(15.40 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji. A nyní prosím k mikrofonu paní ministryni Marksovou-Tominovou, poté pan poslanec Okamura a poté pan poslanec Kalousek.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Vážená paní předsedající, poslankyně a poslanci, já bych chtěla požádat o zkrácení lhůty mezi doručením pozměňovacích návrhů a zahájením třetího čtení ze 72 hodin na 48 hodin. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Okamuru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy, vážení pánové, přihlašuji se tímto k pozměňovacímu návrhu pod číslem sněmovního dokumentu 1715 a dovolte mi pár slov.

Poslanecký klub hnutí Úsvit přímé demokracie navrhuje nulové navýšení mzdy poslanců, tedy zamrazení, a to až do 31. 12. 2018. Zároveň vyzýváme vládu, aby po těchto nedůstojných tahanicích a poté, co se tady vládní strany neustále hádají a nemohly se ani dodnes dohodnout na jednotném návrhu, tak aby neprodleně předložily nový zákon o platu ústavních činitelů, který bude mít tři parametry, na které bychom my ho rádi navázali. A to v návaznosti na průměrnou mzdu v České republice s ohledem na minimální mzdu a také na průměrný důchod, abychom při uvažování nad novým zákonem provázali platy s těmito třemi parametry a tím, že to navrhujeme zamrazit -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já se moc omlouvám a poprosím ctěné kolegyně a kolegyně, aby ztišili hladinu hluku, abychom slyšeli vaše návrhy. Pokud si máte co říct, prosím, jděte do předsálí. Děkuji.

 

Poslanec Tomio Okamura: - a to, že hnutí Úsvit dává k hlasování návrh zamrazit platy poslanců a podobných činitelů až do roku 2018, tak to myslíme v tom smyslu, a důvod je ten, že po těch nekonečných tahanicích vládní koalice, po tom neuvěřitelném divadlu, které je tady předváděno už několik měsíců včetně toho, že ten zákon už tady je někdy od léta a teď se vláda tváří, jako by o něm nevěděla, nebo jako by to bylo snad kvůli opozici, tak tím vytváříme vládě více než dostatečný prostor k tomu, aby nový zákon předložila a abychom právě nebyli znovu svědky této komedie, která se tady děje.

Děkuji a prosím vás o podporu tohoto našeho pozměňovacího návrhu, tedy nulové navýšení, zamrazení platů poslanců až do roku 2018, konkrétně 30. prosince 2018. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Mám zde ještě faktickou poznámku - pane poslanče Kalousku, vydržte, prosím - pana poslance Plzáka. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěl zareagovat. Už v tom mám trošku zmatek. Tady byl návrh na nulové navýšení. Jednáme tedy o nulovém navýšení, nebo o tom 26procentním snížení oproti tomu, na co podle zákonné normy máme nárok, jak tady říkal kolega Benda? Já totiž vysvětluji veřejnosti, která se mě ptá. Říkám: my snad ani tady ty platy nezvyšujeme, my se tady dohadujeme o tom, o kolik ty platy snížíme proti zákonné normě. Jestli to bude o 25 %, nebo 23 %, jak by chtěl pan premiér, nebo jestli to bude 12 %. Ať mně to tedy někdo vysvětlí. Ale jinak samozřejmě to nulové navýšení. Já vím, že když se nám přidá o 600, 800 korun, je to hodně peněz. Je to hodně peněz, ale i takhle vysoká částka mně prostě nestojí za to, aby mně lidi říkali: vy jste si zase navýšili platy. Tak já děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji za dodržení časového limitu. Pak tady mám další dvě poznámky. Pana poslance Blažka a pana poslance Miholy. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Pavel Blažek: Podruhé dobrý den. Já v reakci na pana poslance Okamuru. Nemyslím, že to je, že se koalice hádá nedůstojně, jaké mají být platy v této otázce. Vždyť to přece bylo úplně jinak. Poslanecké kluby se dohodly na určitém způsobu řešení, náhle se z nebes, konkrétně z USA, snesl svatý muž v bílém jménem Bohuslav Sobotka, který před celým národem hraje jednoduchou roli. Tady se banda - a teď použiji hnusné slovo Miloše Zemana - nenažranců domluvila na nějakém zvednutí platu a já, svatý muž, tohle nepřipustím.

Musím se zastat koalice. Co mají potom dělat ti ostatní koaliční partneři, že nechce být svatý, že nechce být od bláta, tak reagují způsobem, který je dneska až úsměvný, tím myslím postoj KDU-ČSL, kde nakonec nulová varianta je úplně nejlepší, a teď se budeme všichni předhánět. Tak rovnou odhlasujme, že nebudou žádné platy, a bude to! Já myslím, že národ bude spokojený, já budu svatější než Bohuslav Sobotka, když tohle navrhnu, a budu moci chodit mezi lid. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím s faktickou pana poslance Miholu. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji. Vážení kolegové, já jenom bych reflektoval poznámku pana předsedy Kováčika k tomu usnesení číslo 87, které jsem před chvílí načetl, abych požádal o opravu."Poslanecká sněmovna žádá" namísto "Poslanecká sněmovna ukládá" vládě České republiky. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: To nejde. Ve faktické nemůžete dávat změnu návrhu. Musíte do řádné přihlášky. Takže vás poprosím, abyste se ještě jednou řádně přihlásil.

A nyní prosím pana poslance Kalouska.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi dvě poznámky.

Za prvé, návrh pana předsedy Miholy je z pozice koaličního poslance v podstatě geniální. To bych rád ocenil. Za prvé tím širokým sestavením té komise, nedostatečně alibistickým, myslím, že tam už jenom chybí rybářská, myslivecká stráž, jinak bychom to měli komplet. (Smích v sále.) A za druhé, pokud by Sněmovna něco takového přijala, vláda by to realizovala, tak by se mediálně naprosto odclonily veškeré skutečné problémy. Všimněte si prosím, že v těchto dnech, kdy máme na stole naprosto zásadní normy, ať už je to státní rozpočet, kdy marně se snažíme vést diskusi o zahraniční politice, jejíž pověst je podle našeho názoru ohrožena, tak nic jiného nezajímá veřejnost ani česká média než platy. Sestaví-li se taková komise a bude tři čtvrtě roku pracovat, tak se nikdo nebude zajímat o to, že vláda není schopna znegociovat operační programy, že si není vědoma své zahraniční politiky, že zhoršuje veřejné rozpočty České republiky, ale povedeme pořád diskusi o platech, která bude dál a dál snižovat prestiž Poslanecké sněmovny, protože jinak ta veřejná diskuse skončit nemůže.

Všimněte si, že v podstatě je to prezentováno tak, že jsme všichni nenažranci. Vyjádřil se k tomu i odborový předák, jehož plat je vyšší než plat ministra. Já mu ho nezávidím. (Smích a potlesk v sále.) Já se touto - dovolíte-li - touto odlehčenou formou snažím přesvědčit většinu z nás, abychom návrh pana poslance Miholy nepřijímali. Nezdá se mi. Opravdu se mi nezdá vhodný, byť z určitého úhlu pohledu z hlediska koaličního reprezentanta je z těch důvodů, které jsem řekl, geniální.

Druhá poznámka je méně úsměvná. Ono je 2. prosince a předstupuje k mikrofonu předseda Poslanecké sněmovny a říká, přicházím s návrhem, který by mohl přinést řešení. Je 2. prosince. Vláda vládne rok. Rok ví o problému, který existuje, který byl svým způsobem založen ještě naší vládou, protože před čtyřmi roky, když jsme byli přesvědčeni o nezbytnosti úsporných opatření v celé společnosti, pokládali jsme za nezbytné začít u sebe, snížili jsme a zmrazili platy až do konce roku 2014. To jsme udělali. Udělali jsme to rychle, udělali jsme to bez zbytečných řečí, protože jsme prostě měli většinu v Poslanecké sněmovně, pokládali jsme to za správné. Měli jsme k tomu vůli a energii. Vládní koalice vládne rok, ví, že tenhle problém existuje, a 2. prosince říká předseda Sněmovny, že by možná měl nějaké řešení, které jsme ještě neviděli.

Přiznám se, že způsob diskuse, který se vede posledních 14 dní, v nás vzbuzuje pocit štítivosti. Štítivosti už jenom proto, že poškozuje nejenom každého z nás, ale že poškozuje Poslaneckou sněmovnu jako instituci, a poškozování prestiže ústavní instituce není nikdy pro demokracii nic dobrého. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP