(15.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Mám zde faktickou poznámku pana poslance Votavy.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já bych chtěl jenom poopravit svého předřečníka kolegu Laudáta. On řekl, že kapitola MPO nebyla schválena. Nebylo přijato žádné usnesení, je správně, ne že nebyla schválena. Nebylo přijato žádné usnesení, to je rozdíl.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Faktickou poznámku někdo? Pan poslanec Ivan Pilný. Máte slovo.

 

Poslanec Ivan Pilný: Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, členové vlády, kolegyně a kolegové, ano, opravdu se tady jako červená nit v několika příspěvcích zmiňují výdaje na vědu, výzkum a inovace. Myslím si, že nejen naše hnutí, ale celá vláda bere tuto problematiku vážně, ale já už jsem tady několikrát na konkrétních případech uvedl to, že s těmi penězi se musí také efektivně zacházet a musí mít nějaký přínos.

V současné době vedu pracovní skupinu v našem hnutí, která se vědou, výzkumem a inovacemi zabývá, a snažíme se hledat konkrétní kroky, abychom tuto situaci zlepšili. Ono totiž nejde jenom o peníze ze státního rozpočtu, ale jak tady bylo správně zmíněno, myslím, v příspěvku paní poslankyně Putnové, hrozí i evropské peníze, a to třeba u center excelence. Některá z nich budou mít velké problémy udržet dotace po dobu pěti let a je možné, že je budou dokonce vracet.

V současné době není možné dělat nic jiného než krátkodobá opatření. Byla tady již zmíněna podpora kosmické agentury, kterou přijal hospodářský výbor. Až se bude projednávat rozpočet SFDI, určitě budeme hledat přesun peněz směrem k technologickým inovacím. Také jsem nedávno byl přítomen tomu, jak se otevíralo Centrum kybernetiky, informatiky a inovací na ČVUT, které je financováno ze státních peněz. To jsou velmi rozumné kroky. Byl tady přednesen návrh na přesun 350 milionů z rozpočtu MPO, které s tím může mít trošku problémy, přímo do Technologické agentury, která tady byla označena panem poslancem Laudátem, jako že je před krachem.

Takže se dělají zcela konkrétní kroky, které by měly vést k tomu, aby peníze, které se vydávají v této oblasti, skutečně ekonomice také něco přinesly. Je to samozřejmě běh na dlouhou trať a v tomto okamžiku není možné dělat nic jiného než krátkodobá opatření. Rozmístění těchto peněz na všechna možná ministerstva, to už tady bylo. Podporovalo se to z jedenácti zdrojů a ta situace byla ještě daleko horší, než je v současné době možné. Takže je dobře, že se ty peníze nějakým způsobem centralizují.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Váš čas, vypršel, pane poslanče, omlouvám se.

 

Poslanec Ivan Pilný: Ta podpora tady prostě je. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Moc vám děkuji. Další faktickou poznámku má pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Moc se omlouvám, mně se to stává snad jednou za pár let, ale já už dvakrát jsem udělal totéž, že jsem si vsugeroval, že to usnesení bylo schváleno. Ono bylo podpořeno napříč, nicméně vzhledem k procedurálním soubojům, které tam probíhaly, schváleno nakonec nebylo. Nicméně řekl bych, že duchovně má podporu. Moc se omlouvám, máte naprostou pravdu.

Ono tam šlo o to, že když jsme přijímali usnesení neschvalující usnesení k rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu, tak tam byly tři položky. První byla, že počítáte s penězi, které nemají oporu v legislativě, to jsou poplatky za těžbu. Druhé bylo, že tam chybí položky pro sanaci škod na zahlazení důlní činnosti před privatizací státních podniků, jinými slovy, naši předchůdci, a možná i za nás někdo vyrabuje nějaké území, a pak to nechá ležet, takže chudáci místní obyvatelé. To mělo napříč také podporu. A třetí bylo, že panu předsedovi hospodářského výboru se nezdály velmi vysoké, naprosto s ním souhlasím, výdaje, myslím, že to bylo na obhospodařování IT, myslím, že to byl rejstřík, databáze rejstříků. Pak tam vznikl chaos.

Moc se omlouvám, formálně schváleno to nebylo. Moc se omlouvám.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Mám zde žádost pana ministra Chovance, byť projednáváme státní rozpočet, protože ráno proběhla bouřlivá diskuse o tom, co se děje ve Vrběticích v muničním skladu, zda by mohl vystoupit a poreferovat o dané situaci, s tím že bych vás chtěl požádat, kolegové, abyste to vzali jako informaci a nebyl to dále předmět k diskusi. Protože skutečně materiál kolem státního rozpočtu je rozsáhlý a měli bychom ho dnes projednat.

Navrhuji, že by pan ministr vystoupil a podal nám informaci, a dále by pak vystoupil s přednostním právem pan poslanec Radim Fiala z Úsvitu. Táži se, zda někdo máte námitku proti navrženému postupu. Není tomu tak. V tom případě požádám pana ministra Chovance o informaci.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, kolegové, kolegyně, omlouvám se, že jsem tady ráno nebyl. Řešili jsme situaci na místě samém prostřednictvím telemostu. Diskuse s velitelem zásahu, s hasičským záchranným sborem, s policií a s armádou. Byl jsem telefonicky v kontaktu s panem premiérem a chci tady potvrdit, že informace, které tady on podal, byly ode mě. To znamená prvotní informace Policie ČR o příčině výbuchů byla primárně výbuch v původním místě epicentra tím, že se část podloží zhroutila, a to na základě změny teplot. To byla prvotní informace od Policie ČR. Hlídka Policie ČR, která hlídkuje v rámci ochrany perimetru, viděla a slyšela výbuch právě v oblasti původního epicentra.

V současné době bohužel nejsme schopni potvrdit informace, které ČTK rozšířila. ČTK tyto informace převzala z webových stránek jedné z obcí a tam se hovoří o tom, že vybuchl další sklad poblíž epicentra původního výbuchu.

Letové podmínky v současné době nedovolují, aby Armáda ČR, případně policie vzlétly s helikoptérou a podívaly se nad tento areál. Dron, který tam byl od Armády ČR zapůjčen, byl v minulých dnech stažen a v současné době probíhá jeho přeprava na místo samé. V současné době se tedy letecky tento dron přepravuje z Prahy na místo, s tím že očekáváme, že ještě v podvečerních hodinách tento dron, který má termovizi, se nad areálem prolétne, zaznamená, co se tam stalo, a já předpokládám, že pak budeme schopni dnes večer jasně definovat, jestli je to původní podezření, které tady na základě mých informací zmiňoval pan premiér, tzn. zborcení původního podloží v rámci výbuchu, který byl tady před několika týdny, anebo jestli se jedná o nový výbuch. Experti také hovoří o tom, že změnou teploty, tím, jak se změnila výrazně teplota, může docházet k iniciaci munice, která je rozeseta po celém okolí.

Nepříjemné na tom je, dámy a pánové, to, že musí proběhnout evakuace dvou obcí. Obce mají celkově 430 obyvatel a my v současné době připravujeme pro tyto lidi ubytování. Já jsem požádal velmi důrazně zástupce Hasičského záchranného sboru, abychom našli ubytování, které bude dobré, které ty lidi nebude hnát do ubytoven, případně do tělocvičen, tzn. hledáme ubytování, které by odpovídalo standardním podmínkám 21. století. To se již děje v současné době.

Jsme připraveni okamžitě v momentu, jak ten dron přeletí, budeme tu informaci vědět, jsme veřejnosti připraveni prostřednictvím médií sdělit, kde je prapříčina. Nemůžeme potvrdit informace z webu jedné z obcí, že vybuchl další sklad. Výbuchy začaly po sedmé hodině, byly poměrně intenzivní, následoval první velký výbuch, následně 20 menších výbuchů, a od té doby s určitou periodicitou se výbuchy ozývají. Od 11.30, kdy byla tisková konference, do dnešní doby jsme zaznamenali dalších 17 výbuchů, a to v intenzitě na škále 1 až 10 někde v úrovni 6 až 7, tzn. jsou to silnější výbuchy. Může se ovšem jednat pouze o to, že nastala změna teploty a opravdu bouchá pouze munice z původního epicentra. Nemohu bohužel v současné době potvrdit jinou informaci, protože ji prostě a jednoduše nemám. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP