(10.10 hodin)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo.

Vážené dámy, vážení pánové, vážení členové vlády, ve druhém čtení samozřejmě nechci opakovat výhrady a důvody k návrhu zákona o státním rozpočtu a zdůvodňovat tak, proč není možné, abychom poté, co byly schváleny základní ukazatele v prvním čtení, tento návrh podpořili. Jenom velmi stručně shrnu, že rozpočet kromě toho, že podle našeho názoru sleduje velmi špatnou a pro budoucnost škodlivou rozpočtovou politiku, především ve svých číslech říká něco úplně jiného, než jak ho verbálně prezentují členové vlády, zejména tedy pan premiér a pan ministr financí.

Rozpočet nešetří běžné provozní výdaje, naopak je prudce zvyšuje. Rozpočet neuvolňuje kapitálové výdaje, naopak počítá s investicemi nižšími, než investovala minulá vláda v době největší krize. Rozpočet poměrně trestuhodně zanedbává jeden z nejvýznamnějších prorůstových výdajů a to jsou výdaje na vědu a výzkum. Rozpočet pravdivě, ale v rozporu s verbální prezentací nepočítá ani se zvyšováním efektivity výběru daní, která byla tolikrát slibována a minulá efektivita tolikrát kritizována. Ale s vyšší efektivitou tento návrh nepočítá. To nekritizuji, to chápu. Ale nechápu, proč tedy bývalá efektivita byla předmětem kritiky a proč se pořád slibuje něco, čemu nevěří ani ministr financí, když plánuje příjmy na příští rok. Pro to, abychom mohli diskutovat některé pozměňovací návrhy, si dovolím položit tři zdvořilé otázky panu ministrovi financí a velmi prosím o to, aby odpovědi zazněly, protože se domnívám, že diskuse na tyto tři otázky je nezbytná.

První otázka je, proč, pane ministře, i do návrhu státního rozpočtu promítáte svoji již pověstnou nechuť dodržovat zákony České republiky. To jsme si zažili u lustračního zákona, u zákona o ÚZSVM, u řady jiných zákonů, ale rozpočet, který je hlavním dílem ministra financí, by si to přece jenom nezasloužil. A jakkoliv nám zákon ukládá, aby se rozpočet opíral o platnou legislativu, u poplatků u těžební činnosti jste naplánoval v příjmech zhruba sedmkrát vyšší příjmy než v minulosti. Ty jsou zakomponovány, zaúčtovány v celkové bilanci a neexistuje pro to žádná platná legislativa, což je přímo v rozporu se zákonem o rozpočtových pravidlech republiky. Já chápu, že to není nějaké dramatické číslo. Jsou to stamiliony, ale je to respekt k zákonu. Zákon č. 218/2000 Sb. je součástí právního řádu České republiky a není možné říct, že když se nám nehodí, tak ho prostě nebudeme respektovat. Když si takto počíná vláda, a je to již několikátý případ, není to poprvé, která má být garantem vlády práva a dodržování zákonů v České republice, jak může chtít, aby zákony dodržovali občané? Vy prostě s klidem předložíte návrh, který je v této položce v přímém rozporu se zákonem, a je vám to jedno, jak vám to bylo jedno v řadě jiných případů, kde jste zákon rovněž nerespektoval. Tady bych poprosil odpověď, jak se tohle mohlo stát, zvlášť když to není nijak dramatická částka. Je to jenom neúcta a nerespekt k právnímu řádu.

Druhá otázka souvisí už přímo s textem, který jste předložil Poslanecké sněmovně a který v sešitě H pravdivě komentuje vývoj veřejných rozpočtů v České republice v minulých letech a pro rok 2015. Jakkoliv jste mnohokrát říkal, že předcházející vlády nešetřily a teprve vy začnete šetřit, tak v rozporu se svými veřejnými tvrzeními tady píšete pravdu, to chci jaksi ocenit. A tu pravdu přečtu: Po roce 2009 přichází postupné snižování schodku veřejných rozpočtů, tento trend je ale narušen v roce 2014, kdy dochází ke zhoršení. Proč jste schválili rozpočet roku 2014, který narušil trend postupného snižování veřejných rozpočtů a zlepšování jejich stavu, jste vysvětlovali v minulém roce: Jsme u toho teprve tři týdny, nemůžeme dělat nic jiného než rozpočet schválit, a pak začneme pořádně makat pro rok 2015. Problém je, že došlo ke změně trendu a ke zhoršení nejenom v roce 2014, tedy v roce letošním, ale že v sešitě H opět pravdivě přiznáváte, že v tomto trendu budete pokračovat a že i v roce 2015 dojde k dalšímu zhoršení stavu veřejných rozpočtů oproti roku 2014. A tady je namístě odpověď na velmi jednoduchou otázku proč. Proboha proč? Z jakých národohospodářských, makroekonomických, rozpočtových důvodů Česká republika, která i v době recese dokázala rok od roku zlepšovat stav svých veřejných rozpočtů, proč je musí nezbytně v době překonání recese a aspoň částečného hospodářského růstu zhoršovat? Jaké důvody vás k tomu vedou, že navrhujete rozpočet, o kterém pravdivě a zodpovědně říkáte: my to zhoršujeme. Tak by snad mohla Sněmovna dostat odpověď na otázku proč. Proč pokládáte za nezbytné to zhoršovat? Netvrdím, že to zhoršujete, to tvrdíte vy. A máte pravdu. Já vám dávám za pravdu. Jenom prosím, aby se to neinterpretovalo zase tak, že Kalousek tvrdí, že se něco zhoršuje. Ne, ministr Babiš ve svém materiálu v sešitě H pravdivě popisuje, že v roce 2014 došlo ke změně trendu a že i v roce 2015 pokračuje ve zhoršování stavu veřejných rozpočtů. A domnívám se, že by si Sněmovna zasloužila jednoduchou odpověď na otázku proč. My to prostě chceme zhoršovat, protože jsme slíbili, že bude líp. Já nevím, odpověď by mě velmi zajímala a jsem si jist, že Poslaneckou sněmovnu i veřejnost také.

Třetí otázka se rovněž týká vašeho textu a vašeho pravdivého konstatování v sešitě H, ke kterému se kloním, že nelze počítat se zlepšením bez dalších systémových opatření v rámci rozpočtu. To je pravdivé konstatování, nicméně v tom textu i ve vaší řeči postrádáme jakékoliv návrhy těchto systémových opatření. Jinými slovy konstatování "my to vědomě zhoršujeme a nedá se s tím dělat nic jiného bez systémových opatření, která nenavrhujeme" je informace "chceme to zhoršovat dál". Pokud by informace neměla znít takhle, tak by mělo být doplněno: bez dalších systémových opatření, kterými jsou zejména. Velmi bych ocenil, pane ministře, kdyby opatření zejména nebyla věčné kolovrátky o karuselových obchodech. Oceňujeme ten zápas, ale ani vy sám tomu efektu nevěříte, protože ten efekt neplánujete nejenom v roce 2015, ale neplánujete ho ani v dalším střednědobém výhledu. Takže skutečně jaká systémová strukturální opatření vláda navrhne k tomu, aby nedocházelo k dalšímu zhoršování, které vláda přiznává.

To jsou tři otázky, které si myslím, že jsou velmi závažné a zaslouží poctivé reálné odpovědi. Proč i ve státním rozpočtu musíte opovrhovat zákonem? Za druhé, proč i v roce 2015 pokládáte za nezbytné zhoršovat stav veřejných rozpočtů - což pravdivě přiznáváte ve své dokumentaci. A za třetí, jaká systémová opatření budou navržena vládě a Poslanecké sněmovně, aby ke zhoršování dál nedocházelo - protože vy sám píšete, že bez nich to nepůjde. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP