(13.30 hodin)
(pokračuje Sobotka)

A druhá věc. Budeme o tom debatovat na úrovni koaliční rady. Já skutečně nechci, aby takovéto spory, takovéto zbytečné přestřelky, odváděly vládu od toho, co má dělat. My jsme slíbili občanům, že zlepšíme fungování České republiky, že prosadíme vládní program, že dotáhneme do konce věci, na které tady v minulých letech nebyl čas, protože tady nebyly stabilní vlády. Teď je šance, je tady stabilní vláda, má dostatečnou většinu ve Sněmovně, nepotřebuje přeběhlíky, nepotřebuje se třást od jednoho jednání Poslanecké sněmovny ke druhému, že ztratí většinu. Myslím, že bychom této příležitosti měli využít ve prospěch České republiky.

Já rozumím opozici, že tuhle věc využívá. Chápu to. Kdybych byl v opozici, tak bych se také určitě zeptal předsedy vlády. Je to legitimní ze strany opozice, pokud se ministr financí vyjádří takovýmto způsobem. Je potřeba, aby se tím vládní koalice zabývala, aby se tím vláda zabývala. A já skutečně nechci, aby podobné přestřelky buď obtěžovaly občany, nebo komplikovaly vůbec fungování vlády jako takové.

To je mé vyjádření k celé situaci. Domnívám se, že opozice má samozřejmě právo, aby svolala mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny, ale nic to nemění na tom, že tuto věc projednáme v rámci koalice, budeme se tím zabývat v rámci vlády. A já bych byl velmi rád, aby vláda dodržela to, co řekla, pracovala a plnila svůj vládní program.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. A nyní požádám o vystoupení paní ministryni Válkovou a připraví se pan předseda Okamura.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěla upoutat vaši pozornost na jeden bod, o kterém se tady nehovořilo a který podle mého přesvědčení zajímá občany této republiky mnohem více než tyhle diskuse, které už vnímám od určitého momentu jako výrazně destruktivní a odvádějící pozornost. Protože vše, co bylo třeba říci, bylo řečeno. Padla zde závažná obvinění a ukáže se, zda jsou objasnitelná v rovině politické, nebo zda budou konat orgány činné v trestním řízení. To by nemělo být předmětem rokování Poslanecké sněmovny.

Ale občany zajímá, zda přijmeme včas novelu, která napraví současný neutěšený stav v oblasti nařizování výkonu rozhodnutí na společné jmění manželů například, zda přijmeme novou úpravu paušální náhrady hotových výdajů nezastoupeného účastníka, které jsme přerušili podle mého názoru naprosto zbytečně v 19 hodin ve středu. Byli jsme ujišťováni opozicí - ve středu ráno většina z nás tomu ujišťování uvěřila -, že se bude pouze dvacet až třicet minut věnovat jinému bodu, který se snadno projedná, resp. rychle projedná. Konkrétně víme, o jaký bod šlo. O ryze politický. A pak se bude pokračovat v řádně schváleném pořadu schůze. Nebylo tomu tak. Čili to, co zajímá občany, to, co by zlepšilo jejich situaci, to, co připravil rezort spravedlnosti a co považuji za svou povinnost tady obhajovat a prosazovat, se neprojednává. Čímž v žádném případě nezlehčuji situaci, ke které nyní došlo. Ale myslím si, že tato půda, tato doba, toto místo a čas nejsou vhodné k pokračování debaty, která dehonestuje její nepřítomné účastníky, resp. nepřítomné, kterých se to bezprostředně týká.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad hnutí ANO.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní ministryně. Nyní vystoupí pan předseda Okamura a po něm pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Tomio Okamura: Tak já jsem pozorně poslouchal ta následující vystoupení po mém vystoupení a jsem nejenom už v šoku, ale jsem přímo zhrozen. Protože bagatelizace toho problému jak z úst paní ministryně spravedlnosti, tak pana premiéra, tak to snad už je jenom zlý sen. Protože na jednu stranu když okomentuju to od paní ministryně, tak tomu jsem nerozuměl vůbec. Protože na jednu stranu řekne, že vše už tady bylo řečeno, na druhou stranu řekne, že to nechce zlehčovat. Tak já teda nevím. A ještě tady zaznělo, že je to snad kvůli opozici, že my zdržujeme - z úst pana premiéra. Ale přece ta obvinění neřekl nikdo z opozice! Ta obvinění řekl ministr vlády druhému ministru vlády! Takže vy, kdybyste se vzájemně neobviňovali ze závažné korupce a ze závažné trestné činnosti, tak my nemáme k čemu vystupovat a vůbec nemáme co komentovat. Takže to je vždycky snaha to obrátit na ruby a problémy vládní koalice hodit na někoho, kdo za ně nemůže. Ale opravdu promiňte, to přece není snad vůbec možné. Znovu zdůrazňuji, tady ne opozice, ale ministři koaliční vlády se vzájemně obvinili ze závažné trestné činnosti a ještě z nějakých zdravotních problémů, ze kterých by se měli léčit. A my jenom reagujeme na to, aby se celá záležitost vyjasnila.

Proto já bych chtěl znovu požádat pana premiéra, jestli už můžu dát návodné otázky: Pakliže se podezření potvrdí, odvoláte příslušného ministra? Pakliže se nepotvrdí, odvoláte příslušného ministra? Pakliže se potvrdí a zjistíte závažné skutečnosti, podáte trestní oznámení? Protože já si myslím, že to není tak, abychom to zametli. Mně kdyby se stalo, že bych byl ve vládě a ve vaší pozici a došlo k takovému obvinění, tak prostě nečekám několik dní, v tomto případě už vlastně několik měsíců, protože ty informace kolují delší dobu, ale začnu šetřit absolutně okamžitě. Takže to je jedna věc. Takže já bych tady prosil skutečně o jasnou odpověď, abychom mohli ubezpečit občany nebo podat informaci občanům, jaké jsou další kroky premiéra vlády této republiky v případě vzájemného obvinění ministrů ze závažné trestné činnosti a z korupce.

Druhý bod, ke kterému bych se chtěl vyjádřit, je návrh pana předsedy Kalouska. Ano, poté co tady slyším tu diskusi, tak říkám, že hnutí Úsvit skutečně projedná na poslaneckém klubu možnost, že by byla mimořádná schůze k důvěře vládě. My ji projednáme a musíme se k tomu skutečně vyjádřit. Protože tady je evidentní, že se konkrétních návrhů kroků v případě vzájemného obvinění ministrů vlády ze závažné trestné činnosti a z korupce, že tady se evidentně odpovědi nedočkáme ani v nejbližší době. Takže skutečně bohužel po této diskusi je zcela jasné, že poslanecký klub Úsvit se bude muset sejít a zaujmout k tomuto návrhu pana předsedy Kalouska stanovisko, jakým způsobem se k tomu postavíme.

A poslední věc je - ale to už je ohraná písnička. Mě už to tady trošku nudí, že pan premiér pořád říká, že zákon o platech se tady zdržuje kvůli opozici. Takže bych znovu zdůraznil, že vy, vláda, už jste ho navrhovali do Poslanecké sněmovny několik měsíců. Kvůli vám několik měsíců tady leží v Poslanecké sněmovně. Nás čtrnáct poslanců Úsvitu jste kdykoli se vším přehlasovali, tzn. my na to vliv nemáme. Vy tady máte většinu. A ten zákon už tady dávno mohl být projednán. Takže to, že není projednán a že se k němu tady teď Poslanecká sněmovna nemůže po roce vašeho vládnutí dostat, může mít pouze dva důvody: buď to, že je vláda slabá a nemáte sílu to prosadit, nebo je nějaké slabé řízení vlády, nebo je to nechuť vládních poslanců jako takových. Není to náhodou tak, že i mnozí vládní poslanci ve skutečnosti nechtějí, aby se to dostalo na program této schůze?

Takže pane premiére, já už tady nechci rozvíjet tuto debatu, ale byl bych rád, abychom pojmenovávali věci pravým jménem a nesváděli důvody na něco jiného. A znovu vás opakovaně žádám tady veřejně o odpověď na ty otázky, protože vzájemné obvinění ministrů, takto vysoce postavených zástupců České republiky, ze závažné trestné činnosti si myslím, že by bylo dobré nastínit další kroky konkrétně, které by následovaly poté, co to projednáte na té koaliční radě. Vy jste říkal - projednáte na koaliční radě. A já bych vás poprosil o odpovědi, co bude krok dva poté, co to projednáte na koaliční radě, a poté, co se potvrdí či nepotvrdí tato zjištění. Ale pakliže se tedy potvrdí, co bude konkrétně následovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. A nyní s přednostním právem pan předseda Kalousek. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP