete zákony České republiky ve všem, co děláte, včetně předkládání státního rozpočtu.

Zkusím vysvětlit ten rozdíl mezi řízením firmy a řízením veřejných rozpočtů. Jako šéf firmy můžete dělat úplně všechno, co vám zákon nezakazuje. Jako oprávněná osoba ve veřejné funkci smíte dělat jenom to, k čemu jste zákonem zmocněn. To je ten zásadní rozdíl. A vy nejste zákonem zmocněn k tomu, abyste si do příjmů státního rozpočtu vymyslel číslo, které tam napíšete jenom proto, že jste se podíval z okna, a z žádného zákona nelze odvodit, proč tam to číslo je! Protože kdybyste se nepodíval z okna, ale podíval jste se do zákona, tak je tam číslo o 400 mil. nižší. Já netvrdím, že 400 mil. je dramatické číslo v rámci celkové bilance. Ale je to dramatické chování člena vlády České republiky, který kašle na zákony! A to není poprvé! Já vám tady vyjmenuji několik případů, kdy zcela veřejně a arogantně kašlete na zákony České republiky, což jsem přesvědčen, že člen vlády České republiky dělat nesmí!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji těsně před dodržením času k faktické poznámce. Nyní další faktická poznámka pana poslance Karla Fiedlera a ještě jedna faktická poznámka kolegy Laudáta. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych rád, aby tady nepadlo v zapomnění to, co tady řekl pan místopředseda Babiš, cifra 18,7 mld., která byla vyplacena na dividendách. Já dojdu k tomu, jak se to týká rozpočtu. My budeme určitě zase v dohledné době řešit nějaké sanace po uhelných těžbách v našem Moravskoslezském kraji, budeme řešit s NVR, s OKD, kolik jim přispějeme, kolik zaplatí stát, jestli 600 mil., nebo 1 mld., nebo kolik. Takže si pamatujme, že tito těžaři nás stáli 18,7 mld. na dividendách. A až s nimi bude vláda jednat o tom, jak budeme řešit ty problémy, tak mějme na paměti tuhle cifru. Krátká poznámka. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě faktická poznámka pana kolegy Laudáta. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Pane ministře financí, abyste si tyhle ty urážky Sněmovny nechal. Já jsem vás někdy před měsícem žádal, abyste nám dal materiál nebo řekl, na základě jaké analýzy šermujete s tím, jak zdaníte nebo zvětšíte poplatky za těžbu nebo nezvětšíte. Místo toho jsme tady poslouchali vaše povídačky o karuselech - já je nezpochybňuji, jsou důležité, předtím to bylo šetření papíru. Pak byste měl možná právo být tvrdý vůči Sněmovně. Ale tady bývalo zvykem, než jste přišli do Sněmovny vy, že když bylo ministerstvo požádáno, aby dalo nějakou analýzu, na základě čeho se takto rozhodlo, jaké to má dopady na zaměstnanost, na státní rozpočet, na obce, na firmy, které v tom daném oboru podnikají... Ale vy si prostě chytíte něco z nějakých novin. Pak se rozhodnete, nejdřív desetkrát, pak dvakrát, pan ministr průmyslu na to nestačí koukat. Tam asi by měla někde vzniknout analýza. Protože vy postihujete vždycky spektrum firem svým rozhodnutím, nikoliv jednu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP