(18.30 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Vzhledem k tomu, že nemám další přihlášky do podrobné rozpravy, tak podrobnou rozpravu končím a přivolám kolegy z předsálí, protože budeme hlasovat.

Padl zde návrh na zkrácení lhůty pro třetí čtení na 48 hodin. Ještě než budeme hlasovat, předpokládám, že zájem o závěrečná slova není. Paní ministryně? Závěrečné slovo si nepřejete, předpokládám. Pan zpravodaj také ne. Je zde žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlásím. Prosím o novou registraci. Jakmile se ustálí počet na tabuli, zahájím hlasování.

 

Budeme tedy hlasovat o tom, že Poslanecká sněmovna zkracuje lhůtu pro třetí čtení na 48 hodin.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 17. Přihlášeno 142, pro 87, proti 19.Tento návrh byl přijat. Lhůta byla zkrácena.

 

Končím projednávání bodu 7. Velmi pravděpodobně se vrátíme do přerušeného bodu 12. Poprosím o vystřídání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Budeme pokračovat bodem číslo

12.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákonné opatření Senátu
č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění
zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 300/ - druhé čtení

Paní ministryně a pan zpravodaj jsou na svých místech.

Podle mého soudu nebyla ukončena obecná rozprava. V obecné rozpravě s faktickou poznámkou pan kolega František Laudát. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Právě proto, že tady jsme poprvé konfrontováni, byť to nevyčítám paní ministryni, ale její předchůdkyni, s neplněním a zásadním neplněním termínu, tak možná že by bylo docela dobré v tomto druhém čtení, kdyby tady zaznělo, kdy sem dorazí transpozice evropské směrnice. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Pokud se nikdo nehlásí do obecné rozpravy - ještě vidím v obecné rozpravě pana kolegu Ludvíka Hovorku také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, já bych se ještě rád vyjádřil k bodům 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, které se týkají zrušení řízení při podání jedné nabídky.

Vím ze zkušenosti a podání některých investorů, především starostů, že tato záležitost může být problém. Jeden názor k tomu říká, že se odstraní komplikace, které stávající systém způsoboval zadavatelům. (V sále je nepříjemný ruch.) Dále se uvádí, že lze postupovat v souladu s § 84 odst. 3 písm. b) zákona a zrušit řízení s ohledem na jeho ekonomickou nevýhodnost před vydáním rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Neexistuje ovšem podle mého soudu žádný statistický údaj, kolik řízení bylo doposud zrušeno kvůli podání jedné nabídky, který by prokazoval pravdivost tvrzení v důvodové zprávě. Zároveň je v podstatě ponecháno na svévoli zadavatele, zda mu přijde jedna podaná nabídka vhodná, a novela nepřichází s žádným mechanismem porovnání, zda je skutečně jedna nabídka pro zadavatele výhodná a vhodná. Nechávám tedy na vašem zvážení, zda rušit stávající ustanovení o zrušení řízení.

A ještě úvaha k podobě koncesního systému. Koncesní systém by mohl dát za vznik k oligopolnímu systému několika velkých firem, které by byly schopny plnit zakázky jakéhokoliv rozsahu, a vyřadil by tak z účasti menší společnosti, které by byly odsunuty do pozice subdodavatelů, či by byly zcela vyřazeny. To by výrazně navyšovalo hospodářskou soutěž a je otázkou, zda by zavedení koncesního systému nepřišlo do rozporu s evropským právem (upozornění na čas) hospodářské soutěže. To jenom na okraj k diskusím, které probíhaly. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní ještě faktická poznámka poslance Bohuslava Svobody. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Pane předsedající, dámy a pánové,byl jsem dnes přihlášen již v té předcházející části, proto navazuji na to, co tady zaznělo.

Děkuji velmi panu kolegovi Birkemu i kolegyni Černochové za slova, která tady říkali z pozice starostů. Já z pozice primátora bych chtěl říct ještě jeden fakt, kterým je problém padesátiprocentních víceprací. Tunel Blanka stojí roughly 40 miliard. Když tam dáme 50% možnost navýšení, je to 20 miliard. Myslíte si, že je primátor schopen se svým zastupitelstvem plánovat, že utratí takovouto sumu navíc? Když jsme dělali Blanku, tak jsme potom museli dělat kontrolu všech víceprací. A já jenom konstatuji, že kdyby nebylo mostu, který byl postaven zvlášť a navíc, tak se do 20 % celé navýšení ceny tunelu Blanka vešlo.

Velmi varuji před takovou sumou, která pro velké zakázky, a Praha nezná jiné než velké, znamená skutečně naprosto zničující sumu. Navíc každý takovýto prostor otevírá prostor velkým zadavatelům. Malí zadavatelé nebudou mít vůbec šanci soutěžit, protože ti velcí tu cenu podhodí tak významně, že se do toho malý zadavatel nikdy nebude moct vejít. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Svobodovi. Ještě faktická poznámka pana kolegy Laudáta a potom s přednostním právem k faktické poznámce paní ministryně Šlechtová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Já tady nechci dělat advokáta koalici, nicméně znovu říkám, pokud by býval někdo načetl, že se budou vícepráce a méněpráce eliminovat, tak jako naprostý souhlas s panem docentem. Nicméně to tam není, takže tady je problém a opravdu ta technická novela - prostě předchůdkyně paní ministryně ji připravila mizerně. Já si nemůžu pomoct, zcela nedostatečně. A přitom slyšela těch asi deset bodů - technická změna parametrů, kde nejvíc tlačí ty zakázky bota, neudělala to z nějakých důvodů, asi zřejmě tlaků nějakých nevládních organizací.

Tak přerušme ten bod do zítřka, nebo to někdo načte, a pak se může klidně ten limit zmenšit. Nicméně i tak podotýkám, že prostě budeme v Evropě dva státy, aspoň pokud mám věřit odborovým svazům, nebo kdo sem posílá ty dopisy, které budou mít nižší limity než těch padesát. A oni asi také mají prostě důvody, proč to říkají.

Já znovu vám tady říkám, pokud byste u toho byli, tak víte, že ten vývoj je tak rychlý jak ve stavebních, tak v ostatních technologiích, že prostě budete uvádět do provozu stavby, které budou v době uvedení do provozu zastaralé, protože pak všechno je změna. Ale kdyby býval aspoň někdo načetl odečítání víceprací, méněprací, protože tady se nebavíme v řadě případů, ale říkám, je to jenom půlka té pravdy, o tom, že vzroste a že můžete ujet o 50 % ceny z toho díla. Tady jde o to, že nemůžete odečíst to, co ušetříte zpravidla podstatnou částí inovace.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní s přednostním právem paní ministryně Karla Šlechtová. Nemám jinou přihlášku do obecné rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, mohl bych to považovat za závěrečné slovo předkladatelky, paní ministryně, jestli chcete. (Ministryně: Určitě.) Určitě. Tak pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím a závěrečné slovo paní ministryně Šlechtová. Prosím.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Vážený pane předsedající, vážení kolegové, děkuji mnohokrát za všechny podněty, které zde zazněly, nicméně se domnívám, že jsme tady hodně míchali nový zákon a stávající novelu.

Novelu jsem zdědila a v podstatě ta novela nemusela vůbec být a existovat, protože jsme se měli všichni koncentrovat na nový zákon. Novela je na stole. Ze strany ministerstva to byl vstřícný krok k tomu, aby se eliminovaly ty největší z našeho pohledu, ale nejenom ze strany ministerského - tady bych ráda sdělila, že ta novela procházela kolegiem ministryně, expertními skupinami kolegů ze Svazu průmyslu a dopravy, sociálních a hospodářských partnerů, stavařů, ostatních. Není to jen výmysl Ministerstva pro místní rozvoj. Nicméně to, co jste tady říkali, v mnoha věcech se bude řešit v novém zákoně. Já bych se jenom odkázala na některé věci.

Otázka méně- a víceprací. Tady bych si dovolila nesouhlasit, že mi někdo připravil špatnou novelu. Ta novela byla připravená již na konci srpna a na vládu byla dána 3. 9. Já jsem byla jmenována do funkce 8. 10., já se pouze vyjadřuji k pozměňovacím návrhům, které jsou mou povinností se k nim opravdu vyjádřit z pozice ministryně pro místní rozvoj. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP