(9.20 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Proto bylo rozhodnuto o tom, že nejprve musí být veškerá naskladněná munice odvezena z tohoto areálu, a teprve poté bude možné provést celkovou sanaci, která je odhadována spíše v řádu delším než jeden rok. Čili nepochybně několik měsíců, možná jeden až dva roky bude prováděna celková sanace tohoto obrovského rozlehlého areálu.

Vláda tedy rozhodla o tom a přijala příslušné usnesení, že bude připraven náhradní areál. Je to opět areál, který byl v minulosti užíván Armádou České republiky jako muniční sklad, nachází se v Květné u Poličky, a do tohoto areálu by měla být přeskladněna část munice z Vlachovic-Vrbětic. Proč říkám část. Ta munice, která je uskladněna, a která nebyla zasažena výbuchem, je v soukromém vlastnictví. Primárně by se o odvoz této munice a o její uskladnění měli postarat její vlastníci, což jsou soukromé firmy. Vláda tedy vyzvala soukromé vlastníky munice, aby zajistili její transport, aby zajistili její náhradní uskladnění. Tam, kde tyto soukromé firmy nebudou schopny zajistit uskladnění, je připraven pomoci areál v Květné, který začal být uváděn do provozu, a současně vláda vyčlenila svým rozhodnutím i určitý počet příslušníků armády České republiky, aby mohli střežit areál v Květné, jakmile tam bude zahájen převoz munice z areálu ve Vlachovicích a Vrběticích. Předpokládáme tedy, že část munice, jakmile to bude možné, jakmile k tomu dá souhlas hlavní pyrotechnik Policie České republiky, jakmile bude možné zahájit převoz, tak bude zahájen převoz soukromými společnostmi, kterým tato munice patří, popřípadě bude zahájen převoz do náhradního areálu v Květné.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, pokládám za naprosto nezbytné, abychom zajistili jako vláda co nejrychlejší vyklizení areálu ve Vlachovicích a Vrběticích. Je to koneckonců i požadavek starostů okolních obcí, se kterými jsem měl možnost o té záležitosti osobně hovořit. Je tedy naprosto nezbytné, aby Policie a Armáda České republiky postupovaly tak, samozřejmě s veškerou obezřetností, na základě všech pravidel, aby tento areál byl připraven k následnému odvozu munice.

Současně také platí, vážené poslankyně a vážení poslanci, že vláda České republiky neměla z minulých let připravený žádný krizový plán, který by vyčlenil jakoukoliv náhradní lokalitu pro případ, že k něčemu takovému dojde. Tady si myslím, že stát nebyl dostatečně připraven na tuto krizovou situaci, a chci vás ujistit, že nic takového se v budoucnosti opakovat nebude. Vláda požádala ministra vnitra, aby provedl analýzu příslušné legislativy, budou upraveny příslušné krizové plány. Budeme se zabývat také tím, jaké celkové množství munice a kde je v České republice uskladněno. Já se domnívám, že je chyba, že tady neexistuje jasný krizový plán, který by mapoval, kolik jaké munice kde v jaké lokalitě je soustředěno. To, co se stalo ve Vlachovicích-Vrběticích jaksi nenápadně, jaksi pouze na komerční bázi, byla podle mého názoru chyba, že takto rozsáhlý sklad munice nebyl dostatečně zohledněn v žádném typu krizových plánů. Taková situace by se už v žádné lokalitě České republiky do budoucna opakovat neměla.

Chci ujistit jak poslance, tak poslankyně této Poslanecké sněmovny, že vláda, Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra věnují situaci ve Vlachovicích-Vrběticích dostatečnou pozornost. Ministerstvo vnitra je v kontaktu se samosprávami, je v kontaktu se Zlínským krajem, který se přirozeně touto věcí také zabývá. Cílem je, abychom minimalizovali jakákoliv rizika, která by mohla existovat ať už pro veřejnost, nebo samozřejmě pro příslušníky Armády a Policie České republiky, kteří budou zajišťovat odvoz této munice, tak pro zástupce soukromých firem. Současně ale není možné, aby vláda rezignovala na to, abychom odvezli tuto munici z příslušného areálu a umožnili její uskladnění jinde. Samozřejmě bude odvážena pouze ta munice, která bude ve stavu, aby mohla být transportována. Budou provedeny příslušné kontroly. Ale opět, budou je provádět odborníci Policie České republiky, kteří jsou pro tuto oblast odborně připraveni a kteří jsou pro tuto oblast připraveni i z hlediska svých zkušeností, které mají.

Současně bych chtěl říci a informovat Poslaneckou sněmovnu o tom, že nejenom tady existuje kauza Vlachovice-Vrbětice, které se nepochybně budeme věnovat, já předpokládám, že ministr vnitra bude připraven informovat příslušný výbor Poslanecké sněmovny na jeho nejbližším zasedání, ale jsou tady ještě areály, které tady jsou ještě od doby druhé světové války, kde existuje množství rozptýlené munice na území České republiky, a dodnes zuří kompetenční spory o to, kdo se tímto bude zabývat. Chci upozornit na areál bývalé muničky nedaleko Břeclavi na hranicích mezi Českou republikou a Rakouskem. Tato muniční továrna explodovala na konci druhé světové války. Dodnes, dodnes se řeší spor o to, kdo bude sanovat tuto lokalitu. Dodnes se nedohodla jednotlivá ministerstva. Já myslím, že je potřeba, aby i této věci vláda České republiky věnovala pozornost. Prostě není možné, aby v České republice byla území, která vyžadují sanaci, která vyžadují ochranu občanů před možnými zraněními nebo úmrtím v důsledku nálezu munice, a stát se k tomu choval takovým způsobem, jakým se k tomu doposud choval.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, tolik má informace, kterou jsem přednesl na základě vystoupení celé řady poslanců a poslankyň na začátku dnešního jednacího dne Poslanecké sněmovny. Děkuji za vaši pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Děkuji panu premiérovi. S přednostním právem je ještě přihlášen pan předseda Okamura a má slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy, vážení pánové. Tak já se k tomu samozřejmě vyjádřit musím, protože jak jsem říkal, tak je to můj bývalý senátní obvod, kde jsem dostal tu nejvyšší důvěru v senátních volbách. Tak tady pan premiér... Na jednu stranu jsem rád a děkuji mu, že se obšírně vyjádřil, nicméně trošku jsem to vystoupení až tak nepochopil, a to ze dvou důvodů.

Za prvé tady pan premiér nastolil nové otázky, na které je nutné, aby bylo odpovězeno, a za druhé si myslím, že tato dlouhá vystoupení bychom si mohli nechat právě na ten bod, který hnutí Úsvit navrhovalo ústy Karla Fiedlera, mého kolegy, abychom to zařadili jako mimořádný bod a abychom v rámci tohoto bodu mohli otevřít rozpravu i pro ostatní poslance ze Zlínského kraje, protože jsem si všiml, že i ostatní poslanci ze Zlínského kraje skrz politické spektrum v minulosti podporovali zařazení tohoto bodu. V podstatě všichni za Zlínský kraj skrz naskrz politickým spektrem zvedli ruku pro to, když se tady minule hlasovalo o tomto mimořádném bodu. Takže z toho vyplývá, že i poslanci za Zlínský kraj, které tady vidím a znám je, by se k tomu určitě rádi vyjádřili, a jsou to poslanci ČSSD, KDU-ČSL a další. A já si myslím, že bychom neměli bránit debatě poslanců skrz naskrz politickým spektrem, protože se na základě toho minulého hlasování ukázalo o tom našem návrhu bodu, abychom to zařadili jako mimořádný bod, abychom se k tomu všichni mohli v diskusi vyjádřit. Protože teď v rámci programu, jak víme, tak mají možnost vystoupit jenom lidé s přednostním právem a běžný poslanec se tím pádem v diskusi vyjádřit nemůže. Takže já znovu apeluji na vás na všechny, abychom tím pádem demokraticky povolili a hlasovali pro to, abychom mohli prodiskutovat tento závažný bod. A jenom připomínám, že... (Odmlka pro hluk v sále.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já znovu prosím o klid.

 

Poslanec Tomio Okamura: Jenom připomínám, že když jsme tady o tomto bodu z iniciativy hnutí Úsvit hlasovali už před měsícem, tak těsně neprošel. Byli jsme ubezpečeni, že na plénu Poslanecké sněmovny není potřeba záležitost Vlachovic a Vrbětic projednat, a pak tady stojíme po měsíci a znovu tam bouchá munice. Takže já znovu říkám: Pojďme to projednat, aby ostatní poslanci naskrz politickým spektrem minimálně od nás ze Zlínského kraje se mohli vyjádřit, protože toto tedy nevím, jaká je to tedy diskuse.

Ale abych šel konkrétně. Tak já myslím, že pan premiér tady nastolil celou řadu velice nových a závažných otázek. A já se zeptám hned na tu dnešní z rána, na tu aktuální, pane premiére. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP