(10.40 hodin)
(pokračuje Jermanová)

Dříve než zahájím hlasování, všechny vás odhlásím. Poprosím, abyste se znovu zaregistrovali svými kartami.

 

Zahajuji v tuto chvíli hlasování o procedurálním návrhu kolegyně Černochové na přerušení schůze do přítomnosti všech členů vlády.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

Hlasování končím, je to hlasování s pořadovým číslem 18, do kterého je přihlášeno 129 přítomných, pro 48. Konstatuji, že návrh byl zamítnut.

 

Nyní budeme pokračovat ve faktických poznámkách. Prosím k mikrofonu pana poslance Kolovratníka. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, nebudu panu premiérovi zalepovat ústa, ale prostřednictvím paní předsedající se obrátím na pana předsedu Fialu, a to ve věci dopravy. To znamená, pane předsedo, nemáte přesná čísla, přesné informace, ale rozpočet SFDI má něco přes 92 mld., je buď jestli ne nejvyšší, tak téměř druhý nejvyšší historicky, včetně unijních fondů, to je korektní přiznat. Ale pokud vím, tak se rozjíždějí výkupy pozemků, osobně jsem si ověřoval ve východních Čechách v souvislosti s výstavbou silnice R35. Nastupující ministr dopravy společně s vicepremiérem a ministrem financí řešili intenzivně dálnici D8 a onen zával.

Co se týká železnice, máme ambiciózní plány a chystáme ve velmi krátké době rozjet přípravu vysokorychlostních spojení, vysokorychlostních železnic. Tak prosím neříkejte, že vláda nestaví dopravní infrastrukturu a že neplánuje žádné investice do dopravy. To opravdu není pravda. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji za dodržení časového limitu. Prosím, aby přišel k mikrofonu pan poslanec Bendl. Prosím, aby se připravil pan poslanec Petr Fiala s faktickou.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Dovolte mi jenom krátkou reakci na to, když tady pan premiér míchal hrušky s jablky a říká, že potřebuje peníze na ProMoPro a z toho titulu potřebuje zvednout výplaty na úřadu vlády. Jenom bych odcitoval z materiálu kapitola Úřadu vlády. Počet systemizovaných míst byl upraven na schválený stav roku 2014, tím i odpovídajících objemů platů a souvisejících výdajů o částku 48,49 mil. Kč. Další navýšení výdajů na platy a ostatní platby za provedenou práci na základě rozhodnutí vlády o 1,5 % včetně souvisejících výdajů celkem ve výši 5,7 mil. - ty přičtěte k těm 49. Navýšení o prostředky ve výši 39,050 mil. Kč, z toho tvoří platy 23 mil. plus povinné pojistné 8,1 necelých na částečné dorovnání průměrného platu na úroveň skutečně vyplaceného průměrného platu za rok 2013. Takže celková částka navýšení mzdových prostředků na úřadu vlády činí zhruba 85 mil. Kč z roku na rok. To se žádného ProMoPro netýká.

A abych ještě, protože mám ještě minutu, ukázal, co se personálně příjemného odehrává na Úřadu vlády, kdy například - a odcituji z materiálu rozpočet kapitoly Úřadu vlády. Změny vyplývající z delimitace provedené v roce 2014: Snížení o částku 2,8 mil. Kč vyplývající z přesunu problematiky personálních a vzdělávacích činností ve státní správě z Ministerstva vnitra na Úřad vlády ČR a zpět, kdy usnesením vlády 147 z 5. března 2014 schválila přesun této agendy z Ministerstva vnitra na Úřad vlády. Ale ještě tentýž rok... Pozor - spolu s deseti zaměstnanci přecházela tato agenda z Ministerstva vnitra na Úřad vlády. A ještě tentýž rok v září roku 2014 vláda schválila vrácení této agendy na Ministerstvo vnitra, ale už ne s deseti úředníky, ale s patnácti. Tam se rodí ti úředníci na tom Úřadu vlády.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji za dodržení časového limitu. Pan poslanec Petr Fiala svoji faktickou stahuje. Nyní prosím pana poslance Kalouska s faktickou, připraví se pan poslanec Zlatuška. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Jen krátkou reakci na to, co řekl pan kolega Kolovratník a pan premiér.

Pane poslanče prostřednictvím paní předsedající, projednáváme zákon o státním rozpočtu, neprojednáváme SFDI. Informace o nejnižších investicích ze státního rozpočtu je prostě informace pravdivá. Pokud byste se podíval, kolik státní rozpočet bude přispívat fondu dopravní infrastruktury, tak o miliardu více než v roce loňském, tzn. v podstatě stejně. Pan předseda Fiala má samozřejmě pravdu.

Pane premiére, nikdy jsem si nemyslel, že bývalý ministr financí může argumentovat tak jako vy onou pokutou pro ProMoPro. Oba dva víme, že i kdyby k tomu došlo, tak jedna kapitola státního rozpočtu to zaplatí jiné kapitole státního rozpočtu, tzn. peníze se přendají z jedné kapsy saka do druhé. A existují, bývalí ministři financí to vědí, když tak to tomu současnému poraďte, existují minimálně čtyři techniky, jak se s tím vyrovnat tak, aby nebyl ohrožen provoz organizačních složek státu. Jednu techniku nepochybně využijete. To znamená, že žádné rozpočtované prostředky Úřadu vlády nebudou použity na pokutu ProMoPro, protože prostě to lze v takovém případě udělat.

A faktem zůstává to, co tady zaznělo, že z roku na rok vyplatíte na mzdových prostředcích na Úřadu vlády o 85 milionů korun víc a že tam přibude spousta úředníků. Chápu, že je před sjezdem, že musíte zaměstnat spoustu volebních hlasů, koneckonců vaši kolegové na sociálně demokratických ministerstvech dělají totéž. Ale nechápu, proč by to měli platit daňoví poplatníci.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Zlatušku a připraví se pan poslanec Laudát. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, vím, že projednáváme rozpočet, ale když se tady pan předseda Fiala zmínil o bývalých premiérech a zmínil cyklus Premiéři, tak bych vás, paní předsedající, poprosil, abyste ho upozornila, že dva ze tří premiérů za ODS neměli odvahu vůbec v tom cyklu vystoupit a jeden z těch, kdo neměl odvahu, byl také poslední premiér za ODS Petr Nečas, za kterého pan současný předseda ODS působil ve vládě, byť uznávám, že je to všechno z jeho hlediska dávná historie, protože to ještě v té straně nebyl. Ale když už to tady zmiňuje, tak tohle by se hodilo připodotknout.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Jenom podotýkám, že já pana kolegu upozorňovat na tyto věci nemůžu, můžete to udělat vy mým prostřednictvím. To vy musíte říct, prostřednictvím paní předsedající. Nyní prosím pana poslance Laudáta.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Jenom technicky to, co už tady řekl pan předseda Kalousek. Prosím, neujíždějme k dopravě, k rozpočtu, protože SFDI tady bude, a ne vlastní rozpočet, ale i ty věci kolem, to jsou obrovské story o resortu v naprostém rozkladu. Moc bych poprosil, protože dneska to není předmětem tohoto projednávání, bude to u třetího čtení potom schvalování rozpočtu fondu, tak abychom se potom tam tím zabývali. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s faktickou, zatím poslední, pan premiér. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já se určitě rád nechám poučit jak panem poslancem Kalouskem, tak panem ministrem financí Babišem, jakým způsobem tu situaci má Úřad vlády vyřešit. Ale já vycházím z právního stavu, který v tuto chvíli je, a skutečně platí, vážené poslankyně a vážení páni poslanci, že máme předepsaný odvod, který v zásadě, pokud bych bral jenom čistě odvod bez penále, dosahuje většiny rozpočtu Úřadu vlády, a spolu s penále to překračuje celý rozpočet úřadu vlády na příští rok. Čili pokud ten odvod bude zrealizován, pak následně bude muset být nějakým způsobem zajištěno fungování Úřadu vlády a předpokládám, že Ministerstvo financí s nějakým takovým návrhem přijde.

Zmínil jsem to proto, že pan poslanec Fiala tady líčil růžovou budoucnosti Úřadu vlády v příštím roce. Jak se navýší platy o 3,5 % podle tabulek, to je, myslím, věc, která už je známá, od 1. listopadu letošního roku se zvýšily platy ve veřejném sektoru o 3,5 %, ale budoucnost nebude tak růžová prostě proto, že tady bylo české předsednictví. Tehdy byl premiérem pan Topolánek, ministrem za to odpovědným byl pan Vondra, oba byli z ODS, ozvučovali české předsednictvím způsobem, které vyhodnotil finanční úřad tak, že předepsal úřadu vlády vratku za půl miliardy korun. Ta vratka nesouvisí s tím, co se tam odehrávalo za posledních deset měsíců, ale souvisí s tím, co se odehrávalo v roce 2009 během českého předsednictví. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP