(17.40 hodin)
(pokračuje Bendl)

Například jedna z nich, že Česká republika čerpala zhruba o rok později, možná o více než o rok později evropské peníze v minulém volebním období, nebo myšleno finančním období. Stejně tak jako se stane asi i teď, protože nejdříve možná na podzim příštího roku, jak to tak vidím, na rozdíl třeba od jiných zemí, například od Slováků, kteří budou čerpat peníze dřív na dopravní infrastrukturu, my budeme čerpat o rok později, protože nejsme zase připraveni. Přesto je-li jedna takováto stavba, pak tvrdím, a opravdu, že jich nejsou tisíce.

My jsme kdysi na Středočeském kraji měli stovky výběrových řízení za rok a měli jsme za osm let slovy tři vícepráce. Tři vícepráce. Ten zákon, čím je jednodušší, tím je průhlednější a lepší, tím více odpovědnosti můžete nakládat na jednotlivce. Zbyněk Stanjura to tady říkal. Čím více paragrafů, více rozdrobené, více nepřehledné a téměř se v ničem nevyznáte.

Když se pan kolega Stanjura zmínil o památkářích, tak jsem viděl, jak se paní ministryně hroutí. Nicméně to je obrovské téma také. A mělo by být součástí těchto věcí, protože z praxe znám, že jsme nejenom zastavili stavbu, což nás stálo nějaké peníze, ale ještě nám to přineslo obrovské náklady. Má-li stát zájem, a já tvrdím, že stát musí mít zájem na tom, aby chránil památky, svoje historické dědictví, pak to nemají nést investoři, kteří chtějí některé věci měnit, ale stát, má-li zájem na tom dělat vykopávky, chránit svoje památky a podobně, pak to také musí zaplatit. A to nejenom veřejné správě, ale také soukromníkům, kteří opravují svoje, řeknu, subjekty, objekty a podobně, kde jim stát říká, jestli má mít okap takový, okno takové, střechu takovou - a nedá jim na to ani korunu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendlovi. Nyní s další faktickou poznámkou pan poslanec Laudát. Po něm pan poslanec Beznoska, po něm pan poslanec Birke. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Pardon, pana poslance Blažka jsem zapomněl. Cítí se naštván zjevně, omlouvám se. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Blažek se zklidní. (Smích několika poslanců z levé části sálu.)

Já jenom chci říct ke kolegovi Stanjurovi. Já to ale nasčítávám právě proto, že to jsou jenom plusy, ale neodečítají se minusy. Samozřejmě tady nejde o absolutní částku. Tam si pak samozřejmě tak, jak je novela postavena, tak si vytrhnete jisté spektrum případů, a jestli to chcete udělat obecně, ale problém je, že potom opravdu před Evropou vypadáme jako nějací gauneři, což částečně jsme si možná vysloužili právem, ale částečně také ne. Protože nikdo, když nemá tak tvrdé zákony, tak oni jsou potom výborní čerpači dotací. Kdežto my ne. To je prostě problém. A když se s nimi bavíte, tak oni vám řeknou: No, to je fakt, že vy máte teda tvrdší zákony a podle třeba německých byste se vešli, podle českých ne a bude korekce a my vám to sebereme a ještě zaplatíte pokutu. Ale to je váš problém, jaké zákony si schvalujete. My po vás nechcem nic jiného než abyste dodržovali zákony, které jste si přijali.

Skutečně je to problém, paní ministryně je v tom nevinně. Kdyby paní Jourová místo celostránkových rozhovorů v Hospodářských novinách, jak udělá revoluci v zakázkách, ušila jednoduše, a nám to slibovala do konce června, technickou novelu, a do konce roku řekla, že to možná nestihne, ale na přelomu nového roku že už bude připravena transpozice evropské směrnice, no a pak už, než odešla do Bruselu, tak mi říkala, že vlastně jsou na to dva roky. Tak jsou holt na to dva roky. Ale když tak posloucháme nového kandidáta na ministra a jeho orientaci po včerejším vystoupení v resortu dopravy, tak si myslím, že se toho stejně zas tolik stavět nebude. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Laudátovi. Po panu poslanci Laudátovi pan poslanec Blažek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Navážu volně na pana kolegu Stanjuru. Podívejte, on mluvil, a velmi správně, o tom, že existuje určitý strach v oblasti zadavatelů veřejných zakázek z určité stíhatelnosti, nejasnosti některých právních výkladů a podobně. Tady chci jenom říci, že sebelepší zákon tohle nevyřeší.

Chtěl bych požádat paní ministryni, bylo by velmi dobré tento zákon ještě hodně diskutovat s paní ministryní spravedlnosti a s ministrem vnitra. Důvod je jednoduchý. Ten problém je, že u nás existují, pokud jde o praxi orgánů činných v trestním řízení, stovky výkladů toho, co je trestné a co není, a to zvláště v této oblasti. Takže jestliže nějaký starosta, který pochází třeba z Karlovarska, a dělají určité výběrové řízení určitým způsobem, tak místní státní zastupitelství neříká nic. Ale ten starosta si přečte v novinách, že za totéž třeba v Ostravě je někdo trestně stíhán. Je z toho určité východisko, neříkám, že to vyřeší vše. Ale v podstatě jak některé policejní orgány, tak třeba nejvyšší státní zástupce má možnost vydávat některá sjednocující stanoviska. Pokud k tomuto nedojde z hlediska výkonné moci, tak bohužel ať dnes uděláme ten zákon jakkoliv, tak znovu můžeme nechat starosty, ale nejenom starosty, to se týká i univerzit a dalších subjektů, zase v právní nejistotě, že ten či onen policista, ten či onen státní zástupce bude postupovat jiným způsobem.

Dovolte mi ještě jedno přiznání. Když jsem v té vládě byl, tak jsem byl v této věci neúspěšný. Dokonce proběhlo jednání na úrovni premiér, ministr financí, ministr spravedlnosti a vnitra. Uznávám, že to bylo ke konci té vlády, ale nepodařilo se nám apelovat na to, aby orgány činné v trestním řízení nějakou takovouto sjednocující praxi vedly, protože to považuji za nutné. Nechci také vynechat, že i Nejvyšší soud může dávat stanoviska, která mají obecně závaznou povahu. Ne úplně, ale mají sjednocující vůči judikatuře soudu. Bez toho tu právní jistotu nenajdeme a budeme se pořád motat v takovém tom vakuu, kdy nikdo nebude si nikdy jistý, jestli to rozhodování je dobré, přestože se nic nekrade a nic nemizí.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Nyní pan poslanec Beznoska, po něm pan poslanec Birke, po něm pan poslanec Stanjura, po něm pan poslanec Hovorka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, velmi krátce zmíním tři bodíčky, které tady zazněly, a chtěl bych je připomenout.

První věc. Osobně si myslím, že celý zákon o zadávání veřejných zakázek by mohl mít jednu větu. "Vysoutěžená cena musí být v místě a čase obvyklá." Takové k zamyšlení. Mířím k tomu, že by se celý zákon měl opravdu zjednodušit. Velmi bych podpořil slova pana starosty a kolegy poslance Birkeho o tom, že klíč k tomu, aby celá soutěž byla v pořádku, tak je potřeba, aby byla výborná projektová a předprojektová příprava. Tam leží první z klíčů.

Co se týče věcí, které nám komplikují život v praxi, tak bych se připojil ke slovům Zbyňka Stanjury a upozornil bych na to, že je potřeba se zamýšlet nad úlohou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, o časovém intervalu jeho rozhodování, případně o výši kauce toho, kdo podává tu stížnost, protože sám jsem na vlastní kůži zažil a vlastně ještě zažívám, že most není otevřen, kdy se nám celá stavba prodloužila jenom na dvě odvolání o jeden a půl roku. Takže to je taková drobná noticka.

A třetí věc, a také kolegové už o ní hovořili, bavili jsme se tady o památkářích a archeologickém průzkumu. V našem městě jsem zažil to, že jsme našli nebožtíka, který neležel východ-západ, ale ležel sever-jih, a to byla záminka k tomu, aby byl nasazen 24hodinový archeologický průzkum. Tento záchranný archeologický průzkum stál 24 milionů korun a zdržel celou stavbu o 11 měsíců.

To, že tady s vámi stojím, mám velkou kliku, protože mě chtěli podnikající na Staroměstském náměstí prostě zastřelit, jakkoli jsem v tom nevinně a v předprojektové přípravě jsme udělali sondy na základě požadavků archeologů. Prostě jsou to věci, které přinese život, a pak rozumím tomu, že je potřeba je řešit. Takže to je další připomínka.

A poslední věc, abych nezdržoval, a taky čas, je těch 20 %. Myslím, že z logiky věci, co vám tady říkám, když je dobrá předprojektová a projektová příprava, tak pak limit 20 % určitě stačí. Padesát procent, tam bych byl velmi opatrný. (Upozornění na čas.)

A jedna kratičká na závěr: Je fajn mít výborný stavební dozor. Jinak v tom lítáte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Nyní s faktickou poznámkou, zatím ne s přednostním právem, pan poslanec Birke. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji mnohokrát, pane předsedající, myslím, že ještě dlouho ne.

Děkuji mockrát za tuhle debatu. Myslím, že je úžasná především proto, protože jsme v pozici 20 až 50 % probrali v podstatě celý zákon o veřejných zakázkách. Myslím, že tady bylo zmíněno úplně všechno. Dovolte mi ovšem ale, abych tady zmínil ještě jednu bizarní věc, která se stala přímo mně jako starostovi města, s kterou si v podstatě nevíte vůbec rady. No víte, bouchnete do stolu a nějak to zařídíte. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP