(11.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kalouska. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já chci panu premiérovi poděkovat za částečně upřímnou odpověď, která zněla: přestože snižujeme, a to dost výrazně, o miliardy, prostředky na vědu a výzkum, zvyšujeme výdaje na administraci rozdělování prostředků vědy a výzkumu. To je poctivá odpověď, odpovídá politice této vlády. Věda a výzkum v České republice zcela jistě zaplesá. Nicméně byla to pouze částečná odpověď, protože vedle tohoto navýšení pracovníků, kteří z prostředků na vědu a výzkum budou ukusovat na administrativu, tam bude ještě oněch 31 milionů, které zdůvodnit neumíte, protože tím prostě jenom přilepšujete zaměstnancům Úřadu vlády. Tady ten dovětek by to chtělo ještě té veřejnosti dodat. Kromě toho, že zvyšujeme počty, valorizujeme jim o 3,5 %, tak jim ještě přilepšujeme jakýmisi 31 miliony korun navíc, které tam já budu rozdělovat.

A pane premiére, ve vší úctě, to, že zaměstnávání na sociálně demokratických úřadech včetně vašeho nemá žádnou souvislost se sjezdem, vám věříme stejně upřímně a stoprocentně jako vaše tvrzení, že jste netušil nic o nabídce pana místopředsedy Sklenáka a dohodě, kterou učinil s ostatními předsedy klubů. Věříme tomu úplně stejně.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Petra Fialu. Prosím, aby se připravil pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Petr Fiala: Pane premiére, vaše vysvětlení navýšení počtu úředníků na Úřadu vlády tím, že se tam zřídila pozice vicepremiéra pro výzkum, a proto je tam potřeba vytvořit zázemí, opravdu není správné. Já bych vás chtěl upozornit, pokud to nevíte, že na Úřadu vlády tradičně existuje odbor pro výzkum a vývoj, který má řadu zaměstnanců, a že tento odbor klidně stačil vytvářet zázemí vicepremiérovi pro výzkum v době sociálně demokratických vlád, kterým byl třeba Martin Jahn. Tento odbor má nejenom ředitele, ale měl v poslední době i vrchního ředitele, což de facto může být nahrazeno, nebo to je to místo, které teď má náměstek vicepremiéra pro výzkum. Takže já opravdu nevím, proč by se tam muselo na řízení výzkumu navyšovat takové množství pracovních míst a k čemu by to sloužilo. Úředníci, kteří rozumějí výzkumu, na Úřadu vlády tradičně jsou, ten odbor je dostatečný, fungoval tak i v minulosti, když tam byl vicepremiér, nebo tam nebyl vicepremiér, poskytuje zázemí pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace, která fakticky doporučuje vládě, jak se má řídit výzkum v České republice. Tak já opravdu nerozumím tomu, k čemu by tam ti úředníci byli, co by dělali a co je tam tak nového, že je třeba tam pro výzkum přidávat další úředníky, zvláště když nemáme žádnou novou koncepci výzkumné politiky, kterou samozřejmě tato země do budoucna nezbytně potřebuje.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní poprosím k mikrofonu pana poslance Laudáta, připraví se pan poslanec Kalousek, oba s faktickými poznámkami. Pane poslanče Kalousku, dostal jste přednost, prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dostal jsem přednost, děkuji. Ona totiž je to faktická reakce na vystoupení pana předsedy Fialy. Já mu to rád vysvětlím, proč to tak musí být. Prostě má-li se zlepšit situace v badatelském a inovačním prostředí, je potřeba dát méně peněz na vědu a výzkum, než se dávalo i v době krize, a je potřeba zvýšit výdaje na úředníky, kteří o tom rozhodují. To je přesná politika vlády, kterou odráží ve svých rozpočtových prioritách navrženého státního rozpočtu. A samozřejmě že nemůže stačit odbor, to musí být sekce. A nemůže tam být jenom ředitel, musí tam být náměstek, vrchní ředitel a ředitel odboru. To se to bude bádat! To byste vy jako vysokoškolský profesor měl pochopit.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Laudáta. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Tady se teď dohadujeme o Úřadu vlády. My jsme podstoupili na petičním výboru diskusi při obhajování této kapitoly 304. Je to zřejmě jediná instituce, co se týká ne dvou ministerstev, to znamená zdravotnictví a průmyslu a obchodu, nebyl doporučen ten rozpočet, neprošel. A my jsme se také ptali, kde že tam je Bělobrádkovo ministerstvo. Bylo nám řečeno, že je to věda, výzkum a inovace 139 701 000. Když jsme se ptali, co v tom je, tak, vážení, nám bylo odpovězeno tamním ekonomem a zástupcem Úřadu vlády, že 100 milionů z toho půjde na audity vědeckých center, co s nimi dál. Já nevím, co tam chtějí auditovat, když to bylo většinou postaveno z evropských peněz, a pokud to zrušíme, tak budeme vracet peníze a ještě nám to možná pěkně osolí pokutou. Takže takto nám to bylo řečeno, protože my jsme detailní údaje k tomu nedostali. A samozřejmě mně je strašně žinantní kopat do místopředsedy vlády pro vědu, výzkum, inovace, ale ve svém vystoupení potom tady doložím, jaký gigantický chaos v téhle věci a úpadek je touto vládou generován. Ale to bude jiný projev. Takže prosím, těch 139 701 000 a z toho 100 milionů má jít na auditování. Pokud se mýlím - ale tohle slyšeli všichni účastníci toho jednání. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s přednostním právem pana poslance Okamuru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi na úvod poděkovat panu premiérovi, který už se nehlásil, jak mi řekl, aby dal prostor k další věcné diskusi, takže jsem se konečně dostal ke slovu.

Co se týče mého vystoupení, my už jsme za hnutí Úsvit v rámci prvního čtení konkrétní výtky řekli, a proto bych se dnes soustředil spíše na ty principiální věci nebo to pojal trošku jiným způsobem.

Samozřejmě už jsme tady hovořili o tom, jaký rozpočet by mohla podat vláda, že by mohl být samozřejmě buď vyrovnaný, nebo alespoň s menším schodkem, zvláště když ekonomika roste a má růst i příští rok. A ten růst ale, jak víme, a to bych tady zdůraznil, protože tady si s některými vládními představiteli nerozumíme, tak není díky této vládě, ekonomika neroste přece díky této vládě. Ekonomika letos roste a vláda se chopila moci někdy na jaře, a jak říkají všichni ekonomové a vědí to i alespoň minimálně ekonomikou políbení spoluobčané, tak růst ekonomiky v letošním roce nemá souvislost prakticky ve většině případů vůbec s činností této vlády. Takže já si myslím, že to bychom si měli říct už úplně na úvod. A také bychom si měli zdůraznit, že když ekonomika roste, tak v učebnici, možná i v první hodině v první třídě ekonomiky je jasně napsáno a je to jasná premisa, že to je ten čas, kdy by se měly sanovat dluhy, jelikož ta sinusoida se zase zvrátí, a až ekonomika bude klesat, tak bohužel ty peníze na sanování dluhů nebudou. To je přesně ta chyba, kterou udělala v minulosti sociální demokracie za vlády současného premiéra Bohuslava Sobotky, a vlastně na tyto chyby, bohužel v negativním slova smyslu, Česká republika doplácí dodnes. A můžeme si tady říkat tvrzení proti tvrzení, ale kdo studoval ekonomii, kdo je ekonomií políben, tak to, co říkám, je absolutně jasné, nevyvratitelné, a kdo říká opak, tak si troufám říct, že by byl i vyhozen od zkoušky na ekonomických školách. Vím to z domova, jelikož moje partnerka studuje dvě fakulty Vysoké školy ekonomické najednou a je v závěrečném pátém ročníku. Takže kdo tady bude chtít tvrdit opak, tak bych rád slyšel, odkud to tedy má. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP